ROZHOVOR

Marc Schmitz: Rád bych vyzval každého soudního exekutora, aby nám pomohl změnit negativní veřejný obraz naší profese

 

První z poznámek k souběhu dědického a exekučního řízení

text: Mgr. Ing. Lucie Bártová, Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.

 

Rozhodování o nákladech exekuce při střetu s likvidací pozůstalosti

text: Mgr. Vít Bičej

 

Specifika belgické právní úpravy exekucí
text: Mgr. Petr Prokop Ustohal, tajemník EK ČR, ve spolupráci s členy Mezinárodní komise EK ČR

 

Judikatura v exekučních věcech

text: Mgr. David Hozman

 

Podívejte se i na další vydání Komorních listů.