Tiskové zprávy

ROK 2024         


Tisková zpráva, 24. 4. 2024

Exekutorská komora potvrdila stávající složení prezidia

Členové Exekutorské komory na svém pravidelném 44. sněmu potvrdili stávající prezidium pro další tříleté období. Pozici prezidenta opětovně zastává Jan Mlynarčík, viceprezidentem je Martin Tunkl, Pavla Fučíková, Vendula Flajšhansová a Pavel Tintěra jsou členy prezidia.


Tisková zpráva, 23. 4. 2024

Fakta a čísla: Počty exekucí v širších souvislostech

Počet exekučních řízení podle dat Exekutorské komory klesl ke konci prvního čtvrtletí 2024 pod 4 miliony. Pokud se v celkovém počtu exekučních řízení zohlední tzv. latentní exekuce, které nelze provádět z důvodu insolvence vedené proti povinnému, je počet reálně vedených exekučních řízení nižší než 3,4 mil. 


Tisková zpráva, 10. 4. 2024

Fakta a čísla: základní data o exekucích za rok 2023

Statistická data Exekutorské komory, která jsou dostupná široké veřejnosti, potvrzují klesající trend v celkovém počtu exekučních řízení. Za rok 2023 byly vedeny 4 miliony exekučních řízení a v porovnání s předcházejícím rokem došlo k poklesu o více než 40 tisíc řízení. Stejně tak došlo i k poklesu počtu dlužníků, a to o více než 20 tisíc osob. Celkem probíhalo podle dat Komory exekuční řízení u necelých 650 tisíc fyzických osob včetně osob samostatně podnikajících. 


Tisková zpráva, 20. 3. 2024

Vyjádření Exekutorské komory k úkonům trestního řízení u soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka

Policie České republiky začala provádět úkony trestního řízení u soudního exekutora Igora Ivanka. Sama Exekutorská komora podnikla první kroky k prověření jeho činnosti již v roce 2017. Během té doby bylo provedeno pět kontrol, byly podány dvě kárné žaloby a také trestní oznámení. 


Tisková zpráva, 7. 3. 2024

Nezabavitelná částka u exekuční srážky dosahuje téměř 50 % průměrné hrubé mzdy

Měsíční částka, která je hrazená z veřejných zdrojů na výživné, činí 17 miliónů korun. Téměř 90 % z této částky představuje náhradní výživné pro děti dlužníků, kteří neplatí alimenty, ačkoli jim byla nařízena exekuce srážkou ze mzdy. 


Tisková zpráva, 31. 1. 2024

Vyjádření a upřesnění k článku uveřejněném na webu seznamzpravy.cz dne 30. 1. 2024

Zpravodajský server seznamzpravy.cz zveřejnil dne 30. 1. 2024 článek s názvem „Nejnovější mapa exekucí: Podívejte se, jak lidi ve vaší obci tíží dluhy“. Oceňujeme, že článek pracuje se statistickými daty, která zveřejňuje Exekutorská komora na svých webových stránkách (Statistická data o exekucích). Zároveň však považujeme za svou povinnost uvést upřesňující informace či objasnit některé informace, které by mohly být vnímány zavádějícím způsobem.


Tisková zpráva

Srážky ze mzdy pod drobnohledem: Nezávislá studie hodnotí návrhy na zavedení základní srážky

Potenciál legislativního návrhu na dílčí změny systému provádění srážek ze mzdy hodnotí nová právní studie z dílny uznávaných právních vědců. Představujeme klíčové závěry této studie, která zejména hodnotila ústavnost a vhodnost navrhovaného zavedení tzv. základní srážky ze mzdy.


Tisková zpráva

Exekutorská komora ČR přispěla na pomoc lidem s Alzheimerovou chorobou

Sto tisíc korun věnovala Exekutorská komora České republiky organizaci A DOMA z.s. jako podporu na její činnost. Organizace se dlouhodobě věnuje pomoci rodinám, jejichž blízcí trpí nějakou formou demence. Takových lidí v souvislosti se stárnutím populace v Česku přibývá.

 

 TISKOVÉ ZPRÁVY ROK 2023   TISKOVÉ ZPRÁVY ROK 2022