Povinná elektronická výměna dat mezi exekutory a plátci mezd

Od 1. 1. 2024 došlo k výrazné změně v oblasti komunikace mezi plátci mzdy a soudními exekutory, která znamená výrazné zjednodušení a zrychlení komunikace mezi oběma stranami díky povinné elektronické výměně dat.

Hlavní informace a význam nového standardu

Elektronická komunikace probíhá pomocí standardizovaného XML souboru, jehož formát a datová struktura je veřejně dostupná. Standard pro komunikaci by měl být integrován do informačních systémů soudních exekutorů i plátců mezd (kvalifikovaných plátců mzdy povinně, ostatních dobrovolně). Kvalifikovaným plátcem se rozumí subjekt s ročním obratem minimálně 100 milionů korun nebo s počtem zaměstnanců 50 a více.

Přínosy a dopady na praxi

Zavedení elektronického standardu znamená nejen urychlení procesů a snížení chyb při zpracování exekuční agendy, ale také větší transparentnost a sledovatelnost exekučních příkazů. Výměna datových souborů přinese značné zjednodušení administrativní zátěže a efektivnější práci pro všechny zainteresované strany. Navíc digitalizace exekučního procesu odpovídá současnému směřování k celkové digitalizaci veřejné správy a usnadňuje přizpůsobení se budoucím změnám legislativy.

Otázky a odpovědi

Jsme si vědomi, že dotčená změna si vyžádá počáteční úsilí na všech stranách. Z tohoto důvodu jsme zřídili tyto webové stránky, jejichž cílem je zvýšit informovanost o dílčích aspektech povinné elektronické výměny dat mezi exekutory a plátci mezd.

Komunikace přes datové schránky

Komunikačním kanálem pro zasílání datových souborů je informační systém datových schránek. Pro urychlení a zjednodušení komunikace na straně soudních exekutorů i plátců mzdy doporučujeme datové zprávy, jejichž přílohou je XML soubor, pojmenovat následujícím způsobem. Oboustranné dodržování tohoto doporučení umožní automatizaci procesů. Děkujeme, že toto doporučení respektujete.

Pojmenování datové zprávy:

XMLZAM [xxx] -  žádost 

XMLZAM [xxx] nebo RE:(mezera)XMLZAM [xxx] - odpověď

Pojmenování XML souboru:

PM - PM_[číslo exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo listu].xml 
Odpověď na PM - PM_ODP_[reakce na].xml 
Změna EP - ZMENA_[číslo exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo listu].xml 
Zůstatek dotaz - DOTZ_[reakce na].xml (zde je možnost si číslo jednací poskládat z č.j. EP) 
Zůstatek - ZUST_[číslo exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo listu].xml 
Ukončení - KONEC_[číslo exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo listu].xml 
Chyba - ERR_[reakce na].xml

 

Dokument EPXSD.xsd

Vzorové XML dokumenty ke stažení

Relevantní předpisy

Odpovídáme na vaše otázky