Exekuční činnost a exekutorské zástavní právo

1. Zahájení a vedení exekuce 

 2. Zřízení exekutorského zástavního práva 

  • Návrh na zahájení řízení 
  • Fáze řízení o zřízení exekutorského zástavního práva