Prohlášení o přístupnosti

Exekutorská komora ČR se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek www.ekcr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky: www.ekcr.cz

Stav souladu a nepřístupný obsah:
Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedeným zákonem – a to z důvodu dílčího nesouladu s právními předpisy, které jsou uvedeny níže.

Nepřístupný obsah a náhradní řešení
Uvedený obsah není přístupný:

a) z důvodu nesouladu s výše uvedeným zákonem
- Vizuální podoba textu a textu ve formě obrázku nemá minimální kontrastní poměr (Kritérium 1.4.3 Minimální kontrast)
- Některý alternativní text má nulovou hodnotu či je prázdný (Kritérium 1.1.1 Netextový obsah)
- Některé nadpisy nebo popisky neodpovídají svému účelu nebo tématu (Kritérium 2.4.6 Nadpisy a popisky)
- Některé funkce obsahu není možné ovládat přes rozhraní klávesnice (Kritérium 2.1.1 Klávesnice)

b) z důvodu nepřiměřené zátěže
Nepřístupné funkce - responzivní web
Dostupné náhradní řešení: zvětšení/zmenšení obsahu je součást veškerých běžně používaných browserů, včetně funkce pro slabozraké
Na shora uvedeném se pracuje. Předpokládaný termín nápravy: 30.06. 2023

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 01. 12. 2022.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Exekutorskou komoru ČR.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám vědět. K tomu využijte e-mail admin@ekcr.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail: pristupnost@mvcr.cz