Srážky ze mzdy

Základní částka

0.0 Kč

Částka, která se srazí bez omezení

0.0 Kč

Celková nezabavitelná částka

0.0 Kč

Celková srážka

0.0 Kč

Výpočet srážky ze mzdy má pouze informativní charakter. Intenzivně pracujeme na rozšíření a doladění detailů.

Nejčastější dotazy

Co je hrubá mzda

Do mzdy pro výpočet srážek započte plátce mzdy vyplácenou (hrubou) mzdu a podle § 299 odst. 1 OSŘ také všechny vyplácené mzdové nároky stanovené v § 109 až 121, § 140 a 222 zákoníku práce, pokud je vyplácí zaměstnanci během trvání pracovního poměru. Jedná se např. o odměnu za pracovní pohotovost, mzdu za práci přesčas, za práci ve výškách, za práci o svátcích a dnech volna, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, náhradu za dovolenou, všechny mzdové příplatky aj.

Do čisté mzdy započte zaměstnavatel i odstupné (§ 67 a 68 zák. práce) a náhradu mzdy při neplatné výpovědi či dohodě o skončení pracovního poměru (§ 69 až 71 zákoníku práce), pokud jsou tyto nároky vyplaceny za trvání pracovního poměru.

Do mzdy se podle § 277 odst. 2 nezapočtou náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce dle § 151 až 155, cestovní náhrady dle § 156 až 181 a náhradu dle § 175 zákoníku práce.

Co je čistá mzda

Plátce mzdy povinného provede výpočet čisté mzdy za každý měsíc tak, že od (hrubé) měsíční mzdy a dalších vyplácených nároků povinného odečte příslušné zákonem stanovené odvody ve výši podle sazeb a podmínek povinného příslušných za uvedený měsíc.
Těmito odvody jsou:

a) záloha na daň stanovená v souladu s § 38h zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, pro uvedený měsíc;
b) pojistné na sociální zabezpečení ve výši podle § 4 až 7 zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které podle § 1 zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti;
c) pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši dle zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Náhrady spojené s pracovním výkonem se do čisté mzdy nezapočítávají. Jedná se o náhrady stanovené § 151 zákoníku práce. Těmito náhradami jsou např. náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách jako cestovné, stravné, výdaje za ubytování, náhrada za cesty k návštěvě rodiny a náhrada za další nezbytné výdaje.