Orgány Exekutorské komory ČR

Prezidium (funkční období 29. 4. 2024 - 29. 4. 2027)

Mgr. Jan Mlynarčík

Prezident

Mgr. Martin Tunkl

Viceprezident

Mgr. Pavla Fučíková

Členka prezidia

JUDr. Vendula Flajšhansová

Členka prezidia

Mgr. Pavel Tintěra

Člen prezidia

Revizní komise

Mgr. Lenka Černošková

Předsedkyně

Mgr. Jiří Král

Místopředseda

Mgr. David Chaloupka

Člen

JUDr. Jana Jarková

Členka

Mgr. Jan Svoboda

Člen

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Předseda

Mgr. David Koncz

Místopředseda

Mgr. Zuzana Komínková

Členka

JUDr. Ivana Kozáková

Členka

JUDr. Josef Lavička

Člen

Mgr. Bc. Hana Plášilová Kaufmanová

Členka

JUDr. Ingrid Švecová

Členka

Mgr. Tomáš Tunkl

Člen

Mgr. Daniel Vlček

Člen

Kárná komise

Mgr. Stanislav Zatloukal

Předseda, soudce

JUDr. Jana Tvrdková

Členka

Mgr. Vojtěch Jaroš

Člen

Mgr. Jan Czernin, LL.M.

Člen, soudce

JUDr. Jan Montag

Člen, soudce

JUDr. Lenka Ceplová

Členka, soudkyně

Mgr. Martin Jachura

Člen, soudce

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.

Člen

Mgr. Lukáš Nohel

Člen, soudce

Zkušební komise

JUDr. Karel Urban

Předseda

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Místopředseda

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.

Člen

Mgr. Jiří Král

Člen

Mgr. Tomáš Pospíchal

Člen

JUDr. Lukáš Jícha

Členka

Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová

Členka

Mgr. Bohumil Brychta

Člen

Mgr. Petr Polanský

Člen

Mgr. Pavel Tintěra

Člen

Mgr. Jiří Lochman

Člen; soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem

Mgr. Martin Jachura

Člen; předseda senátu Městského soudu v Praze

Mgr. Radek Kopsa

Člen; soudce Krajského soudu v Hradci Králové, pob. Pardubice

JUDr. Milan Chmelíček

Člen; předseda senátu Městského soudu v Praze

JUDr. et PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Člen; předseda Nejvyššího správního soudu

Právní a legislativní komise

Mgr. Stanislav Molák

Člen

JUDr. Lukáš Jícha

Člen

Mgr. Jan Krejsta

Člen

Mgr. Martin Tunkl

Člen

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.

Člen

JUDr. Ing. Martin Štika, Ph.D.

Přidružený člen

Mgr. Ing. Antonín Toman

Přidružený člen

Mgr. Libor Vaculík

Přidružený člen

Vzdělávací komise

JUDr. Karel Urban

Předseda

Mgr. Lenka Černošková

Místopředsedkyně

Mgr. René Mohyla

Člen

Mgr. Jana Kalistová

Členka

Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová

Členka

Mgr. Marcela Petrošová

Členka

Mgr. Kateřina Skoupá

Členka

Mgr. Blanka Březinová

Členka

Mgr. Jan Valenta

Člen

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.

Člen

-

IT komise

Mgr. Tomáš Tunkl

Předseda

Jiří Adamíra

Člen

Vojtěch Levý

Člen

Mgr. Hynek Horák

Člen

Mgr. Jan Rathouský

Člen

Mezinárodní komise

Mgr. Michal Suchánek

Předseda

Mgr. Tereza Lungová

Místopředsedkyně

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.

Člen

Mgr. Petr Pelikán

Člen

Mgr. Tomáš Tunkl

Člen