Další činnost exekutora

1. Dobrovolná dražba

 

2. Sepsání exekutorského zápisu 

 

3. Sepsání insolvenčního návrhu 

 

4. Právní pomoc 

 

5. Úschovy 

 

6. Ostatní