Redakční rada

Komorní listy, časopis soudních exekutorů, jsou vydávané Exekutorskou komorou České republiky od září roku 2009 na základě Statutu redakční rady časopisu schváleného prezidiem Exekutorské komory České republiky na 21. zasedání dne 26. srpna 2009. Jsou odborným periodikem vycházejícím čtyřikrát ročně, jehož hlavní obsahovou náplní je prezentace odborných článků a příspěvků zabývajících se problematikou exekuční činnosti.

Komorní listy byly zapsány na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2015.

Vydávání časopisu organizuje redakční rada. Převážná většina členů redakční rady není zaměstnancem vydavatele, tj. Exekutorské komory ČR. Tím je splněno kritérium nutné pro zařazení čtvrtletníku na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik.

 

Redakční rada pracuje ve složení:

prof. dr. Armanas Abramavičius 
soudce Nejvyššího soudu, Vilnius, Litva

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík

Balík Krtková Šatánková Kojan - Společná advokátní kancelář, Fakulta právnická Západočeské univerzity, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

JUDr. Stanislava Kolesárová 
členka prezidia Slovenskej komory exekútorov, soudní exekutorka, Banská Bystrica (Slovensko)

Mgr. Jan Mlynarčík 
prezident EK ČR, soudní exekutor EÚ Mladá Boleslav

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M. 
advokát Allen & Overy

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
katedra občanského práva Právnické fakulty Karlovy univerzity, vysoká škola CEVRO Institut, z.ú., advokátka

Mgr. Pavel Tintěra 
člen prezidia, soudní exekutor Exekutorský úřad Rakovník

Mgr. Petr Prokop Ustohal 
tajemník Exekutorské komory České republiky

Mgr. Ing. Antonín Toman 
přidružený člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky, vedoucí právního oddělení EKČR

Mgr. Andrea Říhová, LL. M.
soudní exekutorka Exekutorský úřad Kladno

Mgr. Libor Vaculík
člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky, právník EKČR

 

Své podněty adresované redakční radě zasílejte na adresu redakce@ekcr.cz.