Stavovské předpisy

Zveřejněno dnePředpis

23.04.2024

Náhrady za ztrátu času a hotové výdaje (účinnost od 23. května 2024)

24.05.2023

Kancelářský řád

09.05.2022

O podrobnostech k plnění povinnosti pořizovat a uchovávat záznam telefonních volání

01.05.2020

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

04.01.2017

Sociální fond

04.01.2017

Pravidla pro čerpání rozpočtové kapitoly “Rezerva - Mimořádné problémy se zastupováním/nástupnictvím”

05.05.2015

Členské příspěvky

24.04.2015

Organizační řád

13.12.2013

O výchově a vzdělávání

27.05.2013

Kárný řád

27.05.2013

Zkušební řád

27.05.2013

Postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

27.05.2013

O kontrolní komisi

15.01.2013

Kterým se stanoví podrobnosti dotazu a odpovědi při součinnosti s peněžními ústavy

09.09.2010

Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipientů a žádostí o vykonání exekutorské zkoušky

19.07.2010

O fondu pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů

19.07.2010

Jednací řád

25.07.2008

Zkušební řád - kvalifikační zkoušky vykonavatele soudního exekutora

22.05.2006

Užívání loga Komory 

01.03.2006

Exekutorský smírčí řád

01.03.2006

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů

10.08.2004

Zpracování osobních údajů

10.08.2004

Služební průkazy

16.01.2004

Pravidla vydávání Věstníku

21.11.2002

O výchově a vzdělávání (zrušen)

20.06.2001

Volební řád