Lze předem prověřit, zda má dlužník nějaký majetek?

Chcete vědět, zda má dlužník nějaký majetek a dává tedy smysl po něm vymáhat plnění dlužné částky? Přečtěte si, jak a kde tuto informaci zjistíte.

Z katastru nemovitostí nebo z obchodního a insolvenčního rejstříku, tedy z veřejně dostupných zdrojů, si relevantní informaci o celkové hodnotě majetku dlužníka nesestavíte. Potřebujete znát naprosto všechny dlužníkovy majetkové poměry. Komplexní vyhledání majetku dlužníka může provést až soudní exekutor, který byl soudem pověřen provedením exekuce. 

Disponujete-li vykonatelným exekučním titulem (například rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci), můžete se obrátit na soudního exekutora s exekučním návrhem. Po nařízení exekuce soudní exekutor sám vyhledá veškerý postižitelný majetek dlužníka (povinného) a poté uváží, který majetek lze pro uspokojení vaší pohledávky nejlépe postihnout či zpeněžit.

 

Prověření osob přes Centrální evidenci exekucí

Centrální evidence exekucí (CEE) je veřejný seznam, v němž jsou evidovány zákonem stanovené informace o exekucích. Pomocí výpisu z Centrální evidence exekucí lze získat informaci o tom, zda je konkrétní osoba v exekuci. 

Prověření jakékoliv osoby přes CEE může provést kdokoliv, stačí k tomu znát jméno a datum narození, případně rodné číslo prověřovaného. Požadavek jednoduše zadáte online na www.ceecr.cz a zaplatíte drobný poplatek. Konkrétní výpis si pak stáhnete nebo ihned dostanete do svého emailu. Listinný výpis si také můžete pořídit na pobočkách České pošty se službou CzechPOINT, a nebo v sídle Exekutorské komory v Praze a na pobočce v Brně.

 

K čemu pomůže prověření osoby “na exekuce”?

Vědět, zda je na někoho vedena exekuce, je užitečné hned z několika praktických důvodů. Například když od někoho kupujete auto, nemovitou věc nebo jiný hodnotný majetek, nebo když pronajímáte svůj majetek či plánujete obchodní spolupráci.

  1. Prověření prodávajícího, zda na něj není vedena exekuce

Pokud je na prodávajícího vedena exekuce, bude jeho majetek zpravidla postižen tzv. generálním inhibitoriem, tedy zákazem zcizení. V takovém případě byste se mohli ocitnout v situaci, kdy soudní exekutor nebo věřitel prodávajícího uplatní námitku neplatnosti prodeje a bude požadovat vydání koupené věci do exekuce. Neplatí zde ochrana kupujícího “v dobré víře”. 

2. Pronájem bytu, domu

Pronajímáte-li nemovitost, určitě si budete přát nájemníka bez exekuce, a k tomu vám prověření přes CEE poslouží také na výbornou. 

3. Plánování spolupráce nebo obchodu

Navázání obchodního vztahu s člověkem nebo firmou, u kterých si neprověříte jejich solventnost, tedy i možné dluhy, je značné riziko, které se nemusí do budoucna vyplatit. 

Informace o finanční stabilitě a platební schopnosti potenciálního partnera jsou v takovém případě velmi užitečné informace.

4. Vymáhání pohledávky

Pokud máte pohledávku vůči dlužníkovi, je důležité vědět, zda je na něj již nějaká exekuce vedená a kým. Pomocí výpisu z Centrální evidence exekucí můžete zjistit, zda je na dotyčného již vedeno více exekucí a uvážit tak, na kterého soudního exekutora se obrátit, či zda vůbec pohledávku s uvážením její výše vymáhat. 

5. Právní spor

V případě, že máte spor s osobou, po které požadujete uhrazení peněžité pohledávky či například náhrady škody, může se vám informace o potenciálních exekucích dotyčného hodit například pro prokázání absence jeho dobré víry, nebo toto, že vás vědomě uvedl v omyl. 

6. Prevence 

Jednou za čas je dobré prověřit sebe jako fyzickou osobu, případně svoji společnost jako právnickou osobu a ujistit se, že na vás nebyla zahájena exekuce. Umožní vám to identifikovat problémy včas a podniknout kroky k jejich řešení dříve, než by mohly začít větší komplikace.