Dlužím peníze a nemohu zaplatit

K dluhům je potřeba se postavit čelem a jednat odpovědně. Většina věřitelů ocení otevřené jednání místo strkání hlavy do písku. Jak byste měli postupovat, dlužíte-li někomu peníze, které nezvládáte splácet včas?

Jako první si udělejte přehled své finanční situace tím, že si sepíšete veškeré své závazky, jména věřitelů, data splácení, případně podmínky splátek. 

Oproti tomu si sepište své příjmy a mandatorní výdaje, abyste získali pravdivý obraz všech částek. 

 

Když nezbývá na splátky

Může se stát, že shledáte, že vaše výdaje jsou vyšší než vaše příjmy. V takovém případě se zaměřte na oblasti, kde můžete ušetřit, a zároveň hledejte možnosti, jak své příjmy zvýšit, např. navýšením pracovního úvazku, brigádou či prodejem věcí, které nepotřebujete. 

V případě nepříznivé životní situace, která vám neumožňuje splácet řádně a včas závazky, se vždy obraťte na své věřitele a otevřeně je se svou situací seznamte. Mnozí věřitelé, včetně například bank, pojišťoven, či telefonních operátorů, jsou ochotni hledat nějaké  řešení a domluvit se např. na snížení splátek nebo na odkladu platby.  V každém případě se však snažte vyvarovat tomu, abyste si brali další půjčku nebo úvěr na splácení již existujících dluhů. Takový postup vede pouze do dluhové pasti a ve výsledku vám uškodí. 

Může se samozřejmě stát, že výše příjmů a výdajů bude extrémně rozdílná a věřitel nebude chtít nebo mít možnost vstřícný krok udělat. Pak je na čase se poradit s odborníkem - s finančním nebo dluhovým poradcem. Ten pomůže sestavit plán pro řešení dluhů a navrhne reálné kroky. 

Pokud jste se s věřitelem domluvili na úpravě splácení, buďte důslední a dodržujte ho. 

Důslednost a pravidelné splácení postupně vaši finanční situaci zlepší a jasně tím ukážete svou vůli ji řešit.  

Máte-li dluhů více, může být výhodné spojit je do jednoho úvěru. Můžete tím dosáhnout nižších měsíčních splátek a získáte i lepší přehled o svých závazcích. 

 

Víte, jaký je rozdíl mezi exekucí a soudním výkonem rozhodnutí?