Jak získat výpis z evidence exekucí

Někdy se může stát, že o svůj majetek či peníze přijdete nikoliv vlastní vinou. Například při vstupu do právního vztahu s někým, na koho je vedena exekuce a vy o tom nevíte. Informace z Centrální evidence exekucí mohou těmto potížím předejít.

Kdy je vhodné zjišťovat možné vedení exekucí? 

 • při pronájmu nemovitosti - zkontrolujte si nájemníka před podpisem smlouvy
 • při koupi nebo prodeji nemovitosti, automobilu nebo čehokoliv dražšího
 • při nabírání zamšstnanců - prověřte si je
 • při podpisu obchodní smlouvy - ověřte si čistý štít obchodního partnera
 • když půjčujete peníze známému
 • když se k vám nastěhuje nový partner nebo po krátké známosti vstupujete do manželství
 • když řemeslník poskytuje své služby „bez dokladu“, popř. vybírá vysokou zálohu

Životních situací, ve kterých může pořízení výpisu výrazně pomoci, je mnoho. Získejte výpis snadno online teď hned.

 

Centrální evidence exekucí umožňuje zjišťovat:

 • informace o konkrétních pravomocných exekučních řízeních,
 • zjišťovat, zda je proti konkrétní osobě vedena pravomocná exekuce podle exekučního řádu,
 • který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce,
 • o jakou vymáhanou povinnost se jedná,
 • kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce,
 • zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

 

Údaje z centrální evidence exekucí je možné získat dvojím způsobem:

 1. elektronicky v podobě elektronického údaje na webu www.ceecr.cz (s registrací, nově také bez registrace) - jde o jediný a autentický zdroj. Můžete také narazit na jiné webové stránky nabízející údaje z CEE, které ale pouze přeprodávají údaje získáné z CEE, a proto u nich nemůžeme zaručit správnost ani aktuálnost.
 2. osobně v podobě ověřeného výpisu v sídle Komory v Praze nebo Brně nebo „na pobočkách České pošty“  s Czech POINT

 

Kolik stojí výpis z Centrální evidence exekucí

Za jeden výpis, který získáte jednoduše online, zaplatíte nejspíše 60 Kč. Nejspíše proto, že záleží, kolik výpisů bylo žadateli v kalendářním roce poskytnuto.  Jako fyzická osoba ale určitě více jak 1000 výpisů ročně potřebovat nebudete. 

Nahlédněte na kompletní ceník výpisů:

 do 1 000. poskytnutého údaje 60 Kč 
 od 1 001. poskytnutého údaje do 10 000. poskytnutého údaje 30 Kč 
 od 10 001. poskytnutého údaje do 1 000 000. poskytnutého údaje  15 Kč 
 od 1 000 001. poskytnutého údaje  6 Kč 

 

 

Cena za ověřený výpis

V případě, že si chcete udělat výpis na sebe zaplatíte po prokázání totožnosti za první kompletní výpis v kalendářním roce zvýhodněnou cenu 75 Kč, nepřesahuje-li výpis 6 stran, resp. 100 Kč, má-li výpis alespoň 7 stran. Za druhý a další výpis v kalendářním roce zaplatíte standardní cenu, tj. 50 Kč za každou stranu. V případě výpisu na sebe získáte také informaci o oprávněném.

V případě, že si chcete udělat výpis na jinou osobu, zaplatíte za výpis z evidence nebo za potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci není zapsán, 50 Kč za každou stranu.

 

Centrální evidence exekucí však neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními úřady či zdravotními pojišťovnami podle jiných předpisů než podle exekučního řádu. Postup pro zápis a výmaz údajů v CEE a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů.