Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je listina, kterou vydává soudní exekutor k zajištění nemovitosti dlužníka. Smyslem je zpeněžení nemovitosti v dražbě. K té však nemusí dojít, pokud nejpozději do zahájení dražby dlužník uhradí dlužnou částku nebo předloží jiný exekučně postižitelný majetek.

Poznámka o vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti se zasílá na katastr nemovitostí, který ji zaeviduje do listu vlastnictví. Jde o varování třetím osobám, které by měly zájem takovou nemovitost koupit. 

Na jednu nemovitost může být vydáno více exekučních příkazů k prodeji. Dražba se však může konat jen na základě jednoho - prvního příkazu. Další věřitelé se mohu přihlásit do výtěžku dražby.

O ceně nemovitosti rozhoduje znalec, kterého soudní exekutor ustanoví. Vyvolávací cena pak činí dvě třetiny ceny odhadní.

 

Všechny exekuční dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb, provozovaným Exekutorskou komorou. Jak můžete vidět, dražby se konají jak klasické, tak online.

 

Chcete se dozvědět více o exekučním příkazu prodejem nemovitosti? 

Poslechněte si pořad Vyznejte se v exekucích! Českého rozhlasu Region.