28. 05. 2024

Oznámení výsledku výběrového řízení (EÚ Praha-západ)

Ilustrační foto

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e  v předepsaném rozsahu obsah protokolu o průběhu výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu a navazující rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrovém řízení ve věci:

- uvolněného Exekutorského úřadu Praha-západ po JUDr. Milanu Makariovi, kterému zanikl výkon tohoto úřadu ke dni 30.9.2021.

Oznámení o výsledku slyšení ZDE

Rozhodnutí Prezidia EK ČR ZDE