24. 05. 2024

Oznámení výsledku výběrového řízení (EÚ Mladá Boleslav)

Ilustrační foto

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e  v předepsaném rozsahu obsah protokolu o průběhu výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu Mladá Boleslav:

- uvolněného Exekutorského úřadu Mladá Boleslav po Mgr. Martinu Slavatovi, kterému zanikl výkon tohoto úřadu ke dni 31.8.2022.

Oznámení o výsledku slyšení ZDE