Exekutorská komora ČR uspořádala kulatý stůl za účasti ostatních právnických profesí

Autory textu jsou: Mgr. Libor Vaculík, Mgr. Pavel Tintěra, JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

 

Následky porušení zákazu cese a jejich dopady do exekučního řízení

Autorem textu je: JUDr. Zdeněk Knaizl, advokát

 

Odhalování mystéria bezvýsledných exekucí

Autorem textu je: Mgr. Ing. Antonín Toman, právník EK ČR

 

Setkání zástupců EK ČR s Komorou soudních exekutorů a insolvenčních správců Estonska

Autorem textu je: Mgr. Petr Pelikán – pověřený člen Mezinárodní komise EK ČR

 

Podívejte se i na další vydání Komorních listů.