Vzorové XML dokumenty ke stažení

Dokumenty, které zasílá soudní exekutor:

 • Exekuční příkaz => je přílohou zasílaného exekučního příkazu, popř. usnesení o změně plátce mzdy
 • Exekuční příkaz _změna => je přílohou zasílaného usnesení, kterým se mění exekuční příkaz (např. v případě částečného zastavení exekuce atp.)
 • Ukončení ep  => je přílohou zasílaného usnesení, kterým se ruší exekuční příkaz (např. v důsledku úplného zastavení exekuce atp.)
 • Součinnost => je přílohou žádosti o součinnost
 • Právní moc => vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu (což pro plátce mzdy znamená, že doposud deponované a další srážky ze mzdy zašle soudnímu exekutorovi)
 • Zůstatek => je přílohou odpovědi na dotaz plátce mzdy na aktuální zůstatek vymáhané povinnosti, popř. přílohou iniciativního sdělení soudního exekutora plátci mzdy, dojde-li ke změně vymáhané povinnosti, nepovinný
 • Chybné zpracování => zasílá se v případě, že plátcem mzdy doručený xml dokument nebyl validní (např. nevyhovuje xsd definici atp.)

Dokumenty, které zasílá plátce mzdy:

 • Exekuční příkaz _odpověď => je přílohou odpovědi na doručený exekuční příkaz, popř. usnesení o změně plátce mzdy (sdělení pořadí exekuce atp.)
 • Součinnost _odpověď => je přílohou odpovědi na žádost o součinnost
 • Právní moc odpověď => je přílohou odpovědi na zaslání vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu, nepovinný
 • Zůstatek _dotaz => je přílohou žádosti plátce mzdy na soudního exekutora o sdělení aktuální vymáhané částky (typicky v případě, kdy se podle podkladů plátce mzdy blíží úhrada celkové vymáhané částky, jde o alternativu za méně efektivní způsoby zjišťování této informace telefonickou či písemnou cestou), nepovinný
 • Chybné zpracování => zasílá se v případě, že soudním exekutorem doručený xml dokument nebyl validní (např. nevyhovuje xsd definici atp.)

XMLZAM EXAMPLES ke stažení - ZDE