Sněm exekutorů potvrdil stávající složení prezidia

Soudní exekutoři na svém pravidelném 44. sněmu potvrdili stávající prezidium pro další tříleté období. Pozici prezidenta opětovně zastává Jan Mlynarčík, viceprezidentem je Martin Tunkl. Pavla Fučíková, Vendula Flajšhansová a Pavel Tintěra jsou členy prezidia.

Především bych chtěl poděkovat členům za důvěru a svým kolegům v prezidiu za dosavadní spolupráci. Jsem rád, že můžeme pokračovat v aktivitách, které jsme již zahájili, a navázat na ně novými projekty. Chtěl bych také poděkovat všem členům, kteří s námi aktivně spolupracují na konkrétních projektech, a aparátu Komory v čele s tajemníkem,“ uvedl po svém zvolení Jan Mlynarčík prezident Exekutorské komory. 

 

 Klíčovým tématem zůstává otázka způsobu vymáhání pohledávek, přičemž za nejefektivnější cestu považují exekutoři srážky ze mzdy. Mezi dalšími tématy, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, je on-line komunikace se státní správou, a především se samotnými soudy, výše exekutorského tarifu či efektivita exekučního řízení, které musí být rychlé, jednoduché a musí vést k výsledku, tedy k uspokojení oprávněného nároku věřitele a tím k naplnění poslání profese exekutora. 

Naše práce musí nést jasné výsledky, které budou přispívat k důvěře věřitelů, ale i široké veřejnosti ve vymahatelnost práva. Nedílnou součástí bude i posilování etických rozměrů spojených s naší profesí a aktivní budování respektu a uznání nejenom ze strany odborné, ale i široké veřejnosti,“ doplnil prezident Komory.

Prezidium bude i nadále otevřeně komunikovat s dalšími stavovskými organizacemi, s médii a zákonodárnými orgány, bude usilovat o posílení pozitivní pověsti exekutorské profese. „Věříme, že všichni členové se aktivně zapojí do našich projektů tak, abychom dosáhli společných cílů, a naplnili základní poslání profese, kterým je rychlé a efektivní vymáhání oprávněných věřitelských práv,“ prohlásil Jan Mlynarčík. 

 

Kontakt:

media@ekcr.cz

 

Poznámky:

Exekutorská komora České republiky je zřízena zákonem č. 120/2001 Sb. a je organizací profesní samosprávy sdružující všechny soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory ze zákona povinné. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování. 

 

Fotografie prezidia je ke stažení zde

 

Vydáno: 24. 4. 2024