Exekutorská komora ČR přispěla na pomoc lidem s Alzheimerovou chorobou

Sto tisíc korun věnovala Exekutorská komora České republiky organizaci A DOMA z.s. jako podporu na její činnost. Organizace se dlouhodobě věnuje pomoci rodinám, jejichž blízcí trpí nějakou formou demence. Takových lidí v souvislosti se stárnutím populace v Česku přibývá.

Kolem pětašedesáti let věku se demence týká zhruba 5 procent obyvatel, v populaci osmdesátiletých je to ale už téměř třetina. Odhaduje se, že v příštích 30 letech se počet lidí s demencí v Česku razantně zvýší, a to ze současných 150.000 na 380.000. Nyní je z celkového počtu takto nemocných diagnostikováno a adekvátně léčeno jen asi 15 % (zdroj: A DOMA). „Exekutorská komora podporuje osvětové aktivity, v minulosti jsme přispěli například Českému Červenému kříži. Letos jsme se rozhodli věnovat finanční prostředky A DOMA. Jejich činnost je dlouhodobá a takovou podporu si jednoznačně zaslouží,“ vysvětluje prezident EK ČR Jan Mlynarčík.

 

Organizace A DOMA z. s. poskytuje terénní sociální služby osobní asistence seniorům, lidem s chronickým duševním onemocněním, převážně demencí typu Alzheimerovy choroby. V neposlední řadě provozuje také  Středisko pro pečující – tedy  místo, kde naleznou pomoc všichni, kteří pečují o své blízké. Drtivá část péče o lidi s demencí dnes padá na rodinu a právě příbuzní se ocitají v náročné roli pečovatelů. A DOMA se jim snaží usnadnit orientaci např. při finančních odhadech propočtu péče, se sháněním informací apod.

Příspěvek od Exekutorské komory A DOMA z.s. využije na příspěvek pracovníkům v přímé péči, kteří pracují jako asistenti v domácím prostředí. Umožňují tak lidem s chronickým duševním onemocněním, především různými typy demence zůstat co nejdéle v domácím prostředí,“ dodává ředitelka A DOMA Jitka Zachariášová. Další část příspěvku od Komory využije organizace na konání odborné konference. „ Tady představíme projekt První pomoc pečujícím, který od 1. 7. 2023 až do 30. 4. 2026 realizujeme na podporu rodin pečujících o své blízké. Rovněž na konferenci budeme poukazovat na celospolečenský stav pomoci neformálně pečujícím, kteří se ocitají na pomezí zdravotních a sociálních služeb.“

Pracovníci A DOMA z.s. každoročně odpracují 34.000 hodin přímé péče v domácím prostředí, řadí se tak mezi největší poskytovalele osobní asistence v Praze.