15. 09. 2023

Zpráva o ověření účetní závěrky dle českých účetních předpisů za rok 2022

Ilustrační foto

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Exekutorská komora České republiky k 31. 12. 2022 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.