Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Podání dotazu, podnětu, stížnosti

Než se obrátíte na Exekutorskou komoru ČR, doporučujeme si ověřit v sekci Nejčastější dotazy, zda zde nenaleznete odpověď na Váš dotaz či řešení Vaší situace. Dále prosíme, abyste vzali na vědomí kompetence Exekutorské komory ČR v oblasti dohledu.

Podnět lze podat vždy v písemné podobě:

Do textu Vašeho podnětu uveďte :

  • v případě, že podnět podává zmocněná osoba, rovněž identifikační údaje zmocněné osoby,
  • vaše postavení v předmětném řízení (povinný, oprávněný, třetí osoba – dražitel, plátce mzdy atd.) ,
  • informaci o podaných opravných prostředcích, případně jiných návrzích (odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, návrh na vyškrtnutí movité věcí ze soupisu, vylučovací žaloba či jiné návrhy),
  • stručné vylíčení skutečností, v nichž spatřujete pochybení exekutora a čeho se svým podáním domáháte,
  • informaci o tom, zda byl podán podnět k dohledu k jinému orgánu (předseda soudu, ministerstvo spravedlnosti) a jakým způsobem byl vyřešen, případně do přílohy přiložte také kopie vyjádření jiného orgánu ve věci.

Ve Vašem zájmu přiložte kopie relevantních listin, které prokazují Vaše tvrzení. 

Maximální velikost jedné přílohy je 10 MB.

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.