Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Stavovské předpisy

zveřejněno dne
  předpis
09.05.2022   O podrobnostech k plnění povinnosti pořizovat a uchovávat záznam telefonních volání
01.05.2020   Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací  
04.01.2017   Náhrady za ztrátu času a hotové výdaje
04.01.2017   Sociální fond
04.01.2017   Pravidla pro čerpání rozpočtové kapitoly ,,Rezerva – Mimořádné problémy se zastupováním/nástupnictvím“
05.05.2015   Členské příspěvky
24.04.2015   Organizační řád
13.12.2013           Kancelářský řád
13.12.2013   O výchově a vzdělávání
27.05.2013   Kárný řád
27.05.2013   Zkušební řád
27.05.2013   Postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení
27.05.2013   O kontrolní komisi
15.01.2013   kterým se stanoví podrobnosti dotazu a odpovědi při součinnosti s peněžními ústavy
09.09.2010   Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipientů a žádostí o vykonání exekutorské zkoušky
19.07.2010   O fondu EK ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů
19.07.2010   Jednaci řád
25.07.2008   Zkušební řád - kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora
22.05.2006   Užívání loga EK ČR
01.03.2006   Exekutorský smírčí řád
01.03.2006   Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů
10.08.2004   Zpracování osobních údajů
10.08.2004   Služební průkazy
16.01.2004   Pravidla vydávání Věstníku EK ČR
21.11.2002   O výchově a vzdělávání (zrušen)
20.06.2001   Volební řád

 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.