Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Stavovské předpisy

zveřejněno dne
  předpis
24.05.2023        Kancelářský řád
09.05.2022   O podrobnostech k plnění povinnosti pořizovat a uchovávat záznam telefonních volání
01.05.2020   Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací  
04.01.2017   Náhrady za ztrátu času a hotové výdaje
04.01.2017   Sociální fond
04.01.2017   Pravidla pro čerpání rozpočtové kapitoly ,,Rezerva – Mimořádné problémy se zastupováním/nástupnictvím“
05.05.2015   Členské příspěvky
24.04.2015   Organizační řád
13.12.2013   O výchově a vzdělávání
27.05.2013   Kárný řád
27.05.2013   Zkušební řád
27.05.2013   Postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení
27.05.2013   O kontrolní komisi
15.01.2013   kterým se stanoví podrobnosti dotazu a odpovědi při součinnosti s peněžními ústavy
09.09.2010   Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu exekutorských koncipientů a žádostí o vykonání exekutorské zkoušky
19.07.2010   O fondu EK ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů
19.07.2010   Jednaci řád
25.07.2008   Zkušební řád - kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora
22.05.2006   Užívání loga EK ČR
01.03.2006   Exekutorský smírčí řád
01.03.2006   Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů
10.08.2004   Zpracování osobních údajů
10.08.2004   Služební průkazy
16.01.2004   Pravidla vydávání Věstníku EK ČR
21.11.2002   O výchově a vzdělávání (zrušen)
20.06.2001   Volební řád

 

 

 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.