Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Centrální evidence exekucí

1. Co je Centrální evidence exekucí

Exekutorská komora ČR vede, provozuje a spravuje v souladu s ustanovením § 125 exekučního řádu Centrální evidenci exekucí, v níž je možné zjišťovat informace o konkrétních pravomocných exekučních řízeních.

Motto:
Někdy se může přihodit, že o svůj majetek či peníze přijdete nikoli vlastní vinou. Například při vstupu do právního vztahu s někým, na koho je vedena exekuce a Vy o tom nemáte informace. Pak mohou nastat potíže. Informace z Centrální evidence exekucí jim pomůže předejít.

Centrální evidence exekucí umožňuje zjišťovat:

 • informace o konkrétních pravomocných exekučních řízeních,
 • zjišťovat, zda je proti konkrétní osobě vedena pravomocná exekuce podle exekučního řádu,
 • který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce,
 • o jakou vymáhanou povinnost se jedná,
 • kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce,
 • zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

2. Jakými způsoby můžete získat informaci z CEE

Údaje z centrální evidence exekucí je možné získat dvojím způsobem

 • elektronicky v podobě elektronického údaje na webu www.ceecr.cz (s registrací, nově také bez registrace) - jde o jediný a autentický zdroj. Můžete také narazit na jiné webové stránky nabízející údaje z CEE, které ale pouze přeprodávají údaje získáné z CEE, a proto u nich nemůžeme zaručit správnost ani aktuálnost.
 • osobně v podobě ověřeného výpisu v sídle Komory v Praze nebo Brně nebo „na pobočkách České pošty“  s Czech POINT

3a. Kolik budete platit za získání elektronického údaje z CEE

Případná registrace na webu www.ceecr.cz je zdarma. Komoře náleží odměna za každé poskytnutí elektronického údaje (zobrazení výsledku vyhledávání nebo zobrazení konkrétních údajů o exekučním řízení) z evidence. Výše je závislá na tom, kolik bylo žadateli v kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů

 do 1 000. poskytnutého údaje  60 Kč 
 od 1 001. poskytnutého údaje do 10 000. poskytnutého údaje  30 Kč 
 od 10 001. poskytnutého údaje do 1 000 000. poskytnutého údaje   15 Kč 
 od 1 000 001. poskytnutého údaje   6 Kč 

3b. Kolik budete platit za získání ověřeného výpisu z CEE

I. V případě, že si chcete udělat výpis na sebe zaplatíte po prokázání totožnosti za první kompletní výpis v kalendářním roce zvýhodněnou cenu 75 Kč, nepřesahuje-li výpis 6 stran, resp. 100 Kč, má-li výpis alespoň 7 stran. Za druhý a další výpis v kalendářním roce zaplatíte standardní cenu, tj. 50 Kč za každou stranu. V případě výpisu na sebe získáte také informaci o oprávněném.

II. V případě, že si chcete udělat výpis na jinou osobu, zaplatíte za výpis z evidence nebo za potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci není zapsán, 50 Kč za každou stranu.

4. Kdy si informaci z CEE obstarat

V těchto typových případech je vhodné si pro vlastní právní ochranu obstarat informaci z CEE:

 • Když pronajímáte byt a nemáte informace o nájemníkovi.
 • Při koupi/prodeji auta.
 • Když půjčujete peníze známému.
 • Když se k Vám nastěhuje nový partner.
 • Při koupi/prodeji nemovitosti.
 • Když řemeslník poskytuje své služby „bez dokladu“, popř. vybírá vysokou zálohu.
 • Při náboru nového zaměstnance.
 • Když si po krátké známosti berete partnera.

Životních situací, ve kterých může pořízení výpisu výrazně pomoci, je mnoho.

5. Další informace

Centrální evidence exekucí však neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními úřady či zdravotními pojišťovnami podle jiných předpisů než podle exekučního řádu. Postup pro zápis a výmaz údajů v CEE a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.