Centrální úřední deska
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube
Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33 Otevřená data o exekucích Statistiky Exekutorské komory České republiky Online poradna Exekutorské komory České republiky
Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad
Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo opakované výběrové řízení na obsazení 1 exekutorského úřadu:
EÚ Ostrava po Mgr. Ivo Nedbálkovi.
VÍCE ZDE
Problémy banky Sberbank CZ, a.s., se dotknou i probíhajících exekučních řízení!
28. února 2022

V souvislosti s aktuálními problémy banky Sberbank CZ, a.s., u níž nyní Česká národní banka zahájila kroky k odejmutí bankovní licence, Exekutorská komora ČR upozorňuje všechny účastníky exekučních řízení a další dotčené osoby (např. plátce mzdy) na skutečnost, že veškeré platby, jejichž stranou jsou bankovní účty této banky, nemusí proběhnout řádně. Doporučujeme proto kontrolovat veškeré platby určené na účty soudních exekutorů nebo oprávnéných v exekučních řízeních tak, aby neodcházely na účty banky Sberbank se čtyřčíslím 6800 za lomítkem (kód banky).

Povinným v exekuci, zaměstnavatelům a dalším osobám provádějícím srážky ze mzdy či poukazujícím jiné platby v rámci probíhajících exekucí, kterých se omezení služeb Sberbank CZ, a.s., může dotýkat, doporučujeme vyčkat s platbou a obrátit se na dotyčného soudního exekutora se žádostí o sdělení aktuálních platebních údajů. Exekutoři, kteří měli účty u předmětné banky, zakládají či již založili účty u jiných spolehlivých bankovních institucí. Zároveň vyvíjejí veškeré možné úsilí, aby všechny dotčené osoby o problému a nových bankovních spojeních informovali. Tato upozornění mohou kvůli značné urgenci být zasílána i neformální cestou (např. formou sms nebo e-mailu). V této souvislosti současně žádáme o obezřetnost a ověření takto neformálně sdělených nových čísel účtů také v seznamu soudních exekutorů.

V případě, že se hodlá kdokoliv účastnit dražby vedené exekutorem a složit dražební jistotu, by si měl ověřit, zda-li dražba nebyla/nebude odročena a s platbou dražební jistotu vyčkat na sdělení nových platebních údajů. Věřitelům, kterým by exekutor měl vyplatit vymožené plnění na účet v dotčené bance doporučujeme oznámit jiný platební údaj. To stejné platí i pro povinné v případě vracení přeplatků z exekuce či dražitele pro vracení dražebních jistot.

TISKOVÁ ZPRÁVA VE FORMÁTU DOCX - ZDE

Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Exekutorská komora je právnickou osobou. Jménem Exekutorské komory jedná prezident, jako její statutární orgán.

VEŠKERÁ PÍSEMNÁ PODÁNÍ PROSÍME ZASÍLEJTE NA ADRESU
RADNICKÁ 14/16, 602 00 BRNO

Zasláním svého podání na výše uvedenou adresu urychlíte jeho vyřízení. Další informace ohledně podání naleznete zde: Podání dotazu, podnětu, stížnosti.

BRNO:

Pobočka:
Radnická 14/16
602 00 Brno

tel.: + 420 515 917 586
fax: + 420 515 917 585
e-mail: podatelna@ekcr.cz
IČ: 70940517
ID DS: vfrai9p

tajemník: Petr Prokop Ustohal
Kde nás najdete
Radnická 14/16, Brno
dopravní spojení
tramvaj č. 4,5,6 a 12 - zastávka "Šilingrovo nám."
tramvaj č. 4 a 9 - zastávka "Zelný trh"
Online mapa « ZDE »
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
08.00 - 12.00 hodin
13.00 - 16.00 hodin

Pátek
08.00 - 12:00

Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.


PRAHA:

Sídlo:
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
(budova Cimex, 1. patro)

tel.: + 420 210311 000
e-mail: podatelna@ekcr.cz

tajemník: Petr Prokop Ustohal
Kde nás najdete
Na Pankráci 1062/58, Praha
dopravní spojení
metro C – stanice Pražského povstání
Online mapa « ZDE »
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
08.00 - 12.00 hodin
13.00 - 16.00 hodin

Pátek
08.00 - 12:00

 

Kontakt na tiskového mluvčího Exekutorské komory ČR nalezne ZDE

 


 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.