Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Orgány Exekutorské komory České republiky

   
Prezidium: (funkční období 29.4.2021 - 29.4.2024)
Mgr. Jan Mlynarčík prezident (foto zde)
Mgr. Martin Tunkl viceprezident (foto zde)
Mgr. Pavla Fučíková členka prezídia (foto zde)
JUDr. Vendula Flajšhansová členka prezídia (foto zde)
Mgr. Pavel Tintěra člen prezídia (foto zde)
   
Revizní komise:  
Mgr. Lenka Černošková předsedkyně
Mgr. Jiří Král místopředseda
Mgr. David Chaloupka člen
JUDr. Jana Jarková členka
Mgr. Jan Svoboda člen
   
Kontrolní komise:  
Mgr. Ing. Jiří Prošek předseda
Mgr. David Koncz místopředseda
Mgr. Zuzana Komínková členka
JUDr. Ivana Kozáková členka
JUDr. Josef Lavička člen
Mgr. Bc. Hana Plášilová Kaufmanová členka
JUDr. Ingrid Švecová členka
Mgr. Tomáš Tunkl člen
Mgr. Daniel Vlček člen

Rozvrh práce kontrolní komise

 

Kárná komise:

 
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. člen
JUDr. Jana Tvrdková členka
Mgr. Vojtěch Jaroš člen
   
Mgr. Jan Czernin, LL.M. člen; soudce Okresního soudu v Mladé Boleslavi
JUDr. Jan Montag člen; soudce Okresního soudu v České Krumlově
JUDr. Lenka Ceplová členka; místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem
Mgr. Martin Jachura člen; předseda senátu Městského soudu v Praze
Mgr. Stanislav Zatloukal člen; soudce Krajského soudu v Brně
Mgr. Lukáš Nohel člen; soudce Krajského soudu v Ostravě
   
 
Zkušební komise:  
JUDr. Karel Urban předseda
Mgr. Ing. Jiří Prošek místopředseda
JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. člen
Mgr. Jiří Král člen
Mgr. Tomáš Pospíchal člen
JUDr. Lukáš Jícha člen
Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová členka
Mgr. Bohumil Brychta člen
Mgr. Petr Polanský člen
Mgr. Pavel Tintěra člen
   
Mgr. Jiří Lochman člen; soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem
Mgr. Martin Jachura člen; předseda senátu Městského soudu v Praze
Mgr. Radek Kopsa člen; soudce Krajského soudu v Hradci Králové, pob. Pardubice
JUDr. Milan Chmelíček člen; předseda senátu Městského soudu v Praze
JUDr. et PhDr. Karel Šimka, Ph.D.,  LL.M. člen; předseda Nejvyššího správního soudu
   
Právní a legislativní komise:  
Mgr. Vojtěch Jaroš předseda
Mgr. Stanislav Molák místopředseda
JUDr. Lukáš Jícha člen
Mgr. Jan Krejsta člen
JUDr. Alan Havlice člen

Mgr. Martin Horák

přidružený člen
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. přidružený člen
JUDr. Erik Smola přidružený člen
JUDr. Ing. Martin Štika přidružený člen
Mgr. Ing. Antonín Toman přidružený člen
Mgr. Libor Vaculík přidružený člen

Vzdělávací komise:
 
JUDr. Karel Urban předseda
Mgr. Lenka Černošková místopředsedkyně
Mgr. René Mohyla člen
Mgr. Jana Kalistová členka
Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová členka
Mgr. Marcela Petrošová členka
Mgr. Kateřina Skoupá členka
Mgr. Blanka Březinová členka
Mgr. Jan Valenta člen
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. člen

Mediální komise:

 
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. předseda
Mgr. Pavel Pajer člen
Mgr. Kateřina Skoupá členka
Mgr. Tomáš Voborník člen

IT komise:

 
Mgr. Tomáš Tunkl předseda
Jiří Adamíra člen
Vojtěch Levý člen
Mgr. Hynek Horák člen
Mgr. Jan Rathouský člen
   
Mezinárodní komise:  
Mgr. Michal Suchánek předseda
Mgr. Tereza Lungová místopředsedkyně
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. člen
Mgr. Petr Pelikán člen
Mgr. Tomáš Tunkl člen

 

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.