EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2014
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu Praha 4.
18.05.2016

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Praha 8

Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutorka Mgr. Jana Kalistová, oznamuje změnu sídla svého úřadu a to s účinností od 18.5.2016. Nová adresa: Pod Hájkem 406/1a,180 00 Praha 8 - Libeň.
18.05.2016

« více zde »

Tisková zpráva - Mimořádný sněm Exekutorské komory ČR odmítl návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána na snížení exekučního tarifu jako likvidační hazard

Na dnešním mimořádném sněmu Exekutorské komory vystoupil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Potvrdil, že soudní exekutory považuje za nezbytnou součást systému vymáhání práva, ale zároveň představil exekutorům svůj návrh na snížení exekučního tarifu o jednu třetinu a minimální odměny z 3000 na 2000 korun.
13.05.2016

« více zde »

Uzavření pražské kanceláře Exekutorské komory ČR dne 12.5.2016

11.05.2016

« více zde »

Komora ustanovila soudnímu exekutorovi Mgr. Ivo Nedbálkovi nového zástupce

Exekutorská komora České republiky informuje, že odvolanému soudnímu exekutorovi Mgr. Ivo Nedbálkovi, byl ke dni 27. 4. 2016 ustanoven nový zástupce, a to soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava.
04.05.2016

« více zde »

Uzavření pražské kanceláře Exekutorské komory ČR ve dnech 4.5.2016 a 6.5.2016

02.05.2016

« více zde »

Přednáška o exekucích pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity (26.4.2016)

V úterý 26. 4. 2016 se uskutečnila přednáška na téma aktuální problematika exekučního řízení na půdě Univerzity třetího věku ZČU v Plzni. Přednášku, kterou vedla soudní exekutorka JUDr. Jitka Wolfová z Exekutorského úřadu Plzeň město a exekutorský kandidát tohoto úřadu, JUDr. Ing. Martin Štika, spoluorganizovala Plzeňská pobočka Europe Direct Česká republika. Tématem vystoupení, bylo především postavení soudního exekutora a rovněž proces samotného exekučního řízení.
29.04.2016

« více zde »

Soudní exekutoři budou bojkotovat neférové státní zakázky na exekuční činnost Stát, včetně Ministerstva spravedlnosti, nehradí exekutorům oprávněné náklady u služeb, které mu poskytuje (22.4.2016)

Exekutorská komora ČR vyzvala všechny soudní exekutory, aby se neúčastnili neférových výběrových řízeních na exekuční činnost u státních institucí, které odmítají za tyto služby zaplatit. Tuto praxi uplatňuje mimo jiné Ministerstvo spravedlnosti, do jehož resortu soudní exekutoři náleží. To vydalo svým podřízeným organizacím závaznou ministerskou instrukci, která nařizuje, aby smlouvy se soudními exekutory obsahovaly ustanovení o tom, že exekutor nebude mj. požadovat po oprávněném zálohy na náklady exekuce, úhradu výdajů v případě nemajetnosti dlužníka ani odměnu za provedenou práci. Soudní exekutor v případě nemajetnosti dlužníka, tedy stavu, který nemůže jakkoliv ovlivnit, nedostane od státních organizací zaplaceny ani prokazatelné náklady řízení.
22.04.2016

« více zde »

Představujeme Podnikové právníky 2016 (15.4.2016)

Známe čerstvé nositele ocenění Podnikový právník 2016. Na slavnostním večeru byli vyhlášení vítězové sedmi tradičních kategorií. Prestižní akce organizovaná Unií podnikových právníků ČR se konala už popáté.
20.04.2016

« více zde »

Exekutorská komora varuje: Dramatické snížení exekučního tarifu povede k rozpadu systému vymáhání práva Státu hrozí náhrada škody ve výši 100 miliard korun (13.4.2016)

Exekutorský stav je vážně znepokojen a důrazně protestuje proti plánu Ministerstva spravedlnosti snížit odměňování soudním exekutorům. To by podle zprávy ministerstva mohlo klesnout až o dvě třetiny. Již několik měsíců Exekutorská komora upozorňuje ministerstvo, odborníky i veřejnost na fakta, která jednoznačně prokazují, že zde není žádný prostor pro snížení exekučního tarifu. V případě dalšího snížení odměn exekutorům hrozí, že úřady svůj provoz dále neutáhnou a skončí, což povede k propuštění více než 3000 zaměstnanců. Dramaticky se sníží vymahatelnost práva v České republice, čímž se věřitelé opět nedomohou svých peněz. Jen exekutoři aktuálně vymáhají jistinu ve výši 350 miliard korun. Ovšem konečné důsledky takové radikální změny budou mnohem širší a negativně je pocítí jak občané, tak státní pokladna. Státu totiž v případě, že exekutoři budou nuceni svou činnost ukončit, reálně hrozí náhrada škody ve výši až 100 miliard korun.
13.04.2016

« více zde »

Záměr ministerstva spravedlnosti na radikální snížení exekutorského tarifu ohrozí vymáhání práva v České republice (8. 4. 2016)

Soudní exekutoři jsou vážně znepokojeni včerejší zprávou ministra spravedlnosti, že hodlá radikálně snížit odměny a náhrady náležející soudním exekutorům. Již několik měsíců Exekutorská komora upozorňuje ministerstvo, odborníky i veřejnost na dramatický pokles vymahatelnosti u zahájených exekucí a výrazný a nijak nekompenzovaný nárůst nákladů. Fakta však jednoznačně prokazují, že tu není žádný prostor pro snížení exekutorského tarifu. Pokud by skutečně došlo ke snížení exekutorského tarifu hrozí, že exekutorské úřady nebudou schopny financovat svůj provoz, dostanou se do platební neschopnosti a s výkonem exekuční činnosti skončí. Nová ani běžící exekuční řízení nebude tedy mít kdo provádět, což bude znamenat konec vymahatelnosti pohledávek v České republice. Situace se vrátí před rok 2001, kdy rozhodnutí soudu bylo pouze prázdným kusem papírů, neboť vymahatelnost se pohybovala jen kolem 2 %. Toto dokonce hrozí i při zachování současné výše exekutorského tarifu, pokud nebude řešena úhrada nákladů u bezvýsledných exekucí například formou povinných záloh placených věřiteli.
08.04.2016

« více zde »

O povolání exekutora není zájem, zůstávají neobsazené úřady Příčinou je nejistota a dramaticky se zvyšující náklady (5.4.2016)

Exekutorská komora ČR v poslední době eviduje výrazně menší zájem o funkci soudního exekutora, za kterým stojí zejména neustále se zvyšující náklady exekutorů a současné úvahy Ministerstva spravedlnosti o snížení exekutorského tarifu. Ve výběrových řízeních na uvolněné úřady tak usiluje o pozici exekutora stále menší počet kandidátů, a i proto se dlouhodobě nedaří některé exekutorské úřady obsazovat. V současné době je neobsazených 20 úřadů a na 4 probíhá výběrové řízení. Několik posledních zdražení poštovného znamená pro průměrný exekutorský úřad bezmála o 300 tisíc Kč ročně navíc.
05.04.2016

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány

Výkon exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány zanikl k datu 31.3.2016.
01.04.2016

« více zde »

Spor mezi exekutory nenarušil exekuční činnost úřadu, ale vzbuzuje vážná znepokojení. (18. 3. 2016)

Prezidium Exekutorské komory se dnes seznámilo s předběžnými závěry mimořádné kontroly, kterou včera provedla Kontrolní komise EKČR společně s odborem dohledu Ministerstva spravedlnosti v Exekutorském úřadu Přerov. Kontrola EKČR prokázala, že nedošlo k pochybení v exekuční činnosti exekutorského úřadu vůči klientům. Jde o interní spor mezi soudním exekutorem Tomášem Vránou a jeho zaměstnanci v souvislosti s ukončením jeho aktivního působení v úřadu. Určitá pochybení na místě nicméně zjištěna byla, například postup v rozporu s Etickým kodexem Exekutorské komory. Exekutorská komora v rámci svých kompetencí v současnosti zálohuje veškeré spisy, tak aby byla v případě potřeby zajištěna kontinuita exekučních řízení.
17.03.2016

« více zde »

Exekutorská komora je znepokojena zprávami o situaci v Exekutorském úřadu Přerov a nařídila jeho mimořádnou kontrolu

Exekutorská komora ČR nařídila mimořádnou kontrolu Exekutorského úřadu Přerov. Důvodem je vývoj situace, která vznikla v souvislosti s přechodem úřadu od současného soudního exekutora Tomáše Vrány na nově jmenovaného soudního exekutora Lukáše Jíchu.
16.03.2016

« více zde »

Vyhlášení výběrových řízení na 2 uvolněné exekutorské úřady

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 2 uvolněných exekutorských úřadů: EÚ Nový Jičín a Ostrava
15.03.2016

« více zde »

Exekutorské zkoušky - jaro 2016

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 16. března 2016 v 10.30 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana losování náhradníků zkušebních senátů z řad soudních exekutorů a soudců pro exekutorské zkoušky - jaro 2016.
15.03.2016

« více zde »

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. jmenoval dva nové soudní exekutory

Ministr spravedlnosti JUDr.Robert Pelikán, Ph.D., jmenoval dva nové soudní exekutory.
09.03.2016

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu Praha 8.
01.03.2016

« více zde »

Exekutorská komora zveřejnila seznam opatření na podporu odpovědného vymáhání. Soudní exekutoři chtějí hrát aktivnější roli v oblasti odpovědného zadlužování a vymáhání (25.2.2016)

Prezidium Exekutorské komory ČR zveřejnilo seznam společensky odpovědných témat v oblasti dluhů a jejich vymáhání, kterým se chce během svého funkčního období věnovat. Tímto krokem chce upozornit na některé problémy, které se v souvislosti s vymáháním pohledávek vyskytují a nabídnout konkrétní návrhy řešení, které by situaci zlepšily. Mezi návrhy komory se objevují kromě vzdělávacích aktivit i taková opatření jako je zavedení místní příslušnosti exekutorů, chráněného splátkového řízení vedeného soudním exekutorem, chráněného konta pro dlužníky nebo zpoplatnění exekučních návrhů pro věřitele. Exekutorská komora má rovněž v plánu revidovat a doplnit etický kodex a zlepšit systém dohledu nad soudními exekutory.
25.02.2016

« více zde »

Výsledek výběrového řízení na uvolněný Exekutorský úřad Přerov (25.2.2016)

Prezidium Exekutorské komory České republiky navrhne ministrovi spravedlnosti, aby jmenoval nového soudního exekutora do Exekutorského úřadu Přerov. Učiní tak na základě výsledků výběrového řízení, které bylo vedeno před výběrovou komisí, jejímiž členy jsou soudní exekutoři, soudci a zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti. Současnému soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi zanikne výkon Exekutorského úřadu Přerov k 31. březnu 2016.
25.02.2016

« více zde »

Rozhodnutí prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrovém řízení

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
25.02.2016

« více zde »

Oznámení výsledku výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolu o průběhu výběrového řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu.
25.02.2016

« více zde »

Exekutorské zkoušky - jaro 2016

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 8. března 2016 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, losování jednotlivých uchazečů ke konkrétnímu senátu - dle § 9 odst. 1) Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 17. července 2001, Zkušební řád a losování náhradníků zkušebních senátů z řad soudních exekutorů pro exekutorské zkoušky - jaro 2016.
23.02.2016

« více zde »

Exekutorské zkoušky - jaro 2016

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 8. března 2016 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana losování členů a náhradníků zkušebních senátů z řad soudních exekutorů a soudců pro exekutorské zkoušky - jaro 2016.
23.02.2016

« více zde »

Semináře o exekucích na brněnském gymnáziu

Ve dnech 16. a 18. února 2016 jsme seznámili studenty třetích ročníků Gymnázia Brno, Slovanské náměstí, s problematikou exekučního řízení. V průběhu třetího únorového týdne probíhal na zmíněné střední škole ekonomický kurz, jehož cílem je podat studentům informace a podělit se s nimi o praktické zkušenosti především z ekonomické praxe.
22.02.2016

« více zde »

Rozhodnutí prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrovém řízení

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
17.02.2016

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu Strakonice.
10.02.2016

« více zde »

V Moravskoslezském kraji čelí lidé 554 tisícům exekucí, loni jich bylo nově nařízeno 85 tisíc (9.2.2015)

Exekutorská komora otevřela v Ostravě bezplatnou právní poradnu pro občany, kteří potřebují pomoc v oblasti exekučního řízení a výkonu rozhodnutí. Vznik poradny si vyžádala situace v Moravskoslezském kraji, který je s 554 tisíci aktuálně vedenými exekucemi dlouhodobě jednou z nejvíce postižených oblastí v České republice. Jen vloni bylo v kraji zahájeno 85 tisíc nových exekučních řízení, což je třetí největší číslo po Praze (130 tisíc) a Ústeckém kraji (105 tisíc). Většina nových exekucí je přitom uvalována na osoby, které již nějakou exekuci mají.
09.02.2016

« více zde »

V pořadu Ano, šéfe! nezasahovali soudní exekutoři. Jednalo se zřejmě o zástupce „vymahačské agentury“ (1. 2. 2016)

V 10. díle 6. řady pořadu Ano, šéfe! (záznam zde: http://play.iprima.cz/ano-sefe-6), odvysílaném na TV Prima dne 28. 1. 2016, se odehrává dramatická scéna s osobami, které násilně vnikají do objektu Boudy v Obřím dole a chovají se značně neurvale. Podle dosavadních zjištění Exekutorské komory ČR se nejednalo o úkony soudního exekutora a na místě nezasahovali ani zaměstnanci žádného z nich. Vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o zástupce vymahačské agentury, kteří nemají oprávnění provádět nucený výkon exekučních titulů. Tyto osoby tak nemohou být označovány za soudní exekutory ani s nimi být jakkoliv spojovány, jak nesprávně uvedla některá média.
01.02.2016

« více zde »

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva Exekutorské komory České republiky za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
25.01.2016

« více zde »

Oznámení výsledku výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolu o průběhu výběrového řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu.
22.01.2016

« více zde »

Exekutorská komora varuje před zdánlivě výhodnými službami serveru Exekuceonline.cz, Exekuční vymáhání se díky němu může věřiteli prodražit (15. 1. 2016)

15. 1. 2016 Exekutorská komora varuje před využíváním služeb portálu Exekuceonline.cz, který zneužívá neznalosti věřitelů ohledně systému exekucí a nabízí zprostředkování zahájení exekučního řízení. Vytváří klamavý dojem, že osvobodí věřitele od plateb, které v realitě nejsou v naprosté většině vůči věřitelům vůbec uplatňovány. Server slibuje vyhnout se zbytečnému papírování a byrokracii, přičemž proces exekuce je zákonem daný a nelze jej obejít, ať už řeší věřitel pohledávku napřímo s exekutorem, nebo s jakýmkoli prostředníkem. Postup exekutora se řídí zákonem a prováděcími předpisy a nelze se domnívat, že by se exekutoři spolupracující se serverem mohli chovat jinak. V konečném důsledku zaplatí věřitel v případě úspěšné exekuce zcela zbytečně tomuto zprostředkovateli 10 % z vymožené částky, která by jinak neplatil.
15.01.2016

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Zlín

Exekutorský úřad Zlín, soudní exekutor Mgr. Marek Jenerál, oznamuje změnu sídla svého úřadu a to s účinností od 1.1.2016. Nová adresa: Krátká 4447, 760 01 Zlín.
04.01.2016

« více zde »

Přednáška o exekucích pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity v Plzni

Dne 30. listopadu 2015 se ve spolupráci Europe Direct Plzeň, Univerzity třetího věku a Exekutorského úřadu Plzeň – město uskutečnila přednáška pro Univerzitu třetího věku Západočeské univerzity v Plzni na téma exekučního řízení v České republice.
14.12.2015

« více zde »

Exekutor umírající ženu z bytu nevystěhoval (7.12.2015)

Exekutor umírající ženu z bytu nevystěhoval Exekutorská komora ČR se ohrazuje proti zkreslujícímu článku deníku Právo
07.12.2015

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu Ostrava
07.12.2015

« více zde »

Zvyšujeme právní gramotnost potřebným (4.12.2015)

Každá listopadová středa otevřela v Dětském domově v Mikulově pod lektorským vedením právníků Exekutorské komory České republiky jedno zajímavé a současně pro běžný život důležité téma související s právním povědomím. Děti si hravou a zábavnou formou osvojily a dále prohloubily své poznatky o finančních produktech, nakládání s penězi, pracovněprávní problematice a exekučním řízení. Exekutorská komora ČR tak navázala na prvotní sérii jednodenních návštěv dětských domovů na jižní Moravě, které byly zaměřeny zejména na osvojení si základů finanční gramotnosti.
04.12.2015

« více zde »

1,3 milionu Čechů si hodlá letos půjčit na Vánoce, z toho pětina je nebo byla v exekuci (3. 12. 2015)

Na výdaje spojené s Vánoci (ať už se jedná o dárky či občerstvení) si letos půjčí 19 % Čechů, tedy celkem 1,3 milionu osob. Z nich však 265 tisíc (20 %) čelí nebo v minulosti čelilo exekučnímu řízení, což je alarmující údaj. A dokonce 119 tisíc lidí (9 %), kteří si chtějí půjčit na letošní Vánoce, je v exekuci v současné době. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu Exekutorské komory ČR, který se uskutečnil v listopadu tohoto roku.
03.12.2015

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Praha 8

Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor JUDr. Ivan Erben, oznamuje změnu sídla svého úřadu a to s účinností od 1.12.2015. Nová adresa: Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6.
03.12.2015

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu JUDr. Juraje Poláka

Výkon exekutorského úřadu JUDr. Juraje Poláka zanikl k datu 30.11.2015.
01.12.2015

« více zde »

Rozpočet 2016

Rozpočet Exekutorské komory České republiky na rok 2016
27.11.2015

« více zde »

Exekutoři chtějí ulevit soudům a zlevnit vymáhání malých částek Exekutorská komora ČR navrhuje nový způsob vymáhání bagatelních pohledávek (24.11.2015)

Velká část soudně vymáhaných pohledávek v ČR je v pásmu tzv. bagatelních pohledávek, tedy do 10 000 Kč jistiny. Jen soudní exekutoři aktuálně řeší 2,7 milionu takových pohledávek. Tím za současné právní úpravy dochází k neúměrnému zatížení soudní soustavy. Exekutorská komora ČR proto přichází s návrhem řešení, které by spočívalo v zavedení „kvalifikovaných předžalobních výzev“ rozesílaných soudními exekutory. Ulevilo by se tak nejen soudům, ale vymáhání malých částek by se zrychlilo a zlevnilo jak pro dlužníky, tak pro stát. Návrh Exekutorská komora ČR předložila Ministerstvu spravedlnosti, se kterým jej bude dále diskutovat, stejně tak jako s ostatními zainteresovanými stranami, jako jsou soudci, zástupci věřitelů a dlužníků.
24.11.2015

« více zde »

Stanovisko Nejvyššího soudu: Vykonavatel soudního exekutora je úřední osobou

Tisková zpráva Nejvyššího soudu ze dne 24. listopadu 2015: Právní postavení vykonavatele soudního exekutora jako úřední osoby ve smyslu § 127 odst. 1. trestního zákoníku
24.11.2015

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu Hradec Králové
03.11.2015

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu Mgr. Čeňka Bělasty

Výkon exekutorského úřadu Mgr. Čeňka Bělasty zanikl k datu 31.10.2015.
02.11.2015

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu Mgr. Ivo Nedbálka

Výkon exekutorského úřadu Mgr. Ivo Nedbálka zanikl k datu 20. 10. 2015. Zástupcem Mgr. Ivo Nedbálka je Mgr. Jiří Král,soudní exekutor EÚ Ostrava.
22.10.2015

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu Přerov
22.10.2015

« více zde »

Komora ustanovila soudnímu exekutorovi JUDr. Oldřichu Svobodovi nového zástupce

Exekutorská komora České republiky informuje, že soudnímu exekutorovi JUDr. Oldřichu Svobodovi, Exekutorský úřad Hradec Králové, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, byl ke dni 19. 10. 2015 ustanoven nový zástupce, a to soudní exekutor Mgr. Bohumil Brychta, Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou.
21.10.2015

« více zde »

Ministr Pelikán jmenoval dva nové soudní exekutory

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán jmenoval dva nové soudní exekutory. Mgr. Blanka Březinová nastupuje do uvolněného Exekutorského úřadu Bruntál a Mgr. Pavel Struminský do uvolněného Exekutorského úřadu Karviná. Noví soudní exekutoři připravují otevření úřadů.
19.10.2015

« více zde »

Exekutorská komora varuje před podvodnými e-maily vyzývajícími k úhradě dluhu (19. 10. 2015)

V Česku se objevily tisíce spamových zpráv zneužívající e-mailovou adresu Exekutorské komory ČR komora@ekcr.cz. E-maily s předmětem “Exekucni prikaz” byly rozeslány v sobotu 17. října 2015 a vyzývají adresáty k úhradě neexistujících dluhů a obsahují pokyny k úhradě dluhů zkopírované z webových stránek některých soudních exekutorů. Zpráva přitom např. ani neuvádí, jaká je dlužná částka, spisovou značku exekučního řízení či označení exekučního titulu. Příjemci uvedených e-mailů by na ně v žádném případě neměli jakkoliv reagovat, zejména by na základě těchto falešných oznámení neměli zasílat finanční prostředky. Exekutorská komora ČR v této věci spolupracuje s příslušnými orgány a podá trestní oznámení.
19.10.2015

« více zde »

Dramaticky roste počet dlužníků s více exekucemi. Čtyři a více exekucí již má 380 tisíc lidí (8.10.2015)

Ačkoliv celkový počet občanů v exekuci nadále klesá, strmě roste počet těch, kteří mají čtyři a více exekucí. Podle údajů Exekutorské komory ČR se za poslední dva roky počet exekuovaných fyzických osob snížil o 27 %, a to z 1 milionu v říjnu 2013 na 731 tisíc osob v říjnu 2015. Současně však o 29 % (ze 3,3 milionu na 4,3 milionu řízení) vzrostl počet exekucí vedených na tyto osoby. Exekuce se tak koncentrují do stále užší části společnosti a jedna exekuovaná fyzická osoba tak má nyní v průměru 5,8 exekuce (před dvěma lety to bylo 3,3 exekuce). Vymožení pohledávky u lidí, kteří čelí zároveň několika exekucím, je v rozumném čase prakticky nemožné. Exekutoři, kteří jsou placeni jen z vymožených pohledávek, tak podle údajů Exekutorské komory ČR nedostávají zaplaceno minimálně za 60 % případů. Růst mnohočetných exekucí je společně s rostoucími náklady jednou z hlavních příčin výrazně se horšící ekonomické situace soudních exekutorů. Ta může vyústit až v zásadní pokles vymahatelnosti pohledávek.
08.10.2015

« více zde »

Zpráva o ověření účetní závěrky dle českých účetních předpisů za rok 2014

Výrok auditora Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Exekutorská komora České republiky k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetním předpisy. (zpráva nezávislého auditora ze dne 30.9.2015)
30.09.2015

« více zde »

Rozhodnutí prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrových řízeních

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
25.09.2015

« více zde »

Oznámení výsledků výběrových řízení na 2 uvolněné exekutorské úřady

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolů o průběhu výběrových řízení na obsazení 2 uvolněných exekutorských úřadů.
25.09.2015

« více zde »

Jsou soudní exekutoři opravdu tak špatní, jak se říká? Vydělávají málo, nebo hodně? Je nutná další dílčí regulace? Praha (22. 9. 2015)

V návaznosti na některé neúplné či zavádějící informace, které se objevily v poslední době v médiích, Exekutorská komora České republiky zveřejňuje fakta o soudních exekutorech a jejich činnosti.
22.09.2015

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu JUDr. Oldřicha Svobody

Výkon exekutorského úřadu JUDr. Oldřicha Svobody zanikl k datu 15. 9. 2015. Zástupcem JUDr. Oldřicha Svobody je JUDr. Marcela Dvořáčková,soudní exekutorka EÚ Hradec Králové.
15.09.2015

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Plzeň-město

Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, oznamuje změnu sídla svého úřadu a to s účinností od 1.9.2015. Nová adresa: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň.
02.09.2015

« více zde »

Vracení exekutorských odměn věřitelům je nelegální činnost a ekonomický nesmysl Praha, (31. 8. 2015)

1. Podle etického kodexu Exekutorské komory ČR nesmí soudní exekutor vracet věřiteli ani malou část své odměny (či ji snižovat). Takové jednání je považováno za závažné porušení soutěže mezi exekutory.2. Aktuální případ soudního exekutora JUDr. J. P. navíc ukazuje, že vracení odměn je ekonomicky velmi rizikové a může vést až k insolvenci. Výše odměny exekutorů nedává pro takovou činnost žádný prostor – byla nastavena v roce 2001 a od té doby nebyla nikdy změněna (navzdory výraznému růstu agendy, nákladů a nedobytnosti pohledávek). 3. Závěry reportáže v Událostech České televize proto považuje Exekutorská komora ČR za nelogické. Na základě nelegálního a ekonomicky nesmyslného jednání jednotlivce nelze dokazovat, že odměny exekutorů jsou příliš vysoké. 4. Exekutorská komora ČR hledá cestu ke společensky zodpovědnému vymáhání pohledávek prostřednictvím debaty se všemi zainteresovanými stranami. Současná situace, kdy výrazně roste počet nedobytných exekucí, je dlouhodobě neudržitelná.
31.08.2015

« více zde »

Exekutorská komora ČR hledá cesty k společensky zodpovědnému způsobu vymáhání pohledávek (24. 8. 2015)

Exekutorská komora ČR se stala partnerem letošního už čtvrtého ročníku Pražského právnického podzimu. Jeho prostřednictvím chce upozornit na problémy a nevyváženost systému vymáhání pohledávek. Soudní exekutoři chtějí hrát v tomto kontextu aktivní roli a společně se zástupci soudců, advokátů, insolvenčních správců, státních zástupců a dalších odborníků hledat praktická řešení směřující k zodpovědnému přístupu k vymáhání. Exekutorská komora se domnívá, že současný model není dlouhodobě udržitelný a je třeba jej řešit koncepčně – částečná či jednostranná řešení, která neberou v potaz práva druhé strany, nevedou nikdy k úspěchu.
24.08.2015

« více zde »

Exekutorské zkoušky - podzim 2015

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 24. sprna 2015 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana losování náhradníků zkušebních senátů z řad soudních exekutorů a soudců pro exekutorské zkoušky - podzim 2015.
21.08.2015

« více zde »

Prof. Smejkal: Studie dopadů teritoriality exekutorů není vypovídající (07.08.2015)

Z nezávislého odborného vyjádření prof. Vladimíra Smejkala vyplývá, že studie dopadů tzv. teritoriality (místní příslušnosti) soudních exekutorů zadaná Ministerstvem spravedlnosti vychází z nedostatečných dat, a není proto sama o sobě vypovídající. Předmětný materiál dle něj nemůže sloužit jako podklad pro jakékoliv rozhodnutí ohledně místní příslušnosti. Odborné vyjádření prof. Smejkala bylo zpracováno na žádost Exekutorské komory ČR (EK ČR).
07.08.2015

« více zde »

Exekutorské zkoušky - podzim 2015

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 21. července 2015 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, losování jednotlivých uchazečů ke konkrétnímu senátu - dle § 9 odst. 1) Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 17. července 2001, Zkušební řád a losování náhradníků zkušebních senátů z řad soudních exekutorů pro exekutorské zkoušky - podzim 2015
14.07.2015

« více zde »

Exekutorská komora ČR navrhuje zavedení nepravé teritoriality. Nabízí tak alternativu k navrhované senátní novele exekučního řádu (10.7.2015)

Vláda minulý týden schválila senátní návrh novely exekučního řádu, který podporuje místní příslušnost exekutorů.Jednotlivé případy by tak exekutorům přidělovaly soudy podle přesně daných pravidel místo toho, aby si svého exekutora mohli svobodně vybrat věřitelé, jak je tomu doposud. Exekutorská komora místo toho navrhuje model tzv. nepravé teritoriality.
10.07.2015

« více zde »

Exekutorské zkoušky - podzim 2015

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 14. července 2015 v 11.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, losování členů a náhradníků zkušebních senátů pro exekutorské zkoušky - podzim 2015.
08.07.2015

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu JUDr. Roberta Pazáka

Výkon exekutorského úřadu JUDr. Roberta Pazáka zanikl k datu 30. 6. 2015.
01.07.2015

« více zde »

Ministr Pelikán jmenoval dva nové soudní exekutory

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán jmenoval dva nové soudní exekutory. Mgr. Jaroslava Schafferová nastupuje do uvolněného Exekutorského úřadu Brno-venkov a Mgr. Pavel Skácel do uvolněného Exekutorského úřadu Vsetín. Noví soudní exekutoři připravují otevření úřadů.
29.06.2015

« více zde »

Rozhovor prezidentky EKČR, Mgr. Pavly Fučíkové, pro časopis Soudce č.6/2015

Přečtěte si poutavý rozhovor, který poskytla prezidentka Exekutorské komory ČR, Mgr. Pavla Fučíková, časopisu Soudce, vydávaného Soudcovskou unií České republiky. Prezidentku zpovídal JUDr. Karel Havlíček.
25.06.2015

« více zde »

Změny exekučního řádu se nepříznivě dotknou věřitelů ale i dlužníků, upozorňuje Exekutorská komora ČR (24.6.2015)

Praha (EKČR), 24. června 2015 – V krátké době došlo ke dvou novelizacím exekučního řádu. V první řadě se jedná o zákon č.139/2015, který vstupuje v účinnost již 1. července. Hned po něm následuje další návrh novely, sněmovní tisk č. 181, který v minulých dnech podepsal prezident republiky. Účinnost této novely se předpokládá začátkem srpna nebo září, záleží na datu uveřejnění ve Sbírce zákonů. Exekutorská komora hledí na změny v exekučním řádu s určitou skepsí, neboť od zákonných úprav očekávala větší smysluplnost a koncepčnost jak směrem k dlužníkům, tak věřitelům.
24.06.2015

« více zde »

Exekutorská komora ČR pořádala další akci za účelem posílení finanční gramotnosti (22.6.2015)

Posílení finanční gramotnosti žáků středních škol je důležitou součástí osvětového programu nového vedení Exekutorské komory ČR. Vedle akcí pořádaných pro seniory nebo třeba dětské domovy se Komora zaměřila také na žáky středních škol.
22.06.2015

« více zde »

Vyhlášení výběrových řízení na 2 uvolněné exekutorské úřady

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 2 uvolněných exekutorských úřadů: EÚ Bruntál a Karviná
15.06.2015

« více zde »

Rozhodnutí prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrovém řízení

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
02.06.2015

« více zde »

Oznámení výsledku výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolu o průběhu výběrového řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu.
02.06.2015

« více zde »

Finanční gramotnost v dětských domovech

Exekutorská komora ČR si uvědomuje nutnost osvětové činnosti týkající se nejen exekucí, nýbrž také finanční gramotnosti. V minulých týdnech proto spolu s neziskovou organizací Mise naděje a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity uspořádala pilotní cyklus výjezdů do dětských domovů na jižní Moravě.
27.05.2015

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Břeclav

Exekutorský úřad Břeclav, soudní exekutorka Mgr. Marcela Petrošová, oznamuje změnu sídla svého úřadu a to s účinností od 25.5.2015. Nová adresa: 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav.
25.05.2015

« více zde »

Rozhodnutí prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrovém řízení

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
13.05.2015

« více zde »

Oznámení výsledku výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolu o průběhu výběrového řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu.
07.05.2015

« více zde »

Přednáška o aktuální problematice exekucí v ČR a Evropě proběhla pod záštitou Europe Direct v Mostě (05.05.2015)

Brno, 5. května 2015 (EK ČR) – Nejen studenti Vysoké školy finanční a správní v Mostě získali povědomí o aktuální problematice exekucí v ČR a v Evropě. Přednášky na dané téma, která se konala v úterý 28.4.2015 se účastnila také veřejnost a studenti partnerské střední školy. Přednášku vedla JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutorka z Exekutorského úřadu Plzeň-město a exekutorský kandidát tohoto úřadu JUDr. Ing. Martin Štika.
05.05.2015

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Praha 8

Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutorka Mgr. Jana Kalistová, oznamuje změnu sídla svého úřadu a to s účinností od 1.5.2015. Nová adresa: Kolmá 682/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany.
01.05.2015

« více zde »

Insolvenční správce INSOL.UTION, Exekutorská komora ČR, soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek: Společné memorandum (29.04.2015)

Praha, 29. dubna 2015 (EK ČR) – Insolvenční správce INSOL.UTION, v.o.s., Exekutorská komora ČR a soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek vydávají společné memorandum. Tímto informují, že převzali správu a dohled nad Exekutorským úřadem Karviná se sídlem v Českém Těšíně. Díky koordinovanému postupu mohou garantovat řádný, plynulý a bezproblémový chod úřadu v období od jeho převzetí do jmenování nového soudního exekutora.
29.04.2015

« více zde »

Na novele exekučního řádu vydělá pouze stát, zaplatí to věřitelé a dlužníci (28.04.2015)

Praha, 28. dubna 2015 (EK ČR) – Vymahatelnost peněžitých pohledávek klesá, zatímco exekucí přibývá. Zásadní je přístup zákonodárců při stanovování exekučních způsobů vymáhání. Aktuální legislativní návrhy však dle Exekutorské komory ČR povedou ke zhoršení přístupu dlužníků a věřitelů k právu, k nižší úspěšnosti a prodloužení exekucí. Vážným rizikem jsou úniky majetku mimo dosah vykonávacího řízení.
28.04.2015

« více zde »

Známe nejlepší Podnikové právníky 2015 (17.4.2015)

Unie podnikových právníků ČR vyhlásila vítěze soutěže Podnikový právník 2015.
17.04.2015

« více zde »

Exekutorskou komoru ČR povede nová prezidentka (01.04.2015)

Praha, 1. dubna 2015 (EK ČR) – Exekutorskou komoru ČR povede nové prezidium v čele s prezidentkou Mgr. Pavlou Fučíkovou. Rozhodli o tom soudní exekutoři na svém 31. sněmu. Funkce viceprezidenta se chopí JUDr. Vladimír Plášil. Členy prezidia byli zvoleni Mgr. Petr Polanský, Mgr. Martin Tunkl a Mgr. Jan Mlynarčík. Volebního sněmu v Brně se minulý týden zúčastnilo 124 ze 159 soudních exekutorů s tím, že kandidovalo 10 uchazečů.
01.04.2015

« více zde »

Počet exekucí v loňském roce vzrostl (01.04.2015)

Praha, 1. dubna 2015 (EK ČR) – V loňském roce bylo zahájeno 828.000 exekucí na peněžitá i nepeněžitá plnění. Tento údaj je takřka totožný s rokem 2012. Oproti roku 2013, kdy soudy nařídily 714.000 exekucí, jde o bezmála 16procentní nárůst.
01.04.2015

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu Mgr. Ervína Dreiseitela

Výkon exekutorského úřadu Mgr. Ervína Dreiseitela zanikl k datu 31. 3. 2015. Zástupcem Mgr. Ervína Dreiseitela je JUDr. Jiří Trojanovský,LL.M.,soudní exekutor EÚ Frýdek - Místek.
01.04.2015

« více zde »

Další falešné exekuce, tentokrát v Litomyšli 30.03.2015

Praha, 30. března 2015 (EK ČR) – V Česku se objevily další falešné exekuční výzvy. Zasáhly Litomyšl a podobají se vlně, která v únoru zaplavila Svitavy. Adresáti by neměli provádět žádné úhrady na účty uvedené ve výzvě.
30.03.2015

« více zde »

Rozpočet 2015

Rozpočet Exekutorské komory České republiky na rok 2015
27.03.2015

« více zde »

Exekutorská komora ČR má nové vedení (26.03.2015)

Praha, 26. března 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR má nové prezidium. Zvolili ho soudní exekutoři na svém 31. sněmu, který se dnes koná v Brně.
26.03.2015

« více zde »

Místní příslušnost nepovede ke snížení vymahatelnosti (12.03.2015)

Praha, 12. března 2015 (EK ČR) – Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů nepovede ke snížení vymahatelnosti práva. Úspěšnost provedení exekuce, kterou zahájil soud, závisí na jiných faktorech. Princip místní příslušnosti podporují kromě Exekutorské komory ČR i Soudcovská unie, Notářská komora ČR, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, organizace Člověk v tísni nebo ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.
12.03.2015

« více zde »

Exekutorské zkoušky - jaro 2015

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 10. března 2015 v 11.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana losování náhradníků zkušebních senátů z řad soudních exekutorů pro exekutorské zkoušky - jaro 2015.
09.03.2015

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu Vsetín
04.03.2015

« více zde »

Exekutorské zkoušky - jaro 2015

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 3. března 2015 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, losování jednotlivých uchazečů ke konkrétnímu senátu - dle § 9 odst. 1) Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 17. července 2001, Zkušební řád a losování náhradníků zkušebních senátů z řad soudních exekutorů pro exekutorské zkoušky - jaro 2015
25.02.2015

« více zde »

Rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrovém řízení

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
25.02.2015

« více zde »

Oznámení výsledku výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolu o průběhu výběrového řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadů.
25.02.2015

« více zde »

Exekutorské zkoušky - jaro 2015

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 24. února 2015 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, losování členů a náhradníků zkušebních senátů pro exekutorské zkoušky - jaro 2015.
19.02.2015

« více zde »

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva Exekutorské komory České republiky za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
13.02.2015

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu Brno-venkov
11.02.2015

« více zde »

Komora ustanovila soudnímu exekutorovi Mgr. Čeňku Bělastovi nového zástupce

Exekutorská komora České republiky informuje, že soudnímu exekutorovi Mgr. Čeňku Bělastovi, Exekutorský úřad Bruntál, jemuž byl ministryní spravedlnosti pozastaven výkon exekutorského úřadu, byl ke dni 9. 2. 2015 ustanoven nový zástupce, a to soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník.
09.02.2015

« více zde »

Ve Svitavách se objevily falešné exekuční výzvy (02.02.2015)

Praha, 2. února 2015 (EK ČR) – Ve Svitavách se v těchto dnech objevily falešné exekuční výzvy. Pachatel neoprávněně vyzývá adresáty k úhradě poplatků za komunální odpad za období roku 2010. Jinak vyhrožuje „provedením fyzické exekuce“. Exekutorská komora ČR podává trestní oznámení a obrátí se i na Finanční analytický útvar Ministerstva financí, aby zablokoval bankovní účet, který podvodník používá.
02.02.2015

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Písek

Exekutorský úřad Písek, soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, oznamuje změnu sídla svého úřadu a to s účinností od 1.2.2015. Nová adresa: V Portyči 472, 397 01 Písek.
02.02.2015

« více zde »

Zdražení služeb České pošty dopadne i na oblast exekucí (02.02.2015)

Praha, 2. února 2015 (EK ČR) – Zdražení služeb, které od února zavedla Česká pošta, bude mít dopad i na exekuce. Řízení se prodraží, což bude znamenat další zátěž pro dlužníky.
02.02.2015

« více zde »

Ministerský návrh změn v kárném řízení je nekoncepční, Exekutorskou komoru ČR podporují soudci, státní zástupci i profesní komory (30.01.2015)

Exekutorská komora ČR považuje návrh ministerstva spravedlnosti v oblasti kárného řízení za nekoncepční. V jejím negativním stanovisku ji podporují Unie státních zástupců ČR, Soudcovská unie ČR a všech dvanáct profesních komor zřízených zákonem.
30.01.2015

« více zde »

EK ČR-Reakce na pořad Máte slovo vysílaný na programu ČT 1 dne 22. ledna 2015 (23.01.2015)

Praha, 23. ledna 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR se vymezuje proti informacím, které zazněly v pořadu Máte slovo na programu ČT 1 dne 22. ledna 2015.
23.01.2015

« více zde »

Exekutorská komora ČR sbírá statistická data o počtu exekucí (13.01.2015)

Praha, 13. ledna 2015 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR právě provádí sběr statistických údajů o počtu exekucí v roce 2014. Výstupy týkající se pravomocných řízení budou jako každoročně známy a zveřejněny v průběhu měsíce března.
13.01.2015

« více zde »

Postih penzijního připojištění je primárním a neinvazivním způsobem provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce (08.01.2015)

Praha, 8. ledna 2015 (EK ČR) – Postih penzijního připojištění je jedním z primárních způsobů provedení exekuce. Jedná se o poměrně často využívaný a neinvazivní postup, kdy je minimálně zasahováno do sféry dlužníka. Exekutorská komora ČR neeviduje žádné stížnosti účastníků, jež by se týkaly postihu penzijního připojištění. Návrh, jehož cílem je mimo jiné vyjmutí penzijního připojištění z výkonu rozhodnutí a exekuce a k němuž vláda včera zaujala neutrální stanovisko, pokládá Exekutorská komora ČR za nekvalitní a nepropracovaný.
08.01.2015

« více zde »

Soudní exekutoři nemají žádnou motivaci pro to, aby realizovali zbytečné nebo nepřiměřené prodeje nemovitostí kvůli nízkým dlužným částkám aneb Komentář k návrhu o „drobných výkonech rozhodnutí“ (07.01.2015)

Praha, 7. ledna 2015 (EK ČR) – Aplikace návrhu o „drobných výkonech rozhodnutí“ a „drobných exekucích“, jímž se má zabývat vláda, by byla velmi problematická. Materiál navíc obsahuje řadu chyb a zavádí nejasné pojmy. Exekutorská komora ČR jej proto vnímá jako nekvalitní. V návaznosti na to je připravena vysvětlit stávající pravidla pro průběh řízení a institut přiměřenosti.
07.01.2015

« více zde »

V novém roce se mění výše nezabavitelných částek (06.01.2015)

Praha, 6. ledna 2015 (EK ČR) – V novém roce se opět mění výše nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy. Vláda zvýšila srážku, kterou je možné provést ve prospěch věřitele. Znamená to úpravu pravidel, jimiž se řídí mzdové účetní při výpočtu a odvodu správných výší srážek u zaměstnanců, jimž vyplácejí mzdu.
06.01.2015

« více zde »

Do dražby půjdou pozemky uprchlého odsouzeného R. K. v Ostravě (02.12.2014)

Praha, 2. prosince 2014 (EK ČR) – Soudní exekutor plánuje dražbu pozemků ve vlastnictví R. K. v Ostravě. Ustanovený znalec již dokončil znalecký posudek, na jehož základě bylo vydáno usnesení o ceně. Usnesení však musí nabýt právní moci k tomu, aby mohla být vydána dražební vyhláška. Samotné dražební jednání se pak koná nejméně 30 dnů od vydání této vyhlášky, která je řádně zveřejněna i na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz). Nejnižší podání bude v případě pozemků v Ostravě činit dvě třetiny ceny odhadní, jak stanovuje zákon.
02.01.2015

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Kolín

Exekutorský úřad Kolín, soudní exekutorka Mgr. Eva Veselá, oznamuje změnu sídla svého úřadu a to s účinností od 1.1.2015. Nová adresa: Příčná 893, 280 02 Kolín.
17.12.2014

« více zde »

K nálezu Ústavního soudu – I. ÚS 1041/14 (12.12.2014)

Praha, 12. prosince 2014 (EK ČR) – Ústavní soud dnes vyhlásil nález ve věci doručování platebního rozkazu nezletilému dlužníkovi. Týká se nalézacího řízení, kdy dopravní podnik, resp. společnost, která pohledávku odkoupila, podala žalobu na 16letou dívku. Ústavní soud zrušil předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 5 s tím, že v zásadě pochybily a že platební rozkaz měl být doručen nejen zákonným zástupcům (a zejména tomu z rodičů, s nímž nezletilá sdílí domácnost), ale i 16leté dívce. Ta totiž podle Ústavního soudu měla mít právo zúčastnit se jednání. I vzhledem k tomu, že dosud nebyla plnoletá, měla mít právo na participaci v řízení. Ústavní soud proto zrušil platební rozkazy, které proti dívce vydal Obvodní soud pro Prahu 5. Samotnou otázkou pokuty, toho, zda byla dopravním podnikem udělena oprávněně či zda nezletilá je odpovědná za dluhy, či nikoliv, se soud nezabýval.
12.12.2014

« více zde »

Série přednášek o exekucích proběhla v Praze, Brně a Lovosicích (12.12.2014)

Praha, 12. prosince 2014 (EK ČR) – Sérii školení pro střední školy a gymnázia zorganizovala Exekutorská komora ČR. Přednášky o dluhové prevenci a exekucích připravila pro studenty z Prahy, Lovosic a Brna.
12.12.2014

« více zde »

Komorní listy se staly recenzovaným časopisem (08.12.2014)

Praha, 8. prosince 2014 (EK ČR) – Komorní listy byly zapsány do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Na svém posledním zasedání tak rozhodla Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR.
09.12.2014

« více zde »

Vyjádření k reportáži televize Nova (07.12.2014)

Exekutorská komora ČR provedla několik kontrol konkrétního úřadu, přičemž na základě jedné z nich v minulosti získala určité poznatky, které vzhledem ke svým pravomocím pouhého dohledového orgánu bez kárné pravomoci nebyla schopná sama ověřit. Z preventivních důvodů proto Exekutorská komora ČR předala tyto poznatky policii a podala kárnou žalobu.
07.12.2014

« více zde »

Prohlášení prezidentů profesních komor (03.12.2014)

Prezidenti profesních komor odmítají veškeré politické snahy o omezování autonomie profesních samospráv, o vměšování se do jejich vnitřní činnosti a oslabování jejich kompetencí. Prezidenti profesních komor naopak tímto vyzývají politickou reprezentaci ČR, aby se snažila vytvořit lepší právní prostředí pro fungování profesních samospráv. Prvním vstřícným krokem ze strany státu by mohlo být začlenění profesních komor zřizovaných zákonem mezi povinná připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení.
03.12.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR varuje před podvodnými e-maily (01.12.2014)

Praha, 1. prosince (EK ČR) – Exekutorská komora ČR varuje před podvodnými e-maily. Spamové zprávy vyzývají adresáty k úhradě neexistujících dluhů. Příjemci falešného oznámení by v žádném případě neměli zasílat finanční prostředky na požadovaný účet, jenž byl již v minulosti pravděpodobně zneužit k páchání trestné činnosti.
01.12.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR varuje před falešnými exekucemi

Praha, 28. listopadu 2014 (EK ČR) - Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novou vlnou podvodných e-mailových zpráv, kterou jsme zaznamenali během dnešního dne.
28.11.2014

« více zde »

Exekutorské zkoušky - podzim 2014

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 27. listopadu 2014 proběhne na Exekutorské komoře ČR - kancelář Brno, losování náhradníků zkušebních senátů z řad soudních exekutorů pro exekutorské zkoušky - podzim 2014.
27.11.2014

« více zde »

Neplatné rozhodčí doložky mohou dostat do exekuce samotné úvěrové společnosti, původním dlužníkům pomáhají soudní exekutoři (26.11.2014)

Praha, 26. listopadu 2014 (EK ČR) – Společnosti, které zahájily exekuce na základě sporných rozhodčích doložek, se samy mohou ocitnout v exekuci. Exekuční řízení je nyní vedeno proti jedné z těchto firem, která vymáhala dluh po 48letém muži z Jindřichohradecka. Zahájil ho v pondělí 24. listopadu 2014 Městský soud v Brně a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Vojtěcha Jaroše z Exekutorského úřadu Znojmo.
26.11.2014

« více zde »

Uzavření Exekutorské komory České republiky

Exekutorská komora České republiky sděluje, že ve dnech 19. 12. 2014 - 2. 1. 2015 bude uzavřena pražská kancelář Komory a ve dnech 23. 12. 2014 - 2. 1. 2015 bude uzavřena brněnská kancelář Komory.
20.11.2014

« více zde »

Místní příslušnost soudních exekutorů funguje v celé Evropské unii 18.11.2014

Praha, 18. listopadu 2014 (EK ČR) – Soudní exekutoři jednotlivých členských zemí Evropské unie fungují na bázi místní příslušnosti. Výjimkou je jen Česko, Slovensko, Albánie a Nizozemí. Exekutorská komora ČR provedla rešerši, ze které vyplývá převaha územního principu, dle něhož probíhají exekuční řízení. Aktualizovala data, která poprvé zveřejnila již v roce 2010.
18.11.2014

« více zde »

Pozastavení výkonu Exekutorského úřadu Mgr. Čeňka Bělasty

Výkon Exekutorského úřadu Mgr. Čeňka Bělasty byl pozastaven k datu 13. 11. 2014
13.11.2014

« více zde »

V exekuci je rozložení společného jmění manželů beze zbytku respektováno - k modifikaci společného jmění manželů (07.11.2014)

Praha, 7. listopadu 2014 (EK ČR) – Ve Sněmovně čeká na své první čtení návrh týkající společného jmění manželů. Rozsah společného jmění manželů je v exekučním řízení podle stávající právní úpravy absolutně respektován. V exekuci se k modifikaci společného jmění manželů přihlíží a návrh zákona, jehož projednávání bylo přerušeno, v tomto ohledu ničeho nemění. Jeho záměrem je upravit možnosti obrany nedlužícího manžela a technicky zasáhnout do režimu registrace zápisů o modifikaci společného jmění manželů do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu ve spojitosti s exekučním řízením.
07.11.2014

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Ostrava

Exekutorský úřad Ostrava, soudní exekutor Mgr. Jiří Král, oznamuje ke dni 1.11.2014 změnu sídla svého úřadu. Nová adresa je: Dvořákova 1515/2, 702 00 Ostrava
03.11.2014

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na 1 uvolněný exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvolněného exekutorského úřadu Vsetín
01.11.2014

« více zde »

Ke kárné odpovědnosti soudních exekutorů (30.10.2014)

Praha, 30. října 2014 (EK ČR) – K zásadnímu zostření kárného postihu soudních exekutorů došlo v loňském roce. Počet kárných žalob podaných na soudní exekutory klesá, soudní exekutoři jsou pod dohledem čtyř kontrolních orgánů a statistické ukazatele jejich kárné odpovědnosti jsou příznivější než v případě jiných právnických profesí.
30.10.2014

« více zde »

Slovensko se inspirovalo Centrální evidencí exekucí a zavádí vlastní rejstřík (30.10.2014)

Praha, 30. října 2014 (EK ČR) – Na Slovensku vznikne registr exekucí. Vzor má v Centrální evidenci exekucí, kterou provozuje Exekutorská komora ČR již od roku 2009.
30.10.2014

« více zde »

V Praze se potřetí konalo Setkání právniček 10.10.2014

Praha, 10. října 2014 (EK ČR) – V Praze se dnes konalo Setkání právniček. Již třetí ročník této akce nabídl několik přednášek. Zúčastnilo se ho více než 60 soudkyň, notářek, státních zástupkyň, soudních exekutorek, podnikových právniček a advokátek.
10.10.2014

« více zde »

Pokles počtu exekucí hlásí všechny kraje 06.10.2014

Praha, 6. října 2014 (EK ČR) – Počty exekucí klesají napříč republikou. Úbytek exekučních řízení zaznamenávají všechny regiony. Nejméně exekucí soudy loni nařídily ve Zlínském kraji a v Kraji Vysočina. Nejzadluženějšími kraji jsou Moravskoslezský kraj, Praha a Ústecký kraj. Údaje souvisejí s celkovou ekonomickou a sociální situací v regionech, s nezaměstnaností, platební morálkou lidí a respektem k právu.
06.10.2014

« více zde »

Senioři z Plzeňska absolvovali přednášku o exekucích (3.10.2014)

Senioři z Plzeňska se dozvěděli, jak na „Život bez dluhů". Takový byl název přednášky, která ve středu odpoledne proběhla v Přešticích. Vedl ji Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor Exekutorského úřadu Domažlice.
03.10.2014

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Kutná Hora

Exekutorský úřad Kutná Hora, soudní exekutorka Mgr. Veronika Jakubovská, oznamuje ke dni 1.10.2014 změnu sídla svého úřadu. Nová adresa je: Česká 325/41, 284 01 Kutná Hora
03.10.2014

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu JUDr. Antonína Dohnala

Výkon exekutorského úřadu JUDr. Antonína Dohnala zanikl k datu 30. 9. 2014.
01.10.2014

« více zde »

Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů (29.09.2014)

Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Podporu zřízení tohoto institutu vyjádřila nejen Exekutorská komora ČR, ale i Soudcovská unie, Notářská komora ČR, organizace Člověk v tísni, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR nebo ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.
29.09.2014

« více zde »

Jak na Život bez dluhů, poradí v Přešticích soudní exekutor (26.09.2014)

Praha, 26. září 2014 (EK ČR) – Jak se vyhnout nepoctivcům, kteří vás chtějí obrat o peníze? A jak jednat s tím, kdo vám dluží? Obyvatelům Přeštic u Plzně poradí Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor Exekutorského úřadu Domažlice. Přednášku s názvem Život bez dluhů, která se koná 1. října od 17 hodin, pořádá Kulturní a komunitní centrum Přeštice ve spolupráci s Městskou policií Přeštice.
26.09.2014

« více zde »

Delegaci z Vietnamu přivítala Exekutorská komora ČR (24.09.2014)

Praha, 24. září 2014 (EK ČR) – Delegaci z vietnamského ministerstva spravedlnosti přivítala Exekutorská komora ČR. Vedl ji vietnamský ministr Ha Hung Cuong. Zajímal se především o provádění exekucí v Česku a zkušenosti tuzemských soudních exekutorů.
24.09.2014

« více zde »

Vilu uprchlého R. K. už prohlédl soudním exekutorem pověřený znalec (23.09.2014)

Praha, 23. září 2014 (EK ČR) – Schyluje se k exekuční dražbě vily uprchlého R. K. Znalec, kterého pověřil soudní exekutor, už provedl odbornou prohlídku nemovitosti v Černošicích. Začíná se tak pracovat na znaleckém posudku. Výsledkem bude mimo jiné stanovení ceny vily.
23.09.2014

« více zde »

Exekutorské zkoušky - podzim 2014

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 25. září 2014 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, losování jednotlivých uchazečů ke konkrétnímu senátu - dle § 9 odst. 1) Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 17. července 2001, Zkušební řád.
23.09.2014

« více zde »

Soud potrestal dlužníka, který vyhrožoval soudnímu exekutorovi (17.9.2014)

Praha, 17. září 2014 (EK ČR) – Případem brutálního vyhrožování soudnímu exekutorovi se zabýval Městský soud v Praze. Dlužníkovi potvrdil přísný trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců.
17.09.2014

« více zde »

Nejvyšší soud zrušil usnesení Krajského soudu v Brně: soudní exekutor nemohl vědět o plné moci dlužníkova advokáta (16.9.2014)

Praha, 16. září 2014 (EK ČR) – Případ exekuce, kterou nařídil Okresní soud ve Zlíně v roce 2002, má další vývoj. Nejvyšší soud se ztotožnil s názorem navrhovatele, že postup soudního exekutora byl bezvadný, a zrušil usnesení odvolacího Krajského soudu v Brně, jemuž vrátil věc k dalšímu řízení. Pochybil okresní soud a advokát zastupující dlužníka.
16.09.2014

« více zde »

Zpráva o ověření účetní závěrky dle českých účetních předpisů za rok 2013

Výrok auditora Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Exekutorská komora České republiky k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetním předpisy. (zpráva nezávislého auditora ze dne 29. 8. 2014)
09.09.2014

« více zde »

Exekutorské zkoušky - podzim 2014

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 4. září 2014 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, losování členů a náhradníků zkušebních senátů pro exekutorské zkoušky - podzim 2014.
02.09.2014

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu Mgr. Ing. Radima Opletala

Výkon exekutorského úřadu Mgr. Ing. Radima Opletala zanikl k datu 31. 8. 2014.
01.09.2014

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu JUDr. Arnošta Hofmana

Výkon exekutorského úřadu JUDr. Arnošta Hofmana zanikl k datu 31. 8. 2014.
01.09.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR varuje před falešnými exekucemi (25.08.2014, 10:20)

Praha, 25. srpna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novou vlnou podvodných e-mailových zpráv, kterou jsme zaznamenali dnes po deváté hodině dopoledne. S podnětem se na Exekutorskou komoru ČR coby dohledový orgán nad činností soudních exekutorů obrátily stovky lidí.
25.08.2014

« více zde »

Významný posun v exekuci uprchlého podnikatele R. K. – bude oceněna nemovitost v Černošicích (19.08.2014)

Praha, 19. srpna 2014 (EK ČR) – V exekucích vedených proti uprchlému podnikateli R. K. došlo k významnému posunu. Soudní exekutor ustanovil znalce k vypracování znaleckého posudku k ocenění nemovitosti v Černošicích.
19.08.2014

« více zde »

Ministryně Válková jmenovala dva nové soudní exekutory (14.08.2014).

Ministryně spravedlnosti Helena Válková jmenovala dva nové soudní exekutory. Mgr. Jan Valenta nastupuje do uvolněného Exekutorského úřadu Olomouc a Mgr. Alan Havlice do uvolněného Exekutorského úřadu Jeseník. Noví soudní exekutoři připravují otevření úřadů.
14.08.2014

« více zde »

Pozor na nepoctivé řemeslníky! Prověřte si je v Centrální evidenci exekucí (05.08.2014)

Praha, 5. srpna 2014 (EK ČR) – Zaplatila řemeslníkům zálohu a už je nikdy neviděla. Tak dopadla paní M. P. z Prahy. Jak se bránit v situacích, kdy živnostník inkasuje zálohu, ale práce neprovede?
05.08.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR dnes podává trestní oznámení v kauze falešných exekučních výzev, která zasáhla i Slovensko (21.07.2014)

Praha, 21. července 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR dnes podává hromadné trestní oznámení v kauze falešných exekučních výzev. Doručeno bude Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4 a na vědomí Národnímu centru kybernetické bezpečnosti. Pachateli hrozí až 12 let vězení.
21.07.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR připravuje právní obranu proti falešným exekučním výzvám (17.07.2014)

Praha, 17. července 2014 (EK ČR) – Hromadné trestní oznámení připravuje Exekutorská komora ČR v kauze falešných exekučních výzev. Jedná se o masový spamový útok, kvůli němuž se na exekutorské úřady obracejí desetitisíce tazatelů.
17.07.2014

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na 1 neobsazený exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 neobsazeného exekutorského úřadu Louny
16.07.2014

« více zde »

Rozhodnutí prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrových řízeních

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
16.07.2014

« více zde »

Oznámení výsledků výběrových řízení na 2 uvolněné exekutorské úřady

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolů o průběhu výběrových řízení na obsazení 2 uvolněných exekutorských úřadů.
16.07.2014

« více zde »

Na Exekutorskou komoru ČR se obrátilo již více než 17.000 lidí, kterým přišla falešná exekuční výzva (16.07.2014, 10:47)

Praha, 16. července 2014 (EK ČR) – Od včerejšího odpoledne obdržela Exekutorská komora ČR více než 17.000 podnětů týkajících se falešných exekučních výzev, které zaplavily Českou republiku. Další desetitisíce e-mailových a telefonických dotazů vyřizují jednotlivé exekutorské úřady.
16.07.2014

« více zde »

Virus obsažený ve falešných exekučních výzvách krade hesla k internetovému bankovnictví (15.07.2014, 18:30)

Exekutorská komora ČR řeší od dnešního odpoledne tisíce podnětů od lidí, kteří se stali obětí podvodných exekučních výzev. Podle dalších zjištění je cílem spamového útoku odposlouchávání hesel uživatelů k internetovému bankovnictví. Adresáti by proto v žádném případě neměli otevírat přílohu falešných exekučních výzev a na uvedená čísla bankovních účtů by neměli zasílat žádné finanční prostředky.
15.07.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR varuje před falešnými exekucemi (15.07.2014, 15:14)

Praha, 15. července 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými exekucemi. Masovou vlnu podvodných e-mailů jsme zaregistrovali dnes odpoledne. S podnětem se na Exekutorskou komoru ČR coby dohledový orgán nad činností soudních exekutorů obrátily tisíce lidí.
15.07.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce (15.07.2014, 13:42)

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek.
15.07.2014

« více zde »

Ministryně spravedlnosti jmenovala nové soudní exekutory (15.7.2014)

Ministryně spravedlnosti Helena Válková jmenovala dva nové soudní exekutory. Do uvolněného Exekutorského úřadu Pardubice po soudním exekutorovi JUDr. Arnoštu Hofmanovi, kterému zanikne výkon úřadu k 31. 8. 2014, byl jmenován Mgr. Tomáš Voborník. Na Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou nastupuje Mgr. Bohumil Brychta.
15.07.2014

« více zde »

V noci někdo podpálil exekutorský úřad v Plzni (27.06.2014)

Praha, 27. června 2014 (EK ČR) – V noci došlo k rozsáhlému požáru budovy Exekutorského úřadu Plzeň-město v Radyňské ulici. Podle předběžných zjištění jde o žhářský útok. Pokud vyšetřování hasičů toto potvrdí, jsou dány podmínky pro odsouzení dosud neznámého pachatele za trestný čin.
27.06.2014

« více zde »

Rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrových řízení

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
19.06.2014

« více zde »

Oznámení výsledků výběrových řízení na 1 uvolněný a 2 neobsazené exekutorské úřady

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolů o průběhu výběrových řízení na obsazení 1 uvolněného a 2 neobsazených exekutorských úřadů.
19.06.2014

« více zde »

Členská práva v bytových družstvech se podle novely draží za skutečnou tržní cenu, nikoliv za vypořádací podíl - vyjádření k nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 4489/12 (12.06.2014)

Praha, 12. června 2014 (EK ČR) – Postup soudního exekutora, kterým se Ústavní soud zabývá v nálezu IV. ÚS 4489/12 a který se odehrál v roce 2004, není podle současné legislativy možný. Novela zákona zavedla v loňském roce nová pravidla pro zpeněžení družstevního podílu. Od r. 2009 zákon detailněji definuje i institut přiměřenosti v exekučním řízení.
12.06.2014

« více zde »

Dnes je VII. Světový den soudních exekutorů (12.06.2014)

Praha, 12. června 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR se připojila k VII. Světovému dni soudních exekutorů. Vyhlásila ho Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ). Tématem akce, která letos připadá na dnešek, je ochrana lidských práv v souvislosti s exekuční činností.
12.06.2014

« více zde »

Věřitelé by měli platit zálohy na provedení exekuce – sníží se počet exekucí (11.06.2014)

Praha, 11. června 2014 (EK ČR) – Soudní exekutoři prosazují obligatorní zálohy na provedení exekuce. Tím, že by se věřitelé finančně podíleli na nákladech řízení, nebyly by nařizovány zbytečné exekuce. Zároveň by klesly počty exekucí. Soudní exekutoři podpořili toto usnesení minulý měsíc na sněmu v Brně.
11.06.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR je přísně apolitická (3.6.2014)

Exekutorská komora ČR je přísně apolitická. Vylučujeme, že bychom jakkoliv zasahovali do personálních otázek Ministerstva spravedlnosti.
03.06.2014

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Havlíčkův Brod

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák, oznamuje ke dni 1.6.2014 změnu sídla svého úřadu.
02.06.2014

« více zde »

V Černošicích došlo k napadení vykonavatele (28.05.2014)

Praha, 28. května 2014 (EK ČR) – V Černošicích dnes došlo k napadení vykonavatele. Pokus o soupis movitých věcí skončil útokem manželky dlužníka na zaměstnance soudního exekutora. Najela do něj automobilem Mercedes-Benz GL 350, který byl posléze zajištěn. Napadený je v současné době v péči lékařů. Exekutorský úřad Praha 5 podává na útočníka trestní oznámení, a to pro ublížení na zdraví a maření úředního výkonu.
28.05.2014

« více zde »

Zaujetí stanoviska k otázce místní příslušnosti soudních exekutorů (28.5.2014)

28.05.2014

« více zde »

Exekutorská komora podporuje místní příslušnost (27.05.2014)

Praha, 27. května 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR podporuje místní příslušnost. Rozhodli o tom na dnešním sněmu v Brně soudní exekutoři. Pro hlasovalo 85 z celkového počtu přítomných 102.
27.05.2014

« více zde »

Cestovní náhrady v rámci exekuce postihnout nelze (26.05.2014)

Praha, 26. května 2014 (EK ČR) – Cestovní náhrady nespadají do exekuce. Exekutorská komora ČR je ráda, že Nejvyšší soud projevil svůj sjednocující právní názor, díky čemuž se odstraňuje stav nejistoty, který zde panoval.
26.05.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR varuje: Na Znojemsku se objevil falešný exekutor (23.5.2014)

Na Znojemsku se objevil falešný exekutor. Zfalšoval dokumenty o exekuci a zaslal je dlužnici s tím, že u ní proběhne návštěva „inspektora“. Soudní exekutorka, jejíž jméno bylo zneužito, již podala trestní oznámení. Exekutorská komora ČR tímto vyzývá veřejnost k obezřetnosti.
23.05.2014

« více zde »

Začala demolice Hobexu v Berouně (20.05.2014)

Praha, 20. května 2014 (EK ČR) – V Berouně začala pod vedením soudního exekutora likvidace areálu Hobex. Obyvatelé místní části Závodí vítají exekuční odstranění budov. Komplex je totiž značně zchátralý, několikrát v něm došlo k požáru, zdržují se v něm lidé bez domova a narkomani. Demoliční práce mají trvat asi měsíc.
20.05.2014

« více zde »

Zastaví sněmovna běsnění exekutorů? (20.05.2014)

Exekutorská komora ČR dementuje nonsensy, které byly uvedeny v článku s názvem Zastaví sněmovna běsnění exekutorů?, jenž byl dne 17. května 2014 zveřejněn v Haló novinách autorem Vojtěchem Adamem, poslancem za KSČM.
20.05.2014

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Praha 4

Exekutorský úřad Praha 4, soudní exekutorka JUDr. Dagmar Kuželová, oznamuje ke dni 14.5.2014 změnu sídla svého úřadu. Nová adresa je: Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4.
16.05.2014

« více zde »

Jak mohou senioři předcházet dluhům, radí soudní exekutoři a Život 90 (06.05.2014)

Praha, 6. května 2014 (EK ČR) – Prevence a osvěta v oblasti dluhů pokračuje. V rámci projektu zaměřeného na seniory se uskuteční další přednáška o exekucích. Proběhne v Praze ve středu 14. května. Zvou na ni nezisková organizace Život 90 a Exekutorská komora ČR.
06.05.2014

« více zde »

Ministryně Válková jmenovala tři nové soudní exekutory (28.04.2014).

Brno, 29. dubna 2014 (EK ČR) – Ministryně spravedlnosti Helena Válková jmenovala tři nové soudní exekutory. Mgr. Jan Beneš nastupuje do uvolněného Exekutorského úřadu Praha - západ, Mgr. Veronika Jakubovská do uvolněného Exekutorského úřadu Kutná Hora a JUDr. Eva Koutníková do uvolněného Exekutorského úřadu Znojmo. Noví soudní exekutoři připravují otevření úřadů.
29.04.2014

« více zde »

Vyhlášení výběrových řízení na 2 uvolněné exekutorské úřady

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 2 uvolněných exekutorských úřadů: EÚ Olomouc a Jeseník
28.04.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR vyjadřuje obavu před možnými negativními dopady rozhodnutí Nejvyššího soudu o statutu vykonavatele (22.04.2014)

Praha, 22. dubna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR respektuje názor Nejvyššího soudu ohledně statutu vykonavatele soudu nebo soudního exekutora. Dovoluje si však vyjádřit obavu před možnými negativními dopady tohoto rozhodnutí.
22.04.2014

« více zde »

Školíme pražské seniory (18.04.2014)

Praha, 18. dubna 2014 (EK ČR) – Soudní exekutoři školí seniory. Poslední z řady přednášek proběhla v Praze ve spolupráci s neziskovou organizací Život 90. Mgr. Pavel Tintěra z Exekutorského úřadu Rakovník varoval účastníky semináře před neuváženým zadlužováním nebo předváděcími akcemi.
18.04.2014

« více zde »

V Česku je bezmála milión lidí a firem v exekuci (16.4.2014)

V Česku je bezmála milión subjektů v exekuci. Podle Centrální evidence exekucí čelí exekučnímu řízení 969.000 fyzických a právnických osob. To je méně než v okolních státech.
16.04.2014

« více zde »

Ocenění Podnikový právník 2014 udělena (10.4.2014)

V Praze proběhl slavnostní večer Podnikového právníka 2014. Laskavé pozvání prezidentky Unie podnikových právníků JUDr. Marie Brejchové přijal např. Exekutorské komory ČR Mgr. Michal Rudý.
10.04.2014

« více zde »

Mezi exekučně nepostižitelné věci by měla najisto patřit i lednice a pračka (09.04.2014)

Praha, 9. dubna 2014 (EK ČR) – Mezi exekučně nepostižitelné movité věci by měla najisto patřit i lednice a pračka nebo položky, jejichž hodnota nepřesahuje částku 1.000 Kč. Změnu občanského soudního řádu navrhuje skupina poslanců. Exekutorská komora ČR vítá zpřesnění zákona v oblasti soupisů movitých věcí, budou-li takové návrhy kvalitní a povedou-li ke zjednodušení práce vykonavatele soudu a soudního exekutora.
09.04.2014

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Brno - město

Exekutorský úřad Brno - město, soudní exekutorka Mgr. Lucie Valentová, oznamuje ke dni 31.3.2014 změnu sídla svého úřadu. Nová adresa je: Cejl 494/25, 602 00 Brno.
31.03.2014

« více zde »

Rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrových řízení

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
24.03.2014

« více zde »

Oznámení výsledků výběrových řízení na 2 uvolněné a 1 neobsazený exekutorský úřad

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolů o průběhu výběrových řízení na obsazení 2 uvolněných a 1 neobsazeného exekutorského úřadu.
24.03.2014

« více zde »

Změna telefonického kontaktu na sídlo Exekutorské komory ČR (13.03.2014)

dovolujeme si Vám oznámit, že došlo ke změně telefonického kontaktu na sídlo Exekutorské komory ČR. Nové telefonní číslo pražské kanceláře je +420 210 311 000.
13.03.2014

« více zde »

Dlužník zaměnil housle – obelhal soudní exekutorku, konstatovala policie (12.03.2014)

Praha, 12. března 2014 (EK ČR) – Soudní exekutorka neztratila vzácné housle v hodnotě 8 miliónů korun, které byly zajištěny v rámci soupisu movitých věcí. Konstatovala to po ročním vyšetřování plzeňská kriminální policie. Vyšlo najevo, že tvrzení dlužníka byla nepravdivá a že se dopustil podvodného jednání.
12.03.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR zveřejňuje tiskové prohlášení JUDr. Jitky Wolfové (12.3.2014)

Velmi nás mrzí, jak celá kauza nepříznivým způsobem poškodila dobré jméno Exekutorského úřadu Plzeň-město, ale také JUDr. Jitku Wolfovou, jakožto soukromou osobu, pedagožku a členku akademického senátu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.
12.03.2014

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu JUDr. Jána Locka

Výkon Exekutorského úřadu JUDr.Jána Locka zanikl k datu 28. 2. 2014.
03.03.2014

« více zde »

Exekuci nelze vést pro nulový dluh 03.03.2014

03.03.2014 Praha, 3. března 2014 (EK ČR) – Exekuci nelze vést pro nulový dluh. Ačkoliv soudy evidují případy, kdy zahajují exekuce pouze pro náklady předchozího řízení, nejedná se o neexistující finanční položky. Jde o situace, kdy dlužník po nalézacím řízení sice uhradí původní výši dluhu, ale nezaplatí náklady na advokáta věřitele, soudní poplatky a další.
03.03.2014

« více zde »

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva Exekutorské komory České republiky za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
28.02.2014

« více zde »

Ministryně Válková jmenovala dva nové soudní exekutory (25.02.2014)

Praha, 25. února 2014 (EK ČR) – Ministryně spravedlnosti Helena Válková jmenovala dva nové soudní exekutory. Mgr. Lenka Kozlová nastupuje do uvolněného Exekutorského úřadu Plzeň-jih a JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan do uvolněného Exekutorského úřadu Praha 4. Oba noví soudní exekutoři připravují otevření úřadů.
25.02.2014

« více zde »

Vyhlášení výběrových řízení na 1 uvolněný a 2 neobsazené exekutorské úřady

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 1 uvloněného exekutorského úřadu: EÚ Pardubice a 2 neobsazených exekutorských úřadů: EÚ Rychnov nad Kněžnou a Louny.
25.02.2014

« více zde »

Ministryně spravedlnosti, prof. JUDr. Helena Válková, CSc., jmenovala dnem 21. 2. 2014 dva nové soudní exekutory.

V Praze,21. února 2014 (EK ČR) – Ministryně spravedlnosti jmenovala dva nové soudní exekutory.
24.02.2014

« více zde »

Exekuce paní J. Č. byly sloučeny již v minulosti (21.02.2014)

Praha, 21. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR opravuje informace, které zveřejnilo dnešní vydání deníku Právo v článku s názvem „Exekutor už páčí jen 140 tisíc“. Jde o případ paní J. Č. z Prahy, na jejíž odcizený občanský průkaz vystavili revizoři Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., více než 40 pokut. Soudní exekutor z vlastní iniciativy bez návrhu dlužnice řízení spojil.
21.02.2014

« více zde »

Slučování exekucí paní J. Č. probíhá v souladu se zákonem (18.02.2014)

Praha, 18. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR prošetřila stížnost paní J. Č. z Prahy, na jejíž odcizený občanský průkaz vystavili revizoři Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., řadu pokut. Soudní exekutor z vlastní iniciativy bez návrhu dlužnice spojil v říjnu 2012 tři exekuční řízení, v prosinci 2012 pak dalších sedm. Další exekuce nebylo možné sloučit, neboť paní J. Č. v nich využila různých obranných podání, tyto se tak nacházely v různých procesních fázích. Soudní exekutor však již tehdy avizoval, že v žádném případě nebrání dalšímu spojování, nebude-li tomu odporovat aktuální stav řízení.
18.02.2014

« více zde »

Exekutorské zkoušky - jaro 2014

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 18. února 2014 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, dolosování náhradníků zkušebních senátů pro exekutorské zkoušky - jaro 2014. Současně proběhne i losování jednotlivých uchazečů ke konkrétnímu senátu dle § 9 odst. 1) Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 17. července 2001, Zkušební řád.
13.02.2014

« více zde »

Ústavní soud ČR se vymezil proti postupu exekučního soudu (13.02.2014)

Praha, 13. února 2014 (EK ČR) – Proti usnesení Okresního soudu v Kolíně se vymezil Ústavní soud ČR. Jednalo se o exekuční řízení, které musel soudní exekutor provést na pokyn soudu kvůli pokutě za jízdu na černo v městské hromadné dopravě. Exekutorská komora ČR odmítá, aby soudní exekutoři byli věřiteli zneužíváni jako nástroje k vymáhání velmi drobných pohledávek v řádu desetikorun. Za jednání věřitelských subjektů a jejich zastoupení nemůže být soudním exekutorům přičítána odpovědnost.
13.02.2014

« více zde »

Ve vymáhání pohledávek správních orgánů jsou soudní exekutoři nejefektivnější a nejlevnější (12.02.2014)

Praha, 12. února 2014 (EK ČR) – Obce mohou své pohledávky např. za nájemné, odpad nebo za pokuty vymáhat více způsoby. Nejúspěšnějším a zároveň nejlevnějším řešením je exekuce vedená soudním exekutorem. Pokud obce zřizují vlastní vymáhací oddělení, šetří tím sice náklady samotných dlužníků, ale na úkor všech občanů s rizikem nižší vymahatelnosti a vyšších výdajů.
12.02.2014

« více zde »

Nový občanský zákoník chrání poctivé manžele před exekucí (10.02.2014)

Praha, 10. února 2014 (EK ČR) – Vzal si váš manžel půjčku a vy jste o tom nevěděli? Hrozí vám exekuce, protože partner dluh nesplácel? Díky novému občanskému zákoníku se můžete účinně bránit. Jedná se o přelomovou změnu, která chrání poctivé manžele, kteří dluhy nevytvářejí.
10.02.2014

« více zde »

Reakce na tiskovou konferenci hnutí Úsvit (06.02.2014)

Praha, 6. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR je apolitickou organizací. Domnívá se proto, že jí nepřísluší jakkoliv komentovat kvality návrhu, který dnes hnutí Úsvit představilo na tiskové konferenci. S tímto návrhem nebyla stavovská organizace soudních exekutorů předem seznámena a nezná podrobnosti, žádný politický subjekt ani zákonodárce s ní tento záměr dosud neprojednal. Pokud však zákonodárce stanoví, že soudní exekutoři mají působit na základě místní příslušnosti, bude toto akceptováno. Koneckonců Exekutorská komora ČR se tímto tématem intenzivně na odborné úrovni zabývá a je této diskusi otevřena. Mimo jiné sestavila pracovní skupinu expertů, kteří vypracovávají studii k jednotlivým verzím tzv. teritoriality, jež je alternativním režimem ke stávající celorepublikové působnosti 155 exekutorských úřadů v Česku.
06.02.2014

« více zde »

V loňském roce výrazně ubylo exekucí (05.02.2014)

05.02.2014

« více zde »

Exekutorská komora prošetří případ paní Denisy B. z Prahy 10 (04.02.2014)

Praha, 4. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR zaregistrovala dnešní článek deníku Právo o soupisu movitých věcí v místě, kde měl dlužník uloženy své movité věci a kde se zdržoval. Zákon stanovuje, že na takovém místě má být zmiňovaný sekundární způsob exekuce proveden, což je pro uspokojení věřitele efektivní zejména v případech, kdy neplatič někde fakticky bydlí, ale fiktivně si přehlásí trvalý pobyt na tzv. ohlašovnu. Přesto by Exekutorská komora ČR ráda tento konkrétní případ prošetřila.
04.02.2014

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu Mgr. Martiny Tetzeliové

Výkon Exekutorského úřadu Mgr. Martiny Tetzeliové zanikl k datu 31. 1. 2014. Zástupcem Mgr. Martiny Tetzeliové je Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor EÚ Plzeň – město.
04.02.2014

« více zde »

Soud zamítl návrh na zastavení exekuce proti M. F., v novém projednání dosud nerozhodl (04.02.2014)

Praha, 4. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR si dovoluje veřejně vyzvat stěžovatele M. F. k tomu, aby se se svým podnětem obrátil přímo na tento dohledový orgán. Dosud tak bohužel neučinil a důkazy o svých tvrzeních předložil až nyní České televizi. Exekutorská komora ČR má zájem prošetřit tento případ a v případě pochybení z něj vyvodit kárné opatření či předat věc České advokátní komoře, prokáže-li se, že tvrzení advokáta zastupujícího dlužníka jsou nepravdivá.
04.02.2014

« více zde »

V Česku jsou exekuce levnější (03.02.2014)

Praha, 3. února 2014 (EK ČR) – Exekuce v Česku jsou levnější než na Slovensku. Minimální odměna soudního exekutora činí pouhých 1.500 Kč.
03.02.2014

« více zde »

Exekutorské zkoušky - jaro 2014

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 4. února 2014 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, losování členů a náhradníků zkušebních senátů pro exekutorské zkoušky - jaro 2014.
30.01.2014

« více zde »

Marek Ředina není soudním exekutorem ani vykonavatelem, soudní exekutorka rezignovala (23.01.2014)

Praha, 23. ledna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR opakovaně sděluje, že Marek Ředina již není exekutorským vykonavatelem. Exekutorský úřad Plzeň-jih Mgr. M. T. s ním ke dni 30. června 2012 ukončil pracovněprávní vztah. Na tento úřad se navíc koná výběrové řízení, neboť soudní exekutorka po udělení pokuty od Nejvyššího správního soudu rezignovala.
23.01.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR důkladně prošetřila případ údajně zabavených snubních prstenů – soudní exekutor nijak nepochybil (22.01.2014)

Praha, 22. ledna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR v intenzivním režimu prozkoumala případ, o němž televize Nova dne 16. ledna 2014 informovala pod názvem reportáže „Podivná EXEKUCE: Vdově chtěli zabavit i snubní prstýnky!“. Dohledový orgán po důkladném prošetření došel k závěru, že soudní exekutor nijak nepochybil a že celé řízení proběhlo v souladu se zákonem. Tímto dementuje sdělení, jež byla o této věci medializována.
22.01.2014

« více zde »

Novým prezidentem Exekutorské komory ČR je David Koncz (20.01.2014)

Praha, 20. ledna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR má nového prezidenta. Stal se jím dosavadní viceprezident David Koncz. Nahrazuje tak Jiřího Proška, který byl v čele stavovské organizace soudních exekutorů od dubna 2012.
20.01.2014

« více zde »

Rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrových řízení

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
17.01.2014

« více zde »

Oznámení výsledků výběrových řízení na 2 uvolněné exekutorské úřady

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolů o průběhu výběrových řízení na obsazení uvolněných exekutorských úřadů.
17.01.2014

« více zde »

Dražba domu J. V. byla nařízena pro 1,5 milionu, soudní exekutor nepostupoval nepřiměřeně 16.01.2014

Praha, 16. ledna 2014 (EK ČR) – Dražba domu J. V. nebyla nařízena pro dluh ve výši 968 korun, ale pro závazky jeden a půl milionu korun. Ani exekuční prodej nemovitosti by tedy nestačil k uspokojení všech věřitelů neplatiče. K dražbě, která měla proběhnout 15. ledna, ale nakonec nedošlo kvůli zahájení insolvenčního řízení s manželkou dlužníka. Exekutorská komora ČR tímto dementuje dezinformace, jež jsou šířeny prostřednictvím internetu, a prohlašuje, že exekuční řízení probíhalo zcela v souladu se zákonem a že soudem pověřený soudní exekutor nepostupoval jakkoliv nepřiměřeně.
16.01.2014

« více zde »

Maturanti z Vimperku se proškolili v exekucích (10.01.2014)

Praha, 10. ledna 2014 (EK ČR) – Studenti Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické ve Vimperku se dnes proškolili v exekuční tematice. Absolvovali přednášku, kterou vedl soudní exekutor Exekutorského úřadu Prachatice Mgr. Kamil Košina.
10.01.2014

« více zde »

Vyhlášení výběrových řízení na 2 uvolněné a 1 neobsazený exekutorský úřad

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení dvou uvloněných exekutorských úřadů: EÚ Kutná Hora a EÚ Praha - západ a 1 neobsazeného exekutorského úřadu: EÚ Znojmo.
10.01.2014

« více zde »

Vyjádření k návrhu hnutí Úsvit (8.1.2014)

Praha, 8. ledna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR nehodlá jakkoliv hodnotit kvality návrhu hnutí Úsvit, který dnes představila média. Pokud zákonodárce stanoví, že vymáhání dluhů má být znovu vykonáváno výhradně prostřednictvím soudů na vrub všech daňových poplatníků, bude toto akceptováno i s riziky, jež tento režim skýtá.
08.01.2014

« více zde »

Exekutorská komora ČR vykonává dohled aktivně a kvalitně, odmítá pomluvy JUDr. Závodského (6.1.2014)

Praha, 6. ledna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR vykonává dohled nad činností soudních exekutorů aktivně a kvalitně. Odmítá proto pomluvy JUDr. Závodského, které bez ohledu na zásady objektivity a nestrannosti publikoval server Lidovky.cz dne 4. ledna. Exekutorská komora ČR, která je v článku přímo atakována, nedostala prostor k reakci. Naprosto odmítá, že by při exekučních dražbách docházelo k jakýmkoliv pletichám. Pokud se kdokoliv domnívá, že zpozoroval náznaky zakázaných dohod účastníků dražby, měl ihned upozornit dražebníka, příp. dohledové orgány či orgány činné v trestním řízení. Netečnost či pouhá medializace jsou postupy špatné, zvláště pak v případě osoby s právnickým vzděláním, která by především měla dbát svých občanských povinností, a spíše nasvědčují snaze o vlastní zviditelnění než o nápravu údajných pochybení.
06.01.2014

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Vyškov

Exekutorský úřad Vyškov, soudní exekutorka Mgr. Zuzana Komínková, oznamuje ke dni 6.1.2014 změnu sídla svého úřadu. Nová adresa je: Nerudova 8, 682 01 Vyškov.
06.01.2014

« více zde »

NOZ a exekuce (23.12.2013)

S ohledem na účinnost nového občanského zákoníku je třeba uvést na pravou míru některé poplašné informace, které se šíří s ohledem na exekuce společného jmění manželů.
23.12.2013

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Jihlava

Exekutorský úřad Jihlava, soudní exekutorka JUDr. Marie Sárová, oznamuje ke dni 1.1.2014 změnu sídla svého úřadu. Nová adresa bude: Plukovníka Švece 1528/8, 586 01 Jihlava.
20.12.2013

« více zde »

Vyjádření k článku Brněnského deníku (18.12.2013)

Exekutorská komora ČR reaguje na článek Brněnského deníku, jenž popisuje včerejší sešlost jednotlivců v Brně. Setkání, kterého se zúčastnilo asi jen 10 osob, nemělo žádný faktický vliv na činnost exekutorského úřadu a proběhlo poklidně bez jakéhokoliv incidentu.
18.12.2013

« více zde »

Exekutorská komora ČR varuje před zadlužováním před Vánocemi (17.12.2013)

Praha, 17. prosince 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR varuje před zadlužováním před Vánocemi. Spotřebitelé by neměli podléhat nejrůznějším nebankovním půjčkám a nevýhodným úvěrům. Kvůli neschopnosti splácet se pak totiž dostávají do finančních problémů.
17.12.2013

« více zde »

Rodný dům J. G. Mendela zaplatil dluh, exekuce se ukončuje (05.12.2013)

Praha, 5. prosince 2013 (EK ČR) – Nadační fond Rodným dům J. G. Mendela zaplatil dluh, kvůli kterému Okresní soud v Novém Jičíně loni v červenci zahájil exekuci. Vydané exekuční příkazy se tím ruší a exekuce se ukončuje.
05.12.2013

« více zde »

Soudní exekutor vám pomůže při vymáhání nájemného 03.12.2013

Praha, 3. prosince 2013 (EK ČR) – Dluží vám nájemník za byt a už jste s ním ztratili trpělivost? Obraťte se na soudního exekutora. Získá pro vás dlužné nájemné a náklady exekuce vymůže na neplatiči.
03.12.2013

« více zde »

Zánik výkonu Exekutorského úřadu Vsetín, Mgr. Františka Gajdoše

Exekutorská komora ČR informuje, že k datu 30. 11. 2013 zanikl výkon Exekutorského úřadu Vsetín, Mgr. Františka Gajdoše.
02.12.2013

« více zde »

Nebankovní půjčka není jasnou záchranou před dražbou (22.11.2013)

Reakce na článek Když vám hrozí exekuce, ještě není pozdě
22.11.2013

« více zde »

Na co si dát pozor při koupi automobilu (v souvislosti s exekucemi) (22.11.2013)

Praha, 22. listopadu 2013 (EK ČR) – Uvažujete o koupi vozu? Ať už máte zájem o ojetinu nebo o nový automobil, měli byste se držet několika základních rad.
22.11.2013

« více zde »

Rozpočet 2014

Rozpočet Exekutorské komory České republiky na rok 2014
22.11.2013

« více zde »

Ministryně jmenovala čtyři nové soudní exekutory (20.11.2013)

Praha, 20. listopadu 2013 (EK ČR) – Ministryně spravedlnosti jmenovala čtyři nové soudní exekutory. Poprvé je vybrala Exekutorská komora ČR. Jedná se o novou kompetenci této profesní organizace.
20.11.2013

« více zde »

V Německu exekutory nemají, tamní soudy ročně zahájí více než 6 miliónů výkonů rozhodnutí (18.11.2013)

Praha, 18. listopadu 2013 (EK ČR) – V Německu jdou počty výkonů rozhodnutí do miliónů. V roce 2006 tam soudy zahájily 7,5 miliónu řízení, v roce 2010 6,3 milionu řízení. Ve srovnání s počtem obyvatel je na tom Česko lépe – v prvním pololetí letošního roku tuzemské soudy nařídily 320.000 exekucí. Exekutorské komoře ČR tyto informace exkluzivně poskytl Německý svaz vykonavatelů (Deuscher Gerichtsvollzieherbund e.V. – DGVB), který byl založen v roce 1909.
18.11.2013

« více zde »

Jak řešit dluhy uzavřené na ukradenou občanku? (15.11.2013)

Čas od času slýcháme o případech, kdy dojde ke krádeži občanky a k jejímu zneužití, např. při uzavření úvěrové smlouvy. Pokud ale ten, jehož identita byla zneužita, jedná alespoň trochu odpovědně, situace nemá žádné negativní důsledky. Exekuce z takovýchto příčin nevznikají.
15.11.2013

« více zde »

Čtyři právnické komory připravily setkání právniček (11.11.2013)

Praha, 11. listopadu 2013 (EK ČR) – Státní zástupkyně, soudkyně, notářky, soudní exekutorky a podnikové právničky se setkaly v pátek 8. listopadu v Praze. V rámci akce, která se odehrála pod taktovkou čtyř právnických organizací, přednášela o etice JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně v Praze a prezidentka Unie státních zástupců ČR.
11.11.2013

« více zde »

První fáze odstranění Hobexu v Berouně proběhla úspěšně (07.11.2013)

V Berouně pokračuje odstraňování areálu Hobex. Soudní exekutor už nechal vypracovat plán pro likvidaci komplexu, který je značně zchátralý, několikrát v něm došlo k požáru. Faktická demolice může začít, až ji formálně posvětí soud. Pro tamní obyvatele bude exekuční odstranění budov znamenat úlevu – v problematické lokalitě se zdržují lidé bez domova a narkomani.
07.11.2013

« více zde »

Rodný dům J. G. Mendela umořuje svou exekuci (06.11.2013)

Praha, 6. listopadu 2013 (EK ČR) – Okresní soud v Novém Jičíně nařídil exekuci proti nadačnímu fondu Rodný dům J. G. Mendela. Příčinou je dluh ve výši cca 73.000 korun (bez příslušenství a nákladů). Řízení bylo zahájeno v červenci 2012. Vyplývá to z veřejně přístupné Centrální evidence exekucí.
06.11.2013

« více zde »

Týrané koně zachránila exekuční dražba ( 04.11.2013)

Praha, 4. listopadu 2013 (EK ČR) – Týraní koně z Rousínova mají ode dneška nové majitele. Zachránil je prodej v exekuční dražbě. Zájem o zvířata byl značný. Dostavilo se 33 zájemců, kteří hojně přihazovali. Nejvyšší podání činilo 13.000 korun.
04.11.2013

« více zde »

Nová dražba týraných koní proběhne v pondělí (01.11.2013)

Praha, 1. listopadu 2013 (EK ČR) – Kauza týraných koní z Rousínova na Rakovnicku zřejmě bude mít dobrý konec. Exekuční dražbě v tuto chvíli nic nebrání, soudní exekutor stanovil nový termín jejího konání na pondělí 4. listopadu
01.11.2013

« více zde »

Vyjádření k rozhovoru na serveru iDnes.cz: Exekuční dražby probíhají striktně podle zákona (1.11.2013)

Praha, 1. listopadu 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR se nebude vyjadřovat k PR článku právníka JUDr. Ondřeje Závodského, který publikoval server iDnes.cz. Obsahuje nepravdivá tvrzení o dražbách prováděných soudy, soudními exekutory a veřejnými dražebníky, která respondent s právnickým vzděláním zjevně stylizoval jako reklamu pro vlastní aktivity. Je však s podivem, že byly zveřejněny údaje, jež jsou v přímém rozporu se zákonem, čímž jsou neoprávněně poškozovány orgány veřejné moci. Dodejme, že kvůli zmíněnému tématu, jež na základě iniciace JUDr. Závodského v minulosti zpracovala Česká televize, již zahájila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání správní řízení.
01.11.2013

« více zde »

Přeložení výkonu EÚ Mgr. Evy Veselé

S účinností od 1.11.2013 byla Mgr. Eva Veselá ministryní spravedlnosti ČR přeložena do EÚ Kolín.
01.11.2013

« více zde »

Banky musejí poskytovat součinnost bezplatně (01.11.2013)

Praha, 1. listopadu 2013 (EK ČR) – Informace o dlužnících musejí banky poskytovat bezplatně. Komunikace mezi exekutorskými úřady a peněžními ústavy povinně probíhá na elektronické bázi. Žádné náklady spojené s touto agendou tedy nevznikají.
01.11.2013

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Most

Exekutorský úřad Most, soudní exekutor JUDr. Jan Paraska, oznamuje změnu sídla svého úřadu. Nová adresa je: Jaroslava Seiferta 2159/7/blok 58, 434 01 Most.
31.10.2013

« více zde »

Exekutorské zkoušky - podzim 2013

Exekutorská komora České republiky oznamuje, že dne 4. listopadu 2013 od 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, dolosování náhradníků zkušebních senátů pro exekutorské zkoušky - podzim 2013. Současně proběhne i losování jednotlivých uchazečů ke konkrétnímu senátu dle § 9 odst. 1) stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 17. července 2001, Zkušební řád.
31.10.2013

« více zde »

Dražba rousínovských koní se odkládá (30.10.2013)

Praha, 30. října 2013 (EK ČR) – Zítřejší dražba týraných koní z Rousínova na Rakovnicku se odkládá na neurčito. Dlužník totiž podal návrh na insolvenci. Podle zákona tedy soudní exekutor v tuto chvíli nemůže realizovat exekuční prodej zvířat.
30.10.2013

« více zde »

Nový občanský zákoník na exekučním postihu zvířat nic nemění (21.10.2013)

Praha, 21. října 2013 (EK ČR) – Nový občanský zákoník na exekučním postihu zvířat nic nemění. Domácího mazlíčka v současné době zabavit nelze, i když je na něj podle zákona nahlíženo jako na movitou věc. Změnu se podařilo zanést do novely občanského soudního řádu účinné od 1. ledna 2013 díky inciativě Exekutorské komory ČR a Ligy na ochranu zvířat.
21.10.2013

« více zde »

Vyhlášení výběrových řízení na 2 uvolněné exekutorské úřady

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení dvou uvloněných exekutorských úřadů: EÚ Plzeň - jih a EÚ Praha 4.
18.10.2013

« více zde »

Rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrových řízení

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky, týkající se výběrového řízení podle § 14 odst. 1 stavovského předpisu ze dne 23. května 2013, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
18.10.2013

« více zde »

Centrální evidence exekucí je jediným oficiálním rejstříkem, ostatní dlužnické registry vás podle ÚOOÚ musejí vymazat (16.10.2013)

Praha, 16. října 2013 (EK ČR) – Centrální evidence exekucí je jediným oficiálním rejstříkem, v němž jsou evidovány veškeré exekuce. Jiné úvěrové registry jsou nespolehlivé a o závazcích dlužníka informují jen částečně. Podle nedávného rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů navíc musejí vyškrtnout záznam, pokud o to neplatič požádá.
16.10.2013

« více zde »

Neplatič výživného s požadavkem na vrácení řidičáku neuspěl (15.10.2013)

Praha, 15. října 2013 (EK ČR) – Okresní soud v Táboře dnes řešil případ dlužníka Z.C., který požadoval, aby mu byl vrácen řidičský průkaz. Oprávnění k řízení vozidla mu pozastavil soudní exekutor kvůli neplacení výživného na nezletilé děti. Soud však konstatoval, že návrhu na zastavení exekuce nevyhoví.
15.10.2013

« více zde »

Na konci října se budou dražit rousínovští koně (15.10.2013)

Praha, 15. října 2013 (EK ČR) – Na konci října se bude konat nová dražba týraných koní z Rousínova na Rakovnicku. Jejich majitel čelí exekucím pro dluhy v celkové výši cca 8.800.000 korun.
15.10.2013

« více zde »

Exekutorská komora České republiky - pořizování výpisů z CEE

Ve dnech 14. a 15. října 2013 nebude z technických důvodů možné vydávat výpisy z Centrální evidence exekucí v sídle Exekutorské komory České republiky, na adrese Na Pankráci 1062/58, Praha 4.
14.10.2013

« více zde »

Reakce na poplašnou zprávu (11.10.2013)

11.10.2013

« více zde »

Soudní exekutoři přednášeli sociálním pracovníkům (11.10.2013)

11. října proběhla v Pardubicích sedmihodinová přednáška na téma exekuční řízení a dluhová problematika.
11.10.2013

« více zde »

Oznámení výsledků výběrových řízení na 4 uvolněné exekutorské úřady

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e v předepsaném rozsahu obsah protokolů o průběhu výběrových řízení na obsazení uvolněných exekutorských úřadů
10.10.2013

« více zde »

„Šmejdi“ končí v exekucích (09.10.2013)

Praha, 9. října 2013 (EK ČR) – Soudní exekutoři jdou po „šmejdech“. Společnosti organizující předváděcí akce pro seniory často končí v exekuci. Zaměřili jsme se na firmy, kterým ČOI udělila pokuty.
09.10.2013

« více zde »

Vyjádření k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v kauze J.V. (07.10.2013)

Praha, 7. října 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora se distancuje od jednání Mgr. J.V., kterému dnes odvolací Vrchní soud v Praze zpřísnil trest na 8,5 roku vězení. Jednání zmíněného exekutora pomohla odkrýt právě kontrolní činnost Exekutorské komory. „Ukazuje se, že dohled nad soudními exekutory vykonáváme spolehlivě,“ uvádí prezident Mgr. Ing. Jiří Prošek.
07.10.2013

« více zde »

Každý soudní exekutor musí projít psychotestem (04.10.2013)

Praha, 4. října 2013 (EK ČR) – Psychotesty jako jeden ze základních předpokladů pro výkon profese – tato povinnost se týká soudních exekutorů, stejně jako soudců nebo státních zástupců. Každý uchazeč, který podává přihlášku do výběrového řízení na neobsazený nebo uvolněný exekutorský úřad, musí absolvovat psychologické vyšetření k posouzení způsobilosti vykonávat tuto profesi. Exekutorská komora ČR se proto pozastavuje nad tím, že je nyní voláno po zavedení zmíněného opatření.
04.10.2013

« více zde »

Na Teplicku se objevily falešné exekuce – někdo padělal příkazy (03.10.2013)

Praha, 3. října 2013 (EK ČR) – Minimálně pět falešných exekucí – takové skóre hlásí severní Čechy. Neznámý pachatel zfalšoval exekuční příkazy, na jejichž základě se prováděly srážky z platu dlužníků. Peníze si pak nechával posílat na svůj soukromý účet. Soudní exekutor, jehož jméno bylo zneužito, podává trestní oznámení.
03.10.2013

« více zde »

Diskusní fórum Exekutorské komory České republiky 2013

Střet exekučního a insolvenčního řízení
02.10.2013

« více zde »

Vyjádření k zavádějícím informacím v článcích Mf DNES (02.10.2013)

Praha, 2. října 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR odmítá informace, které byly publikovány v deníku Mladá fronta DNES dne 30. září v článcích s názvem Jediná politická shoda: boj proti exekutorům a Vymáhání dluhu po česku: ničí dlužníky a věřitelům nepomůže. Obsahují zavádějící a nepřesná sdělení.
02.10.2013

« více zde »

Soud zveřejnil usnesení o úpadku v případu Domů Přednádraží (30.9.2013)

Soud ve 12:32 zveřejnil usnesení o úpadku v případu Domů Přednádraží, s.r.o. Soudní exekutor tedy odročuje dražbu na neurčito.
30.09.2013

« více zde »

Obstrukce v exekuci ostravského Přednádraží: termín dražby odložen (26.09.2013)

Praha, 26. září 2013 (EK ČR) – Dražba pozemků v ostravském Přednádraží se odkládá. Dlužník, proti kterému soud nařídil celkem tři exekuce, dnes odpoledne podal insolvenční návrh. Podle zákona tedy soudní exekutor prozatím nemůže realizovat prodej pozemků, který byl naplánován na pondělí 30. září.
26.09.2013

« více zde »

J.B. ze Zábřehu vyhrožuje soudním exekutorům, navzdory trestnímu stíhání kandiduje do Sněmovny (25.09.2013)

Praha, 25. září 2013 (EK ČR) – Trestnímu stíhání čelí J.B. ze Zábřehu, který zvláště sadistickým způsobem vyhrožoval soudnímu exekutorovi a vydíral ho. Proti neplatiči je v současné době vedeno celkem šest exekucí, teď však kandiduje do Sněmovny. Exekutorská komora ČR vnímá chování zmiňovaného dlužníka jako nepřípustné a mimo jakékoliv zákonné a společenské normy. Současně se pozastavuje nad tím, že je tomuto kandidátovi poskytován prostor v médiích, zvláště pak veřejnoprávních.
25.09.2013

« více zde »

Stanovisko Exekutorské komory ČR k tiskovým výstupům NKÚ (23.09.2013)

Praha, 23. září 2013 (EK ČR) – Povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek ukládá soudním exekutorům zákon. V případě, že by tento způsob komunikace byl zpoplatněn, jednalo by se o náklady, které by byly přenášeny na dlužníka.
23.09.2013

« více zde »

Nejméně dlužníků žije ve Zlínském kraji a na Vysočině (20.09.2013)

Praha, 20. září 2013 (EK ČR) – Nejméně dlužníků žije ve Zlínském kraji. Loni tam soudy nařídily 25.000 exekucí. Stejný počet hlásí Kraj Vysočina, který má však v přepočtu na obyvatele o něco horší bilanci.
20.09.2013

« více zde »

Dražba rousínovských koní se nekoná, dlužník zaplatil (18.09.2013)

Praha, 18. září 2013 (EK ČR) – Stádo týraných koní z Rousínova na Rakovnicku se dražit nebude. Dlužník dnes uhradil svůj závazek. Exekuce tedy končí.
18.09.2013

« více zde »

Dražba může zachránit život týraným koním (10.09.2013)

Praha, 10. září 2013 (EK ČR) – Stádo týraných koní může zachránit exekuční dražba. Majitel se o zvířata nestará. Čelí celkem 28 exekucím.
10.09.2013

« více zde »

Společné jmění manželů (9.9.2013)

Od ledna platí novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Přinesla kýžené změny, zefektivnila exekuce a zmodernizovala zastaralé a neúčinné způsoby vymáhání. Jednou z novinek je i postih mzdy či účtu manžela dlužníka. Změna je zakotvena v občanském soudním řádu, který primárně upravuje výkon rozhodnutí prováděný soudy.
09.09.2013

« více zde »

Exekutorské zkoušky - podzim 2013

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 9. září 2013 v 9.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, další losování členů a náhradníků zkušebních senátů pro exekutorské zkoušky - podzim 2013. Důvodem je vysoký počet přihlášených uchazečů.
04.09.2013

« více zde »

Zpráva o ověření účetní závěrky dle českých účetních předpisů za rok 2012

02.09.2013

« více zde »

Dražba pozemků v Přednádraží proběhne za měsíc (30.08.2013)

Praha, 30. srpna 2013 (EK ČR) – Elektronická dražba nemovitostí ve vlastnictví Domů Přednádraží, s.r.o., proběhne 30. září. Na tento termín ji nařídil JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava. Okresní soud Ostrava ho pověřil provedením exekuce na žádost věřitele. Očekává se, že nový vlastník nemovitostí může pomoci vyřešit komplikovaný stav v lokalitě a zajistit její kvalitnější využití.
30.08.2013

« více zde »

Exekucí razantně ubývá – meziročně až o třetinu (26.08.2013)

Praha, 26. srpna 2013 (EK ČR) – Exekucí v Česku výrazně ubývá! V prvním pololetí jich bylo zahájeno 320.000. V porovnání s loňskem jde o bezmála třetinový pokles.
26.08.2013

« více zde »

Elektronické dražby aut lákají desítky zájemců (15.08.2013)

Praha, 15. srpna 2013 (EK ČR) – Za 143.000 korun se dnes podařilo elektronicky vydražit nákladní auto Opel. Přihazovalo se po tisícikoruně. Zájemci se předháněli celkem dvě a čtvrt hodiny. Vůz nakonec vysoutěžila firma z Prahy 5.
15.08.2013

« více zde »

Dražba v Přednádraží proběhne příští měsíc (14.08.2013)

Praha, 14. srpna 2013 (EK ČR) – Exekuce vedená proti Domům Přednádraží spěje k dražbě. Společnost s ručením omezeným totiž neuhradila svůj dluh. Očekává se, že nový vlastník nemovitostí může pomoci vyřešit komplikovaný stav v dané lokalitě a zajistit její kvalitnější využití.
14.08.2013

« více zde »

Exekuce není osobní bankrot (09.08.2013)

Praha, 9. srpna 2013 (EK ČR) – Dlouhodobě neřešené dluhy jsou příčinou exekucí i osobních bankrotů. Ačkoliv osvěta v této oblasti začíná fungovat, lidé stále tápou v tom, jaké jsou rozdíly mezi exekučním řízením a osobním bankrotem
09.08.2013

« více zde »

Pobyt na ohlašovně dlužníka v exekuci nespasí (06.08.2013)

Praha, 6. srpna 2013 (EK ČR) – Některé obce hlásí nárůst počtu obyvatel s trvalým pobytem na ohlašovnách. Jednou z příčin jsou dluhové problémy těchto lidí. Exekuci se však nevyhnou.
06.08.2013

« více zde »

Změna adresy Exekutorského úřadu Domažlice

Exekutorský úřad Domažlice, soudní exekutor Mgr. Jan Šticha, oznamuje změnu adresy svého úřadu. Nová adresa je: Paroubkova 228, 344 01 Domažlice.
01.08.2013

« více zde »

Přeložení výkonu EÚ Mgr. Aleše Bursy

S účinností od 1.8.2013 byl Mgr. Aleš Bursa ministryní spravedlnosti ČR přeložen do EÚ Mladá Boleslav.
01.08.2013

« více zde »

Vyjádření Exekutorské komory ČR k šetření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) týkající se tvorby cen členů komory

Praha, 29. července 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR zaznamenala zprávy o kritice ÚOHS týkající se údajného omezování soutěže mezi soudními exekutory při tvorbě cen (např. http://www.novinky.cz/ekonomika/308993-antimonopolni-urad-setril-profesni-komory-exekutory-i-architekty.html. ). ÚOHS uvádí, že chce s Exekutorskou komorou na dané téma jednat.
29.07.2013

« více zde »

Draží se dvě olympijské pochodně z roku 1936 (23.07.2013)

Praha, 23. července 2013 (EK ČR) – Soudní exekutoři draží hned dvě pochodně z olympijských her v Berlíně v roce 1936. Dnes si jednu z nich můžete prohlédnout na exekutorském úřadu v Kladně.
23.07.2013

« více zde »

Exekutorské zkoušky - podzim 2013

Exekutorská komora České republiky sděluje, že dne 30. července 2013 v 10.00 hodin, proběhne na Exekutorském úřadě Brno - město, JUDr. Karla Urbana, losování členů a náhradníků zkušebních senátů pro exekutorské zkoušky - podzim 2013.
23.07.2013

« více zde »

Co dělat, když je dlužník v zahraničí? (19.07.2013)

Praha, 19. července 2013 (EK ČR) – Pokud se dlužník uchýlí do zahraničí, neznamená to, že se schová i před exekucí! Podstatné je, kde má majetek. Jak by měl věřitel postupovat?
19.07.2013

« více zde »

Exekutorská komora poprvé vybírá nové soudní exekutory (16.07.2013)

Praha, 16. července 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora poprvé vybírá nové soudní exekutory. Vyhlásila výběrová řízení na čtyři exekutorské úřady. Jedná se o novou kompetenci této profesní organizace.
16.07.2013

« více zde »

Reakce na rozhodnutí soudu v kauze exekutora J.V. (10.07.2013)

Praha, 10. července 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora se distancuje od jednání Mgr. J.V., kterého dnes Městský soud v Praze dosud nepravomocně odsoudil k 7,5 roku vězení. Jeho jednání pomohla odkrýt právě činnost profesní komory. „Ukazuje se tak, že dohled nad soudními exekutory vykonáváme spolehlivě,“ uvádí prezident Mgr. Ing. Jiří Prošek.
10.07.2013

« více zde »

Vyhlášení výběrových řízení na 4 uvolněné exekutorské úřady

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení čtyř uvolněných exekutorských úřadů: EÚ Olomouc, EÚ Přerov, EÚ Vsetín a EÚ Jindřichův Hradec.
09.07.2013

« více zde »

Soudní exekutoři radí na několika místech v Praze (09.07.2013)

Praha, 9. července 2013 (EK ČR) – Obyvatelé Prahy si chodí k soudním exekutorům pro právní rady. Poslední z řady úspěšných projektů proběhl ve Vysočanech. Od února tam exekutorský úřad pomáhal občanům řešit jejich exekuční záležitosti.
09.07.2013

« více zde »

Poradny hlásí rekordní návštěvnost, řada lidí jich ale zneužívá (08.07.2013)

Praha, 8. července 2013 (EK ČR) – Bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR hlásí za první pololetí rekordní zájem klientů. Na konzultaci s právníky přišlo od ledna do června bezmála 2.500 klientů. Často ale dochází ke zneužívání této služby.
08.07.2013

« více zde »

Polsko hlásí 5 milionů exekucí (04.07.2013)

Praha, 4. července 2013 (EK ČR) – Pět milionů exekucí proběhlo v Polsku v loňském roce. Počet exekucí tam roste, v Česku naopak klesá. Systém vymáhání je přitom v obou zemích totožný. Exekutorská komora ČR teď získala od Polské komory exekutorů další zajímavé informace.
04.07.2013

« více zde »

Přeložení výkonu EÚ Mgr. Simony Kiselové

S účinnosti od 1.7.2013 byla Mgr. Simona Kiselová ministrem spravedlnosti ČR přeložena do EÚ Karviná
01.07.2013

« více zde »

V satelitních městech exekučních dražeb nepřibývá aneb Exekuční dražba není nucenou dražbou (27.06.2013)

Praha, 27. června 2013 (EK ČR) – Najde se řada majitelů novostaveb, kteří nezvládají svoje závazky. S vidinou vlastního bydlení si naberou hypotéky, ale může se stát, že je po čase přestanou splácet. Odborníci dovozují, že tito lidé nejčastěji žijí v satelitních městech. Exekutorská komora ČR je však nucena uvést na pravou míru některé informace, které v souvislosti s touto tematikou publikoval dnešní tisk.
27.06.2013

« více zde »

Přeložení soudních exekutorů JUDr. Jana Grosama a Mgr. Zuzany Sobíškové

Dnem 15.6.2013 rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR
27.06.2013

« více zde »

Ve Žďáru dnes varujeme seniory před předváděcími akcemi (11.06.2013)

Praha, 11. června 2013 (EK ČR) – Soudní exekutoři pravidelně školí seniory. Další z řady přednášek proběhne dnes ve Žďáru nad Sázavou. Povede ji tamní soudní exekutor JUDr. Jiří Komárek ve spolupráci se vzdělávacím zařízením Fakta, s.r.o.
11.06.2013

« více zde »

Soudní exekutoři mají na kontě další vzdělávací akce (10.6.2013)

Soudní exekutoři mají na kontě další vzdělávací akce. Přednášeli jak pro žáky pražských základních škol, tak pro justiční a právní čekatele.
10.06.2013

« více zde »

Dnešek je 6. Světovým dnem soudních exekutorů (06.06.2013)

Praha, 6. června 2013 (EK ČR) – Dnešek je Světovým dnem soudních exekutorů. Už pošesté ho vyhlásila Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ) a připojuje se k němu i Exekutorská komora ČR. Téma tohoto dne zní: „Soudní exekutor: styčný důstojník mezi stranami sporu“.
06.06.2013

« více zde »

Došlo ke změně ve vedení Exekutorské komory ČR (3.6.2013)

Exekutorská komora ČR obměnila složení svého vedení. Nově ho personálně posílí JUDr. Ingrid Švecová.
03.06.2013

« více zde »

Na soutěžní workshop o exekucích přišly tři desítky gymnazistů (30.05.2013)

Praha, 30. května 2013 (EK ČR) – Dnešní společný workshop pražského Gymnázia Sázavská a Exekutorské komory ČR přilákal tři desítky studentů. Ti nejbystřejší vyhráli ve vědomostním kvízu flashdisky. „Dnes jsme tady slyšeli o exekucích trošku jinak, než jak jsme zvyklí z klasických přednášek od učitelů. V exekucích, respektive v právu už máme nějaké vzdělání ze Základů společenských věd, ale tohle byl záběh do větších detailů a bylo to komplexnější. Přednáška byla přínosná,“ shrnul své dojmy jeden z oceněných gymnazistů.
30.05.2013

« více zde »

Pražští gymnazisté budou soutěžit ve vědomostech o exekucích (29.05.2013)

Praha, 29. května 2013 (EK ČR) – Zítra se na pražském Gymnáziu Sázavská koná speciální workshop pro studenty. Diskutovat se bude o dluzích, exekucích a především o prevenci v oblasti finančního fungování mládeže.
29.05.2013

« více zde »

Vyjádření k rozhodnutí NSS o udělení pokuty soudní exekutorce (28.05.2013)

Praha, 28. května 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR zaznamenala zprávy o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o udělení pokuty Exekutorskému úřadu Plzeň-jih soudní exekutorky Mgr. M. T. Šlo o jednání jejích zaměstnanců při provádění soupisu movitých věcí. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici písemné vyhotovení rozhodnutí, nevíme, ze kterých skutkových okolností NSS vycházel. V případě, že se prokázaly popsané skutečnosti, považujeme je za protiprávní, neetické a nepřípustné.
28.05.2013

« více zde »

Předžalobní výzva zajistila kvalitní a včasné informování dlužníků (28.5.2013)

Praha, 28. května 2013 (EK ČR) – Už pět měsíců fungují v oblasti exekucí předžalobní výzvy. Jejich smyslem je včasné varování dlužníků. A jak tento systém funguje v dosavadní praxi?
28.05.2013

« více zde »

Vyhlášení výběrového řízení na uvolněný Exekutorský úřad Přerov

Prezídium EK ČR vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 10, odstavec 2, zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, výběrové řízení na uvolněný Exekutorský úřad Přerov. Výběrové řízení bude zahájeno dnem 28. 6. 2013. Podrobnosti výběrového řízení budou stanoveny v Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení, které bude vydáno nejpozději k uvedenému datu.
24.05.2013

« více zde »

Třímiliardový dluh uprchlého podnikatele Vostrého se soudnímu exekutorovi daří vymáhat (20.5.2013)

Praha, 20. května 2013 (EK ČR) – Soudní exekutor aktivně dohledává majetek uprchlého podnikatele Borise Vostrého, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Potvrzujeme informace dnešního vydání týdeníku Euro, že někdejší člen vedení Harvardského průmyslového holdingu (HPH, t. č. v likvidaci) čelí exekuci. Nezaplatil náhradu škody, o které rozhodl soud v trestním řízení. Celková vymáhaná částka činí více než tři miliardy korun.
20.05.2013

« více zde »

Stavební spoření před soudním exekutorem neutajíte (17.5.2013)

Praha, 17. května 2013 (EK ČR) – Stavební spoření před exekucí neschováte. Jde o jeden z prvních zdrojů, který slouží k pokrytí dluhu. To, že máte uloženy peníze u stavební spořitelny, zjistí soudní exekutor snadno a ihned. Přesto dlužníci podvádějí a snaží se zkrátit svého věřitele.
17.05.2013

« více zde »

Zánik výkonu exekutorského úřadu JUDr. Jitky Studené

Výkon Exekutorského úřadu JUDr.Jitky Studené zanikl k datu 27. 3. 2013. Zástupcem JUDr. Studené je Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor EÚ Hodonín.
16.05.2013

« více zde »

Dražba může pomoci vyřešit komplikovanou situaci v Přednádraží (13.5.2013)

Praha, 13. května 2013 (EK ČR) – Soud zahájil exekuci proti majiteli domů v ostravské ulici Přednádraží, a to na návrh Ostravských vodáren a kanalizací. Dluh činí několik set tisíc korun. Situace spěje k dražbě, která může pomoci vyřešit komplikovaný stav. Očekává se totiž, že její vítěz zajistí kvalitnější využití nemovitostí.
13.05.2013

« více zde »

O první elektronické dražby je velký zájem, odpadají pletichy (7.5.2013)

Praha, 7. května 2013 (EK ČR) – Od začátku roku už nemusíte dražit auto v sídle exekutorského úřadu. Stačí se z pohodlí domova připojit na internet a činit příhozy v souladu s dražební vyhláškou. Soudní exekutoři takto provedli první elektronické dražby movitých věcí! Podle odhadů Exekutorské komory ČR bude v květnu tvořit tento způsob prodeje předmětů až pět procent celkového objemu exekučních dražeb.
07.05.2013

« více zde »

Čtyři měsíce fungování novely v praxi – výsledky jsou pozitivní (6.5.2013)

Praha, 6. května 2013 (EK ČR) – Od Nového roku platí nová pravidla pro exekuce. Zákon zavedl třeba předžalobní výzvu, upravuje slučování řízení a zjednodušuje obranu dlužníka. Změn je celá řada, většinu z nich hodnotí veřejnost i soudní exekutoři po čtyřměsíční aplikaci pozitivně.
06.05.2013

« více zde »

25. dubna se konala akce Podnikový právník 2013 (2.5.2013)

25. dubna se konala akce Podnikový právník 2013. Uspořádala ji Unie podnikových právníků. Slavnostního předání cen se mimo jiné zúčastnil prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Ing. Jiří Prošek.
02.05.2013

« více zde »

I exekuce budou levnější (25.4.2013)

Praha, 25. dubna 2013 (EK ČR) – Zrušení přísudkové vyhlášky, která upravuje paušální odměny advokátů, bude mít vliv i na náklady exekucí. Pro dlužníky budou levnější.
25.04.2013

« více zde »

Soudní exekutoři vydali už 50 příkazů k pozastavení řidičáků (24.4.2013)

Praha, 24. dubna 2013 (EK ČR) – Soudní exekutoři vydali první exekuční příkazy k pozastavení řidičského oprávnění neplatičům dlužného výživného. Od Nového roku, kdy vešla v účinnost novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, se tak stalo již v 50 řízeních.
24.04.2013

« více zde »

Exekuční osvěta běží Plzeňským krajem (22.4.2013)

Praha, 22. dubna 2013 (EK ČR) – V Plzeňském kraji se tento týden konají hned dvě přednášky o exekucích. Veřejné besedy se soudními exekutory organizované Terénními programy Kotec proběhnou v Tachově a ve Stříbře.
22.04.2013

« více zde »

Soudní exekutor pomůže, pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu (17.4.2013)

Praha, 17. dubna 2013 (EK ČR) – Soudní exekutor může pomoci zaměstnancům, kterým firma dluží výplatu. Nevyplatí-li zaměstnavatel dlužnou mzdu, lze ji vymáhat exekučně. Navíc pro zaměstnance je tento proces bezplatný.
17.04.2013

« více zde »

Bloger zaměňuje exekuci s výkonem rozhodnutí, o exekuci nejde (16.4.2013)

Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit, že blog Hlava XXII po česku obsahuje nepravdivé a irelevantní údaje. Nejde v něm totiž o exekuci, ale o soudní výkon rozhodnutí. Protestujeme proti této zásadní záměně, která poškozuje renomé exekutorského stavu.
16.04.2013

« více zde »

Firmy neoprávněně přihlášené na cizí adrese neohrožují vlastníka nemovitosti (12.4.2013)

Praha, 12. dubna 2013 (EK ČR) – Bez souhlasu vlastníka nemovitosti si žádná firma nemůže na jeho adresu zapsat místo podnikání. Pokud se společnosti přesto podaří obelstít živnostenský úřad a podvodem zaevidovat provoz činnosti na cizí adrese, jde mimo jiné o trestný čin a majitel prostor by se měl bránit. Vyhne se tak leckterým nepříjemným situacím. Eventuální exekuce vedená proti takové firmě by se ho však tak jako tak nedotkla.
12.04.2013

« více zde »

Výkon Exekutorského úřadu JUDr. Jitky Studené zanikl k datu 27. 3. 2013.

Výkon Exekutorského úřadu JUDr. Jitky Studené zanikl k datu 27. 3. 2013
04.04.2013

« více zde »

Prezidium Exekutorské komory má za sebou rok intenzivní práce (4.4.2013)

Praha, 4. dubna 2013 (EK ČR) – Přesně před rokem bylo zvoleno nové vedení Exekutorské komory ČR. Pětičlenné prezidium vzešlo z volebního sněmu soudních exekutorů, který se konal v Brně. Prezidentem se stal Mgr. Ing. Jiří Prošek a viceprezidentem Mgr. David Koncz
04.04.2013

« více zde »

Vymáhání pohledávek nelze činit trestněprávní cestou (3.4.2013)

Exekutorská komora ČR reaguje na informace týkající se kupčení s pohledávkami a jejich následného „vymáhání“ trestněprávní cestou. Deníkem Právo jsme byli zpraveni o jednání některých věřitelů, kteří prodávají své peněžní nároky do zahraničí a tyto subjekty pak podávají na dlužníky trestní oznámení.
03.04.2013

« více zde »

Tatra úspěšně prošla dražbou (15.3.2013)

Podnik TATRA, a.s., dnes úspěšně prošel exekuční dražbou. Vydražitelem se stala společnost TRUCK DEVELOPMENT a.s. Byl jí udělen příklep, protože učinila nejvyšší podání ve výši 176.000.000 korun.
15.03.2013

« více zde »

Počty exekucí klesají (13.3.2013)

Počty exekucí v Česku klesají. Loni soudy nařídily 820.420 exekucí. To je o 13 procent méně než v roce 2011.
13.03.2013

« více zde »

Přednáška pro vojáky 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice (12.3.2013)

V rámci armádního programu „prevence sociálně nežádoucích jevů“ přednášel vojákům 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice o problematice exekucí Mgr. Vojtěch Jaroš, člen právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR.
12.03.2013

« více zde »

Dnes se otevírá Klinika exekutorského práva (6.3.2013)

Právě dnes se otevírá Klinika exekutorského práva. Tento unikátní vzdělávací projekt je společným počinem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Exekutorské komory ČR.
06.03.2013

« více zde »

Exekutorská komora ČR si není vědoma žádného porušení pravidel hospodářské soutěže (4.3.2013)

Exekutorská komora ČR si není vědoma žádného porušení pravidel hospodářské soutěže. Zároveň nelze potvrdit, že by ÚOHS zahájil šetření. Tuto informaci Komora nemá, antimonopolní úřad nás žádným způsobem nekontaktoval. Pozastavujeme se nad tím, že se o této skutečnosti dozvídáme z médií.
04.03.2013

« více zde »

80 studentů z Chebu vyslechlo přednášku o exekucích (28.2.2013)

80 studentů Integrované střední školy Cheb se zúčastnilo dnešní přednášky o exekucích. Vedl ji viceprezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz, soudní exekutor Exekutorského úřadu Cheb.
28.02.2013

« více zde »

Exekutorská komora odmítá zavádějící závěry České televize týkající se odměn soudních exekutorů (26.2.2013)

O odměně soudního exekutora smlouvat nelze! Přesné výše odměn stanovuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti. Vyskytují se však případy, kdy soudní exekutor může dlužníkovi odměnu neúčtovat. Podstatný je fakt, zda k úhradě došlo na základě vynucovací činnosti soudního exekutora, a také mravní aspekt coby obecný a nadřazený princip vítězící nad přepisem vyhláškového charakteru. Exekutorská komora ČR proto jednoznačně odmítá závěry, jež 25. února odvysílala Česká televize v Událostech a v pořadu Reportéři ČT.
26.02.2013

« více zde »

Reakce na reportáž ČT (26.2.2013)

Exekutorská komora ČR vyjadřuje souhlasné stanovisko s reakcí Ministerstva spravedlnosti ohledně reportáže odvysílané v pořadu Reportéři ČT.
26.02.2013

« více zde »

Omezení nákladů na cestovné (25.02.2013)

Praha, 25. února 2013 (EK ČR) – Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu účinná od 1. ledna 2013 mimo jiné upravuje cestovní výdaje soudního exekutora.
25.02.2013

« více zde »

Výroční zpráva za rok 2012 podle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Exekutorské komory České republiky za rok 2012 podle z.č. 106/1999 Sb.
21.02.2013

« více zde »

Soudní exekutor vydal exekuční příkaz k prodeji podniku Tatra, jeho provoz ohrožen není (21.2.2013)

Exekutorská komora ČR potvrzuje, že soudní exekutor vydal exekuční příkaz k prodeji podniku Tatra. Jeho provoz tím však žádným způsobem není dotčen, natož pak ohrožen.
21.02.2013

« více zde »

Žádnou souvislost mezi neštěstím ve Frenštátě a dluhovými problémy jednoho z obyvatel nalézt nelze (18.2.2013)

Ve sdělovacích prostředcích se objevily neověřené a spekulativní informace o tom, že výbuch domu ve Frenštátě pod Radhoštěm může souviset s dluhy jednoho z obyvatel. Žádnou souvislost však na základě dostupných informací potvrdit nelze.
18.02.2013

« více zde »

Útok na exekutorského vykonavatele pomůže objasnit nahrávka (8.2.2013)

Došlo k dalšímu napadení exekutorského vykonavatele! Během soupisu movitých věcí dlužník zaútočil nožem na pověřeného zaměstnance soudního exekutora Mgr. Petra Jaroše. Exekutorský úřad Chrudim podal na agresora z Poličky trestní oznámení. Policii by ve vyšetřování mohl pomoci zvukový záznam, pro jehož pořizování stanovuje pravidla novela exekučního řádu účinná od 1. ledna 2013.
08.02.2013

« více zde »

Prohlášení Exekutorské komory ČR k šikanózní exekuci (1.2.2013)

Ústavní soud vydal nález v případu šikanózní exekuce. Publikujeme vyjádření Exekutorské komory ČR a jejího prezidenta Mgr. Ing. Jiřího Proška.
01.02.2013

« více zde »

Kolik nás stála novela? (28.1.2013)

Soudní exekutoři vyčíslili náklady, které jim vznikly v souvislosti s novelou exekučního řádu. Účinná je od 1. ledna a do chodu exekutorských úřadů zasáhla desetitisícovými částkami.
28.01.2013

« více zde »

Mgr. Martin Svoboda: Kampaň Miloše Zemana jsem nepodpořil (24.1.2013)

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Teplice Mgr. Martin Svoboda dementuje informace o tom, že přispěl na kampaň Miloše Zemana. Tento volební tým nijak nepodporuje, natož pak finančně! V médiích došlo k pouhé záměně jmen.
24.01.2013

« více zde »

Města v exekuci (22.1.2013)

ha, 22. ledna 2013 (EK ČR) – Nejenom fyzické osoby mohou být dlužníky v exekuci. Pokud dluh nezaplatil stát, kraj nebo obec, může se věřitel domáhat své pohledávky i vůči nim. Platí ale, že exekuci vždy zahajuje soud a automatickou součástí tohoto úkonu je vydání zákazu nakládat s majetkem. Dlužník pak nemůže např. prodávat své nemovitosti, naopak běžná obchodní činnost, správa či údržba nemovitostí omezena není.
22.01.2013

« více zde »

Prezidentská amnestie komplikuje postup v exekucích (18.1.2013)

Praha, 18. ledna 2013 (EK ČR) – Prezidentská amnestie přidělala práci soudním exekutorům. Znovu totiž musejí prověřovat majetkové poměry propuštěných lidí, proti nimž soudy nařídily exekuci. Znovu musejí doručovat listiny, které směřovali do věznic.
18.01.2013

« více zde »

Karlův most rok poté (15.1.2013)

Už je tomu rok, kdy média informovala o tom, že Karlův most je v exekuci. Přesto dodnes panuje rozšířený mýtus o tom, že exekutor postupoval nepřiměřeně, protože „obstavil“ veškeré nemovitosti hlavního města. Tento případ dokládá, jak chatrná je orientace veřejnosti ohledně základních principů exekučního řízení. Vysvětleme proto, k čemu před rokem došlo a jaká byla fakta…
15.01.2013

« více zde »

Jmenování nových soudních exekutorů

15.01.2013

« více zde »

Další falešný exekutor řádí (14.01.2013)

V Česku řádí další falešný exekutor! Využívá různých jmen a označuje se jako „exekuční inspektor“. Dlužníkům zasílá informaci o tom, že je osobně navštíví a současně jim doručuje složenky. Jedná se o nebezpečné jednání. Adresáti jeho sdělení jsou zmateni a dotazují se Exekutorské komory na identitu tohoto vymahače. Komora podává trestní oznámení.
14.01.2013

« více zde »

Soudní exekutor o spravedlnosti nerozhoduje (07.01.2013)

1. ledna nabyla účinnosti novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. Mimo jiné upravuje princip slučování exekucí. Co však případy, kdy si dlužník nepřebírá korespondenci, někdo mu ukradl občanku a při vzniku dluhu zneužil jeho identitu?
07.01.2013

« více zde »

Dnes nabývá účinnosti novela exekučního řádu (01.01.2013)

Dnes nabývá účinnosti novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. V exekucích dochází k převratným změnám. Exekutorská komora představuje 10 nejvýznamnějších novinek.
01.01.2013

« více zde »

Změny v poradně v Plzni (31.12.2012)

Exekutorská komora ČR mění provozní dobu své bezplatné právní poradny v Plzni. Pro klienty bude otevřena každou sudou středu od 14:30 do 16:30 hodin, namísto současných 15:00 až 17:00 hodin. K úpravě dochází od 1. ledna.
31.12.2012

« více zde »

Rozpočet 2013

Rozpočet Exekutorské komory České republiky pro rok 2013
21.12.2012

« více zde »

V příštím roce vzroste výše nezabavitelné částky (21.12.2012)

Vláda zvýšila částku, kterou nelze postihnout v exekuci v rámci provádění srážek ze mzdy. Jedná se o tzv. normativní náklady na bydlení.
21.12.2012

« více zde »

Exekutorská komora varuje před zadlužováním před Vánocemi (20.12.2012)

Praha, 20. prosince 2012 (EK ČR) – Vánoce bývají obdobím, kdy si mnoho lidí půjčuje peníze na drahé dárky. Podlehnou nebankovním půjčkám, které pak nejsou schopni splácet. Dostávají se tak do finančních problémů. Exekutorská komora ČR proto varuje před tímto neuváženým zadlužováním.
20.12.2012

« více zde »

Exekutoři na workshopu debatovali o novele (17.12.2012)

Praha, 17. prosince 2012 (EK ČR) – Ve čtvrtek 6. prosince pořádala Exekutorská komora ČR workshop pro soudní exekutory a exekutorské kandidáty. Debatovalo se zejména o novele občanského soudního řádu a exekučního řádu, která má nabýt účinnosti 1. ledna 2013.
17.12.2012

« více zde »

Školíme matky v tísni z Aše

Praha, 17. prosince 2012 (EK ČR) – O vymáhání výživného, o iracionálním zadlužování i o bankovních či nebankovních půjčkách hovořil viceprezident Exekutorské komory David Koncz s matkami z Domova sv. Zdislavy. Interaktivní přednáška proběhla na faře v Aši v Mikulášské ulici.
17.12.2012

« více zde »

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat…10. díl – Jak nekoupit dům v exekuci? (10.12.2012)

Praha, 10. prosince 2012 (EK ČR) – Některé realitní kanceláře se v poslední době mediálně zviditelňují prostřednictvím kritiky exekučních dražeb. Jejich mystifikační domněnky o nekorektních dražbách nemovitostí však nejsou založeny na pravdě. Jak tedy probíhá koupě domu od dlužníka, který je v exekuci? A jak může zájemce o koupi domu předejít nepříjemnostem? Více o tom na následujících řádcích!
10.12.2012

« více zde »

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat…9. díl - zrušení exekutorských zápisů (03.12.2012)

Praha, 3. prosince 2012 (EK ČR) – Novela exekučního řádu a změny, které zákon přinese od 1. ledna – to je téma seriálu s názvem Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… Tentokrát se zaměříme na exekuční tituly, resp. exekutorské zápisy.
03.12.2012

« více zde »

Odvolání soudního exekutora Mgr. MUDr. Radana Kuči na vlastní žádost

Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 15. 11. 2012 byl Mgr. MUDr. Radan Kuča, soudní exekutor Exekutorského úřadu Olomouc, odvolán z funkce soudního exekutora, a to na vlastní žádost (s účinností od 1. 1. 2013).
29.11.2012

« více zde »

Školíme seniory v Brně

Praha, 26. listopadu 2012 (EK ČR) – Jak se vyhnout dluhu? Na co si dát pozor při podepisování smluv? A jak nenaletět na předváděcích akcích? Nejen o tom nyní Exekutorská komora ČR informuje seniory.
26.11.2012

« více zde »

Exekutoři nedraží nemovitosti pro bagatelní dluhy

Praha, 21. listopadu 2012 (EK ČR) – Deník Právo, jakož i server Novinky.cz, včera uveřejnily článek s názvem „O byt lze nakonec přijít i kvůli dluhu 968 korun“. Publikovány však byly zavádějící informace, vytržené z kontextu, které negativně ovlivňují pohled veřejnosti na exekuční dražby nemovitostí.
21.11.2012

« více zde »

Webové stránky ekcr.cz napadli hackeři (16.11.2012)

Praha, 16. listopadu 2012 (EK ČR) – Oficiální webové stránky Exekutorské komory ČR www.ekcr.cz napadli hackeři. Útok se však týká jen administrativních dat. Žádné informace související s konkrétními exekučními řízeními nebo s osobními údaji třetích osob či účastníků řízení odcizeny nebyly, neboť na těchto stránkách evidovány nejsou.
16.11.2012

« více zde »

Odvolání soudní exekutorky JUDr. Kateřiny Soukupové na vlastní žádost

Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 8. 11. 2012 byla JUDr. Kateřina Soukupová, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Karlovy Vary, odvolána z funkce soudní exekutorky, a to na vlastní žádost (s účinností od 15. 11. 2012).
14.11.2012

« více zde »

Exekutorská komora ČR zveřejňuje tiskové prohlášení JUDr. Jitky Wolfové (14.11.2012)

Exekutorská komora ČR zveřejňuje tiskové prohlášení JUDr. Jitky Wolfové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Plzeň-město
14.11.2012

« více zde »

Senioři v exekuci (13.11.2012)

Exekutorská komora zpracovala unikátní studii o počtu seniorů v exekuci. Z analýzy vyplývá, že exekuci čelí 45.241 starobních důchodců. Jedná se o 2 % z celkového počtu seniorů, jimž je vyplácena starobní penze. Senioři tak tvoří pouze 7,5 % z celkového počtu všech osob, proti nimž soudy nařídily exekuci. I když počet penzistů v exekuci v posledních třech letech roste, má Česko lepší průměr než sousední Slovensko, které s pěti a půl miliony obyvatel hlásí bezmála 36.000 důchodců v exekuci.
13.11.2012

« více zde »

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 8. díl – omezení dvojkolejnosti (12.11.2012)

Praha, 12. listopadu 2012 (EK ČR) – Už za měsíc a půl vejde v účinnost novela exekučního řádu. V život uvede řadu změn. Jedna z těch zásadních se týká úpravy režimů exekucí, resp. výkonů rozhodnutí, které provádějí soudy.
12.11.2012

« více zde »

Školíme seniory (9.11.2012)

Praha, 9. listopadu 2012 (EK ČR) – Exekutorská komora odstartovala nový projekt. Školí seniory v oblasti exekucí. Smyslem je zvýšit povědomí starších lidí o průběhu exekučního řízení a varovat je před dluhovými nesnázemi spojenými např. s předváděcími akcemi či bezbřehým dotováním potomků.
09.11.2012

« více zde »

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 6. díl – exekuce pozastavením řidičského oprávnění (29.10.2012)

Odebírání řidičáků neplatičům výživného má umožnit novela exekučního řádu, která bude účinná od 1. ledna 2013. Jak bude tento režim vypadat v praxi?
29.10.2012

« více zde »

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 5. díl – bytová družstva (22.10.2012)

Praha, 22. října 2012 (EK ČR) – Novela exekučního řádu změní řadu pravidel. Úpravy se týkají i bytových družstev.
22.10.2012

« více zde »

Falešných exekutorů přibývá – technika je různá (18.10.2012)

Falešných exekutorů přibývá. Jen v poslední době jsme narazili na další dva. Charakteristika jejich podvodné činnosti je však odlišná.
18.10.2012

« více zde »

Pražská pobočka Exekutorské komory - měsíc fungování (17.10.2012)

Přesně před měsícem otevřela Exekutorská komora ČR svou pobočku v Praze. Během dosavadního fungování obdržela nebývalé množství podnětů.
17.10.2012

« více zde »

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 4. díl – konec exekutorských kanceláří a zneužívání pojmu exekuce (15.10.2012)

Prezident Václav Klaus před týdnem podepsal novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Od Nového roku bude platit řada novinek. Jedna z nich se týká i zneužívání pojmu „exekuce“.
15.10.2012

« více zde »

Marek Ředina není exekutorským vykonavatelem (11.10.2012)

Pan Marek Ředina není vykonavatelem soudního exekutora. Exekutorský úřad Plzeň-jih Mgr. Martiny Tetzeliové s ním ukončil pracovně právní vztah.
11.10.2012

« více zde »

Komorní listy vyhlašují soutěž odborných prací (11.10.2012)

Redakční rada Komorní listů vyhlašuje soutěž pro autory odborných prací. Zadaným tématem je velká novela exekučního řádu.
11.10.2012

« více zde »

Relevantní odhad počtu exekucí nemohou provádět inkasky (10.10.2012)

em proletěla zpráva o odhadovaném počtu exekucí v tomto roce. Exekutorská komora by ráda upozornila na fakt, že se v žádném případě nejedná o směrodatný a oficiální odhad.
10.10.2012

« více zde »

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu (10.10.2012)

Prezident republiky Václav Klaus podepsal novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Schválené znění si můžete přečíst zde.
10.10.2012

« více zde »

Prezident Klaus podepsal novelu o exekucích (09.10.2012)

Prezident Václav Klaus dnes podepsal novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Exekutorská komora chystané změny v exekucích vítá.
09.10.2012

« více zde »

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 3. díl – natáčení exekuce (8.10.2012)

Revoluci v exekucích má přinést novela občanského soudního a exekučního řádu. Jednou z diskutovaných novinek je i natáčení průběhu tzv. mobiliárních exekucí. O co jde?
08.10.2012

« více zde »

Soudní exekutor ve volbách nekandiduje (04.10.2012)

Na hlasovacích lístcích pro volby do Senátu se pod jménem kandidáta Martina Říhy mylně objevilo povolání soudní exekutor. Pan Říha však není a nikdy nebyl soudním exekutorem. Není členem Exekutorské komory.
04.10.2012

« více zde »

Reakce na článek Lidových novin (02.10.2012)

Praha, 2. října 2012 (EK ČR) – Exekutorská komora protestuje proti dezinterpretacím, které dnes otiskly Lidové noviny. Ačkoliv píší o exekutorské lobby, zmiňují zejména advokáty a problémy, které se týkají jejich činnosti.
02.10.2012

« více zde »

Diskusní fórum Třešť 2012

Ve dnech 24.-25. září proběhl v Třešti šestý ročník Diskusního fóra, tentokrát na téma Kárná odpovědnost soudního exekutora. Konference se zúčastnili nejen soudní exekutoři, ale i zástupci Nejvyššího správního soudu, Ministerstva spravedlnosti, Slovenskej komory exekútorov či veřejného ochránce práv.
01.10.2012

« více zde »

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 2. díl – předžalobní výzva (28.09.2012)

Exekuce budou probíhat efektivněji a podle modernějších pravidel. Poslanci schválili novelu exekučního řádu, která čeká už jen na podpis prezidenta republiky. Další změnou, která má platit od Nového roku, je tzv. předžalobní výzva.
28.09.2012

« více zde »

Bezplatné poradny Exekutorské komory v Brně se stěhují (24.09.2012)

Exekutorská komora bude poskytovat bezplatný právní servis v jiných prostorách. Dosud za námi zájemci o radu docházeli přímo do prostor sídla Komory v Radnické ulici. Od úterý 2. října však budou naši právníci k dispozici v centru Diakonie Českobratrské církve evangelické.
24.09.2012

« více zde »

Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 1. díl - slučování exekucí (21.09.2012)

V souvislosti s novelou exekučního řádu bude platit řada změn. Jedna z nich se týká i slučování exekucí. Víte, jak tento proces probíhá? Jaké jsou jeho zákonitosti?
21.09.2012

« více zde »

Jiří Prošek: Novelu jednoznačně vítám (19.09.2012)

Praha, 19. září 2012 (EK ČR) – Poslanci dnes schválili novelu exekučního a občanského soudního řádu. Měla by výrazným způsobem modernizovat exekuční právo, říká prezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek.
19.09.2012

« více zde »

Poslanci přijali novelu exekučního řádu (19.09.2012)

Zásadní změny v exekucích přinese novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou dnes schválili poslanci. Administrativně se uleví přetíženým soudům a část povinností bude přenesena na soudní exekutory.
19.09.2012

« více zde »

Exekutorská komora má novou pobočku (14.09.2012)

Exekutorská komora ČR otevírá novou pobočku. Najdete ji v Praze v lokalitě Na Pankráci. Stavovská organizace soudních exekutorů tak bude mít kontaktní místo i v hlavním městě.
14.09.2012

« více zde »

Zástupce odvolaného soudního exekutora JUDr. Jiřího Doležala (14.09.2012)

Exekutorská komora České republiky informuje, že zástupcem odvolaného soudního exekutora JUDr. Jiřího Doležala (EÚ Plzeň-jih) byl ustanoven Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor EÚ Brno-město.
14.09.2012

« více zde »

Zástupkyně odvolaného soudního exekutora Mgr. Romana Vytejčka (14.09.2012)

Exekutorská komora České republiky informuje, že zástupkyní odvolaného soudního exekutora Mgr. Romana Vytejčka (EÚ Praha 4) byla ustanovena JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka EÚ Praha 4.
14.09.2012

« více zde »

Průměrná mzda vykonavatele je 24.000 hrubého (06.09.2012)

Zkušení exekutorští vykonavatelé berou měsíčně v průměru 24.000 korun hrubého. Tento průzkum provedli zaměstnanci z celkem 50 exekutorských úřadů napříč celou republikou. Zdá se vám tahle částka vysoká?
06.09.2012

« více zde »

Zpráva o ověření účetní závěrky dle českých účetních předpisů za rok 2011

06.09.2012

« více zde »

EK ČR – Tříletý chlapec zdědil dluhy (05.09.2012)

Praha, 5. září 2012 (EK ČR) – Tříletý chlapec z Jesenicka zdědil dluhy svého zesnulého otce. Jeho matka coby zákonná zástupkyně přijala dědictví s vědomím toho, že je významně předlužené a že jeho součástí je i exekuce.
05.09.2012

« více zde »

Vykonavatel není vymahač a nevydělává 100.000 Kč ani denně, ani měsíčně (05.09.2012)

Exekutorská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzením, která obsahuje článek publikovaný v dnešním deníku Právo. Nelze zaměňovat exekutorského vykonavatele s vymahačem inkasní agentury, a to ani terminologicky, ani fakticky. A ani s největší dávkou fantazie nelze předpokládat, že exekutorský vykonavatel vydělává 100.000 korun denně. Tuto částku si totiž nevydělá ani měsíčně, ani čtvrtletně!
05.09.2012

« více zde »

Exekutorská komora se distancuje od předvolební kampaně ČSSD (02.09.2012)

Exekutorská komora si dovoluje zveřejnit distanční stanovisko k předvolební kampani ČSSD. Domníváme se, že společenskou frustraci z dluhové situace nelze personifikovat. Soudní exekutoři nejsou příčinou dluhových problémů občanů, bývají jen jejich racionálním a zákonným důsledkem, o kterém vždy rozhoduje soud.
02.09.2012

« více zde »

Exekutorskou komoru najdete na nové adrese (31.08.2012)

Exekutorská komora se sídlem v Brně se přestěhovala. Najdete ji na nové adrese: Radnická 14/16, 602 00 Brno.
31.08.2012

« více zde »

ČRo - Exekuce devítiletému chlapci nehrozí, říká jeho matka (28.08.2012)

Exekuce devítiletému chlapci nehrozí, říká jeho matka Renata Gineta Suchá z Mělníka. Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu.
28.08.2012

« více zde »

Devítiletý chlapec zdědil dluhy (27.08.2012)

Devítiletý chlapec z Mělníka prý zdědil dluhy svého otce a nyní mu hrozí exekuce. O tomto případu se dnes Exekutorská komora bez bližších podobností dozvěděla z médií. Vnímáme tíživou situaci paní Suché a jejího syna. Již se nám podařilo je kontaktovat s nabídkou bezplatného právního poradenství. Současně si dovolujeme podotknout, že deník Právo a server Novinky.cz publikovaly dle samotné paní Suché „zkreslené informace“.
27.08.2012

« více zde »

Důležité upozornění - stěhování

21.08.2012

« více zde »

Výběrové řízení na obsazení 2 uvolněných a 2 dosud neobsazených exekutorských úřadů

Ministr spravedlnosti na základě rozhodnutí ze dne 30. 7. 2012 vyhlašuje podle § 8 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení 2 uvolněných a 2 dosud neobsazených exekutorských úřadů
20.08.2012

« více zde »

Odstranění areálu Hobex v Berouně (17.08.2012)

Beroun si vybral Exekutorský úřad Rokycany k tomu, aby byl odstraněn areál Hobex. Tento areál je značně zchátralý, už několikrát tam došlo k požáru, zdržují se tam lidé bez domova a narkomani, místo je plné odpadků, krys a výkalů.
17.08.2012

« více zde »

Jmenování dvou nových soudních exekutorů

14.08.2012

« více zde »

Stanovisko JUDr. Wolfové k rozhovoru na Lidovky.cz

Exekutorská komora ČR zveřejňuje stanovisko JUDr. Jitky Wolfové, soudní exekutorky Exekutorského úřadu Plzeň-město, k článku, který zveřejnily Lidovky.cz 9. srpna. S odvoláním na základní principy objektivity a nestrannosti žurnalistické profese úřad požádal o zveřejnění citovaného vyjádření.
09.08.2012

« více zde »

Vyjádření k dotazu LN na řízení vedené JUDr. Wolfovou (03.08.2012)

Vzhledem k nevyváženému článku Lidových novin ze dne 4.8.2012 zveřejňujeme kompletní rozsah odpovědi, jež Exekutorská komora deníku zaslala.
04.08.2012

« více zde »

Dlužníci a jejich neadekvátní přístup k exekucím (02.08.2012)

Praha, 2. srpna 2012 (EK ČR) – V úterý byli v Lanškrouně napadeni dva vykonavatelé soudního exekutora JUDr. Hanáka, Ph.D. K ataku došlo při pokusu o soupis movitých věcí.
02.08.2012

« více zde »

Exekutoři nebudou postihovat sKarty (19.07.2012)

Praha, 19. července 2012 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR chce ujistit veřejnost o tom, že soudní exekutoři nebudou postihovat sociální dávky dlužníků uložené na sKartách. Ačkoliv se významným způsobem mění způsob vyplácení opakovaných dávek státní sociální podpory, jejich exekuční postižitelnosti se to nikterak netýká.
19.07.2012

« více zde »

Exekutor si v případě Karla Harta nebude účtovat odměnu (25.06.2012)

Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor Exekutorského úřadu Karlovy Vary, si v případě p. Karla Harta nebude účtovat odměnu ani náhrady hotových výdajů. Ačkoliv Okresní soud v Chebu rozhodl o uhrazení těchto nákladů, soudní exekutor solidárně posoudil danou situaci jako výjimečnou.
25.06.2012

« více zde »

Zástupcem JUDr. Dědka je JUDr. Leskovjan (22.06.2012)

Kontaktní údaje zástupce: JUDr. et. Mgr. Jiří Leskovjan, Lešetín IV/707, 760 01 Zlín.
22.06.2012

« více zde »

Exekutorští vykonavatelé pomohli při odhalování závažné trestné činnosti (21.06.2012)

Vykonavatelé Exekutorského úřadu Plzeň-město JUDr. Jitky Wolfové ve čtvrtek 21. června pomohli při odhalování závažné trestné činnosti. Při provádění mobiliární exekuce v Praze v Saské ulici objevili v bytě dlužníka 15 zbraní a více než 3.000 kusů munice.
21.06.2012

« více zde »

Soudní exekutor v případu údajné sebevraždy v Nýrsku nijak nefiguruje (15.06.2012)

Exekutorská komora si dovoluje upozornit na skutečnost, že soudní exekutor v aktuálně medializovaném případě údajné sebevraždy v Nýrsku na Klatovsku nijak nefiguruje. Jde o soudního úředníka.
15.06.2012

« více zde »

Poslanci schválili novelu exekučního řádu (13.06.2012)

Poslanci dnes schválili novelu zákona, který upravuje činnost soudních exekutorů. Přináší řadu změn. Především by se mělo zefektivnit exekuční řízení. Administrativně se uleví přetíženým exekučním soudům a část povinností bude přenesena na soudní exekutory.
13.06.2012

« více zde »

O on-line poradny Exekutorské komory je velký zájem (08.06.2012)

Praha, 8. června 2012 (EK ČR) – O on-line poradny Exekutorské komory ČR je velký zájem. Do provozu byly uvedeny včera, od té doby jsme zaznamenali na 150 dotazů.
08.06.2012

« více zde »

Mezinárodní den soudních exekutorů (07.06.2012)

7. červen 2012 je Mezinárodním dnem soudních exekutorů. Exekutorská komora ČR při této příležitosti pořádá tiskovou konferenci. Podrobnosti čtěte v Aktualitách pro média.
06.06.2012

« více zde »

Na Kladensku se objevili falešní exekutoři (24.05.2012)

Exekutorská komora varuje před falešnými vykonavateli. Objevili se včera v obci Smečno na Kladensku a vyvíjeli neoprávněný nátlak na dlužníky.
24.05.2012

« více zde »

Zvířata by neměla podléhat exekuci (22.05.2012)

Praha, 22. května 2012 (EKČR) – Exekutorská komora ČR společně s Ligou na ochranu zvířat navrhuje úpravu novely zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Návrh se týká exekučního postihu zvířat.
22.05.2012

« více zde »

Exekutor dlužníky nedře (21.05.2012)

Hyperbola – to je prostředek, jehož se v mediální krajině hojně využívá. Exekutorská komora by se k jednomu takovému případu z nedávné doby ráda vyjádřila.
22.05.2012

« více zde »

Prezident Prošek diskutoval na konferenci o finanční gramotnosti (13.05.2012)

Ve čtvrtek 10. května se v Praze konal druhý ročník konference o finanční gramotnosti. Panelové diskuse se zúčastnil i prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
13.05.2012

« více zde »

Čeští exekutoři se dočkali mezinárodního uznání (10.05.2012)

Soudní exekutoři v Česku dosáhli významného mezinárodního úspěchu. JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 5, byl zvolen do Výboru Mezinárodní unie soudních exekutorů.
10.05.2012

« více zde »

Exekutor není příčinou dlužníkových potíží (03.05.2012)

Návrh na odklad exekuce je relevantním procesním prostředkem obrany, kterého může dlužník využít. V poslední době se však na internetu objevily návody, jež jsou více než nevhodné.
03.05.2012

« více zde »

Jmenování dvou nových soudních exekutorů

Dne 25. dubna 2012 složili slib do rukou ministra spravedlnosti, JUDr. Jiřího Pospíšila, dva nově jmenovaní soudní exekutoři.
02.05.2012

« více zde »

Nad exekucí lze vyhrát jen čestně (13.04.2012)

Některé sdělovací prostředky v těchto dnech informují o tom, jakými způsoby lze přelstít exekutory. Exekutorská komora ČR by však ráda zdůraznila, že dlužníci by měli exekuční řízení řešit sice aktivně, ovšem v mezích zákona.
13.04.2012

« více zde »

TK-Exekutorská komora má nové prezidium (11.04.2012)

Exekutorská komora má nové vedení. Sněm soudních exekutorů si 16. února 2012 zvolil nové členy prezidia, kteří se oficiálně ujali svých funkcí 4. dubna.
11.04.2012

« více zde »

Podnikový právník 2012 (06.04.2012)

Rada Unie podnikových právníků udělila ocenění Podnikový právník 2012. Ve čtvrtek 5. dubna proběhl první ročník této akce, jež byla vyhlášena s cílem propagovat a popularizovat práci podnikových právníků.
06.04.2012

« více zde »

Exekutorskou komoru fakticky převzal Jiří Prošek (05.04.2012)

Prostory Exekutorské komory v Brně fakticky převzal nový prezident. Mgr. Ing. Jiří Prošek se ujal vedení Komory 4. dubna.
05.04.2012

« více zde »

Exekutorská komora má nového prezidenta (03.04.2012)

Exekutorská komora má nového prezidenta. Stal se jím Mgr. Ing. Jiří Prošek.
03.04.2012

« více zde »

Seč se proměnila v Právní prostor (28.03.2012)

Právní prostor 2012 se konal od 27. do 28. března v Seči-Ústupkách. Podtitulem odborného kongresu bylo Právo ve znamení změn. Přednášku si připravil i viceprezident Exekutorské komory Mgr. Ing. Jiří Prošek.
28.03.2012

« více zde »

 

© 2009 - 2015 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.