EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2017
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vzdělávací plán 2017

PLÁN VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR NA ROK 2017

SEMINÁŘ KONCIPIENTŮ – JEDNODENNÍ

Termín konání: 19.10.2017
Místo konání: Praha
Školitelé: doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
Počet kreditů: A 10
Program: Občanské právo hmotné (SJM, závazky, dědictví)

ŠKOLENÍ VYKONAVATELŮ – JEDNODENNÍ

Termín konání:  14.3.2017
Místo konání: Brno
Školitelé: Školitel bude upřesněn
Program: (obsah školení bude upřesněn)

SEMINÁŘ KONCIPIENTŮ – JEDNODENNÍ

Termín konání:  27.3.2017
Místo konání: Brno
Školitelé: Školitel bude upřesněn
Počet kreditů: A 10
Program: Exekuce – peněžité plnění

ŠKOLENÍ KONCIPIENTŮ - JEDNODENNÍ

Termín konání:  28.4.2017
Místo konání: Praha
Školitelé: Školitel bude upřesněn
Počet kreditů: B 8
Program: Pracovní právo – vznik, zánik, dohody

ŠKOLENÍ  KONCIPIENTŮ – JEDNODENNÍ

Termín konání:  3.5.2017
Místo konání: Brno
Školitelé: Školitel bude upřesněn
Počet kreditů: B 8
Program: Exekuce – nepeněžité plnění

SEMINÁŘ KONCIPIENTŮ – JEDNODENNÍ

Termín konání:  7.6.2017
Místo konání: Praha
Školitelé: Školitel bude upřesněn
Počet kreditů: A 10
Program: Exekuce – cizina

ADAPTAČNÍ ŠKOLENÍ - JEDNODENNÍ

Termín konání: 28.2.2017, 6.9.2017
Místo konání: Brno, Praha
Školitelé: Školitel bude upřesněn

ŠKOLENÍ VYKONAVATELŮ- JEDNODENNÍ

Termín konání:  4.9.2017
Místo konání: Praha
Školitelé: Školitel bude upřesněn
Program: (obsah školení bude upřesněn)

ŠKOLENÍ  KONCIPIENTŮ - JEDNODENNÍ

Termín konání:  14.9.2017
Místo konání: Brno
Školitelé: Školitel bude upřesněn
Počet kreditů: B 8
Program: Rodinné právo

SEMINÁŘ KONCIPIENTŮ – JEDNODENNÍ

Termín konání:  27.9.2017
Místo konání: Brno
Školitelé: Ing. Jiří Klíma
Počet kreditů: A 10
Program: Daňové právo, daň z příjmu, DPH

ŠKOLENÍ KONCIPIENTŮ – JEDNODENNÍ

Termín konání:  16.11.2017
Místo konání: Praha
Školitelé: Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.
Počet kreditů: B 8
Program: Správní právo (správní exekuce, účastníci řízení)

ŠKOLENÍ VYKONAVATELŮ - SEBEOBRANA V PRAXI - JEDNODENNÍ

Termín konání: jaro / podzim
Místo konání: Praha
Školitelé: Školitel bude upřesněn

ŠKOLENÍ PRO ADMINISTRATIVU

Termín konání: květen
Místo konání: Brno/Praha
Školitelé: Školitel bude upřesněn
Program: Účastenství, Základy procesního práva, Psychologie, Kancelářský řád, Mlčenlivost

 

 

© 2009 - 2018 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.